Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Protocol Converter tại Hồ Chí Minh

Có tất cả 173 sản phẩm
3onedata MODEL485I
1.750.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.112
3onedata TLC422
250.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.024
3ONEDATA Bộ chuyển đổi E1 - RS485 (E485)
3.400.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
855
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang Ethernet(10/100M)(NP316)
12.500.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
863
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 (USB4485)
3.300.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.124
3ONEDATA Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS485 (TLC485)
150.000₫
9 GH bán tại Hồ Chí Minh
2.548
Mini Converter - Sync Generator
5.322.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
705
5.322.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
576
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 (USB4232)
2.700.000₫
7 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.843
 Bộ chuyển đổi E1 RS232 - MODEL E232
2.800.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.254
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet (NP304-4M)
7.900.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.800
3onedata MODEL485P
900.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.279
3ONEDATA Bộ chuyển đổi mini-class RS-232/485 GM (D485)
190.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.873
8.050.000₫
2 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.027
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
580
OpenGear Converter - SDI Distribution Blackmagic Design
12.450.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
313
3onedata SW485WA
150.000₫
7 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.840
3onedata SW485C
300.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.655
3onedata SW485A
1.600.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.649
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
404
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
765
OpenGear Converter - UpDownCross Blackmagic Design
12.450.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
215
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.270
3onedata TLC485
250.000₫
7 GH bán tại Hồ Chí Minh
2.301
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232 sang Ethernet(10/100M) (NP308)
8.000.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.239
3onedata SW485GI/C
2.250.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.936
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 to Ethernet (NP304)
7.000.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.272
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật