Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Protocol Converter tại Hồ Chí Minh

  • Mới đổi giá
  •   -      
Có tất cả 158 sản phẩm
550.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
303
HyperDeck Shuttle 2 Blackmagic Design
8.650.000₫
1 GH bán tại Hồ Chí Minh
269
13.490.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
280
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 (USB4485)
3.300.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.142
3ONEDATA Bộ chuyển đổi E1 - RS485 (E485)
3.400.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
870
3ONEDATA Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS485 (TLC485)
150.000₫
9 GH bán tại Hồ Chí Minh
2.587
3onedata MODEL485I
1.750.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.157
Bộ chuyển đổi Framed E1 - Ethernet - MODEL7212
3.000.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.437
 Bộ chuyển đổi E1 RS232 - MODEL E232
2.800.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.284
3onedata MODEL485P
900.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.306
3onedata MODEL7410
7.500.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
624
210.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
714
3onedata SW485WA
150.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.867
9.397.000₫
1 GH bán tại Hồ Chí Minh
820
5.320.000₫
2 GH bán tại Hồ Chí Minh
784
5.322.000₫
2 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.057
3onedata TLC422
250.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.066
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang Ethernet(10/100M)(NP316)
12.500.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
878
Mini Converter - Sync Generator
5.322.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
711
5.322.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
597
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 (USB4232)
2.700.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.870
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet (NP304-4M)
7.900.000₫
4 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.857
3ONEDATA Bộ chuyển đổi mini-class RS-232/485 GM (D485)
190.000₫
6 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.906
5.320.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
586
OpenGear Converter - SDI Distribution Blackmagic Design
12.450.000₫
3 GH bán tại Hồ Chí Minh
340
3onedata SW485C
300.000₫
5 GH bán tại Hồ Chí Minh
1.682
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật