Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Manufacturer
Thêm lựa chọn

Protocol Converter, RS232/485/422 to optical

Có tất cả 32 sản phẩm
3ONEDATA MODEL277A-M
2.640.000₫
6 gian hàng bán
606
3ONEDATA MODEL277A-SS
3.200.000₫
5 gian hàng bán
531
3ONEDATA MODEL277-M
2.700.000₫
4 gian hàng bán
573
3ONEDATA MODEL277A-S
2.800.000₫
3 gian hàng bán
638
3ONEDATA MODEL277B-M
2.800.000₫
6 gian hàng bán
500
3ONEDATA MODEL277B-S
2.900.000₫
5 gian hàng bán
444
3ONEDATA MODEL277-S/80
5.200.000₫
3 gian hàng bán
489
3ONEDATA MODEL277-S/100
6.800.000₫
3 gian hàng bán
560
3ONEDATA MODEL271-M
2.650.000₫
4 gian hàng bán
616
3ONEDATA MODEL277-S/120
7.800.000₫
6 gian hàng bán
698
3ONEDATA MODEL277B-SS
3.520.000₫
4 gian hàng bán
418
3ONEDATA MODEL277-SS/60
13.000.000₫
4 gian hàng bán
517
3ONEDATA MODEL271-S/40
3.700.000₫
5 gian hàng bán
527
3ONEDATA MODEL277-S/20
3.000.000₫
4 gian hàng bán
689
3ONEDATA MODEL277-S/60
4.200.000₫
3 gian hàng bán
302
3ONEDATA MODEL271-S/20
3.200.000₫
3 gian hàng bán
539
3ONEDATA MODEL271-S/80
5.750.000₫
4 gian hàng bán
406
3ONEDATA MODEL271-S/60
4.300.000₫
4 gian hàng bán
394
3ONEDATA MODEL277-SS/20
3.000.000₫
4 gian hàng bán
548
3ONEDATA MODEL277-S/40
3.750.000₫
3 gian hàng bán
356
3onedata  MODEL277
Liên hệ gian hàng...
6 gian hàng bán
715
3ONEDATA MODEL271-S/100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
146
3ONEDATA MODEL271-S/120
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
262
3ONEDATA MODEL277-SS/40
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
327
3ONEDATA MODEL277-SS/80
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
124
Bộ chuyển đổi RS232/RS485/RS422 sang Ethernet Chiyu CYT-100SC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
278
Sản phẩm nổi bật
3ONEDATA Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet(10/100M) (NP301)
2.400.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
05/12/2016
-5%
     
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet (NP304-4M)
7.800.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
02/12/2016
-5%
     
4.400.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
26/11/2016
-5%
     
10.000.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
05/12/2016
-5%
     
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 2 Cổng RS232 sang Ethernet (NP302)
3.200.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
3ONEDATA Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet(10/100M) (NP301)
2.400.000₫
(1)
      bkaii  · Hà Nội 2
9 giờ trước
-5%
     
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 (USB4232)
2.470.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
26/11/2016
-5%
     
165.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
02/12/2016
-5%
     
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 to Ethernet (NP304)
7.000.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
02/12/2016
-5%
     
250.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
24/11/2016
-5%
     
17.600.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
26/11/2016
-5%
     
Bộ chuyển đổi tín hiệu RS32 to RS485
275.000₫
      mcttvietnam  · Hà Nội
30/11/2016
-5%