Từ :
Đến :
Hồ Chí Minh Loại bỏ tham số này
ASUS (39)
HP (59)
IBM (58)
INTEL (40)
Tyan (44)
DELL (27)
MSI (4)
- (184)
1366 (60)
LGA 771 (56)
604 (34)
G34 (10)
LGA 775 (18)
1600MHz (23)
1066MHz (100)
1333MHz (125)
667MHz (33)
800MHz (83)
533MHz (28)
1000MHz (41)
- (196)
- (307)

Mainboard Server

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
599 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
Giá tại: HCM
4.450.000 VNĐ
4.450.000 VNĐ
(210,15 USD)
Mainboard Sever IBM SYSTEM BOARD FOR SYSTEM X3650 M2/X3550 M2 (43V7072)
 • Hãng sản xuất: IBM
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
Giá tại: HCM
8.630.000 VNĐ
8.630.000 VNĐ
(407,56 USD)
Mainboard Sever Intel Server Board S1200BTS
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Data bus speed: 2.5GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C202
 • Onboard Video Chipset: Silicon Motion SM712GX04LF02-BA
0
Giá tại: HCM
3.320.000 VNĐ
3.230.000 VNĐ
(152,54 USD)
Mainboard Sever DELL PowerEdge 2950 G1 (NH278)
 • Hãng sản xuất: DELL
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
8.000.000 VNĐ
8.000.000 VNĐ
(377,8 USD)
IBM System X3650 Mainboard 44W3324
 • Hãng sản xuất: IBM
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: Onboard
0
Giá tại: HCM
7.500.000 VNĐ
7.900.000 VNĐ
(373,08 USD)
Mainboard Sever HP Proliant DL360 G5 ( 436066-001, 435949-001)
 • Hãng sản xuất: HP
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
5.750.000 VNĐ
5.750.000 VNĐ
(271,55 USD)
Mainboard Sever HP Proliant DL360 G5 Mainboard (412199-001, 399554-001)
 • Hãng sản xuất: HP
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
5.850.000 VNĐ
5.850.000 VNĐ
(276,27 USD)
Mainboard Sever IBM Xseries 365 Mainboard 73P7208 - 26K6936
 • Hãng sản xuất: IBM
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
5.600.000 VNĐ
6.400.000 VNĐ
(302,24 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7DBE
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
8.200.000 VNĐ
8.200.000 VNĐ
(387,25 USD)
Mainboard Sever IBM Xseries 225 , X225 Mainboard 13N2098 - 43W9207 - 13N1377 - 26K5065
 • Hãng sản xuất: IBM
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
Giá tại: HCM
4.750.000 VNĐ
4.750.000 VNĐ
(224,32 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7SBE
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
5.469.530 VNĐ
5.469.530 VNĐ
(258,3 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8STi
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
5.000.000 VNĐ
5.000.000 VNĐ
(236,13 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: AM2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
4.675.100 VNĐ
4.675.100 VNĐ
(220,78 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
5.500.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ
(259,74 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7DVL-L
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
5.632.490 VNĐ
5.632.490 VNĐ
(266 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7SB3
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
5.200.000 VNĐ
5.200.000 VNĐ
(245,57 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7SPE-HF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
4.532.510 VNĐ
4.532.510 VNĐ
(214,05 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7DCT
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
6.200.000 VNĐ
6.200.000 VNĐ
(292,8 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DCL-i
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5100
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9
0
Giá tại: HCM
6.121.000 VNĐ
6.121.000 VNĐ
(289,07 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7DCU
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
6.500.000 VNĐ
6.500.000 VNĐ
(306,97 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7SB4
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
6.650.990 VNĐ
6.650.990 VNĐ
(314,1 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.710.000 VNĐ
7.710.000 VNĐ
(364,11 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.343.000 VNĐ
7.343.000 VNĐ
(346,78 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.465.790 VNĐ
7.465.790 VNĐ
(352,58 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-HF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.100.000 VNĐ
7.100.000 VNĐ
(335,3 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.000.000 VNĐ
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.000.000 VNĐ
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.800.000 VNĐ
7.800.000 VNĐ
(368,36 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
7.600.000 VNĐ
7.600.000 VNĐ
(358,91 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7SPE-H
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
3.982.520 VNĐ
3.982.520 VNĐ
(188,08 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Mainboard Server

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server