Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Protocol Converter tại Hồ Chí Minh

Có tất cả 181 sản phẩm
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 (USB4232)
2.700.000₫
7 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.801
 Bộ chuyển đổi E1 RS232 - MODEL E232
2.800.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.239
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet (NP304-4M)
7.900.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.758
3onedata MODEL485P
900.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.261
3ONEDATA Bộ chuyển đổi mini-class RS-232/485 GM (D485)
190.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.867
Mini Converter - Sync Generator
5.322.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
699
8.050.000₫
2 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.024
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
571
5.322.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
552
OpenGear Converter - SDI Distribution Blackmagic Design
12.450.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
295
3onedata SW485WA
150.000₫
7 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.810
3onedata SW485C
300.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.625
3onedata MODEL485I
1.750.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.106
3ONEDATA Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS485 (TLC485)
150.000₫
9 GH bán tại Hồ Chí Minh
2.515
3onedata SW485A
1.600.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.628
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
395
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
738
OpenGear Converter - UpDownCross Blackmagic Design
12.450.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
209
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.249
3ONEDATA Bộ chuyển đổi E1 - RS485 (E485)
3.400.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
840
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 (USB4485)
3.300.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.100
3onedata TLC485
250.000₫
7 GH bán tại Hồ Chí Minh
2.274
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232 sang Ethernet(10/100M) (NP308)
8.000.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.227
3onedata SW485GI/C
2.250.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.894
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 to Ethernet (NP304)
7.000.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.242
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang Ethernet(10/100M)(NP316)
12.500.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
848
DVI Extender Blackmagic Design
9.890.000₫
1 GH bán tại Hồ Chí Minh
217
13.490.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
238
Bộ chuyển đổi Framed E1 - Ethernet - MODEL7212
3.000.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.329
3onedata MODEL7210
6.500.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
648
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật