Protocol Converter

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
180 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
3ONEDATA MODEL271-S/80
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
5.750.000 ₫
5.750.000 ₫
(271,55 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi E1 - RS485 (E485)
Type: E1 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: According ITU-T G.703, RS485 standard / Connectors: BNC and RJ45 / Bit rate (Mb): 115 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 2000 /
0
Giá tại: HCM
3.400.000 ₫
3.400.000 ₫
(160,57 USD)
3onedata SW485WA
Type: RS232 to RS485/422 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS-485 , RS-422 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
Giá tại: HCM
150.000 ₫
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet(10/100M) (NP301)
Type: RS232/485/422 to optical / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS422, RS232, RS485 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
Giá tại: HCM
2.920.000 ₫
2.600.000 ₫
(122,79 USD)
Bộ chuyển đổi E1 RS232 - MODEL E232
Type: E1 to RS232 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 0 /
0
Giá tại: HCM
2.800.000 ₫
2.800.000 ₫
(132,23 USD)
3onedata MODEL7210
Type: 4E1 to 10/100Base-T / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: According ITU-T G.703 standard and 10Base-T / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 0 /
0
Giá tại: HCM
6.500.000 ₫
6.500.000 ₫
(306,97 USD)
3ONEDATA MODEL277B-SS
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
3.600.000 ₫
3.600.000 ₫
(170,01 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 to Ethernet (NP304)
Type: E1 to RS232 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS232 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
Giá tại: HCM
7.000.000 ₫
7.340.000 ₫
(346,64 USD)
3onedata TLC485
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 485 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
Giá tại: HCM
250.000 ₫
300.000 ₫
(14,17 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/120
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
7.800.000 ₫
7.800.000 ₫
(368,36 USD)
3onedata SW485C
Type: RS232 to RS485/422 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 485 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
Giá tại: HCM
300.000 ₫
600.000 ₫
(28,34 USD)
3ONEDATA MODEL277-SS/20
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
3.450.000 ₫
3.879.650 ₫
(183,22 USD)
3ONEDATA MODEL277A-M
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
2.865.330 ₫
2.650.000 ₫
(125,15 USD)
3ONEDATA USB485 cáp chuyển đổi USB sang RS485/422
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
295.000 ₫
700.000 ₫
(33,06 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/80
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
5.200.000 ₫
5.200.000 ₫
(245,57 USD)
3onedata SW485A
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 485 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
Giá tại: HCM
1.600.000 ₫
1.600.000 ₫
(75,56 USD)
3onedata TLC422
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 422 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
Giá tại: HCM
250.000 ₫
450.000 ₫
(21,25 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/20
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
3.000.000 ₫
3.220.000 ₫
(152,07 USD)
3ONEDATA MODEL277-M
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
2.700.000 ₫
2.700.000 ₫
(127,51 USD)
3onedata SW485GI/C
Type: RS232 to RS485/422 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS-485 , RS-422 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
Giá tại: HCM
2.250.000 ₫
2.250.000 ₫
(106,26 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS485 (TLC485)
Type: EIA RS-232, RS-485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: EIA RS-232, RS-485 / Connectors: RS 232, RS 485 / Bit rate (Mb): 115 / Line code: - / Transfer distance (m): 1200 /
0
Giá tại: HCM
150.000 ₫
220.000 ₫
(10,39 USD)
3ONEDATA NP302-1M Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 - 1 cổng RS485/422 sang Ethernet
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
2.700.000 ₫
2.700.000 ₫
(127,51 USD)
3ONEDATA NP304-2M Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 - 2 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
8.500.000 ₫
8.800.000 ₫
(415,58 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-422/485 sang Ethernet(10/100M)(NP316-16M)
Type: RS485/422 to Ethernet / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS422, RS485 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
Giá tại: HCM
13.500.000 ₫
14.900.000 ₫
(703,66 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 (USB4232)
Type: E1 to RS232 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS232 / Connectors: DB-9 female, DB-9 male / Bit rate (Mb): 115 / Line code: - / Transfer distance (m): 15 /
0
Giá tại: HCM
2.700.000 ₫
2.700.000 ₫
(127,51 USD)
Bộ chuyển đổi E1 - Ethernet - MODEL7211
Type: E1 to 10Base-T / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: According ITU-T G.703 standard and 10Base-T / Connectors: BNC and RJ45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 100 /
0
Giá tại: HCM
2.800.000 ₫
3.030.000 ₫
(143,09 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 2 Cổng RS232 sang Ethernet (NP302)
Type: E1 to RS232 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS232 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
Giá tại: HCM
3.200.000 ₫
3.200.000 ₫
(151,12 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/60
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
4.200.000 ₫
4.200.000 ₫
(198,35 USD)
Bộ chuyển đổi E1/FE/FO Converter 3ONEDATA MODEL 7213
 • Type: 16E1 + 4 Ethernet 10/100M
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
3.800.000 ₫
3.800.000 ₫
(179,46 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/40
 • Type: RS232/485/422 to optical
 • Manufacturer: 3onedata
0
Giá tại: HCM
3.850.000 ₫
3.750.000 ₫
(177,1 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

Protocol Converter

Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Thiết bị viễn thông > Protocol Converter