Từ :
Đến :
Hồ Chí Minh Loại bỏ tham số này
ASUS (39)
HP (59)
IBM (58)
INTEL (39)
Tyan (44)
DELL (27)
MSI (4)
- (180)
1366 (59)
LGA 771 (56)
604 (33)
G34 (10)
LGA 775 (18)
1600MHz (23)
1066MHz (100)
1333MHz (125)
667MHz (32)
800MHz (82)
533MHz (28)
1000MHz (41)
- (194)
- (302)

Mainboard Server

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
592 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SuperMicro MBD-X8DTT-iNFF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.690.000 VNĐ
12.690.000 VNĐ
(599,29 USD)
Supermicro MBD-X9DR3-LN4F+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C606
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
1.300.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ
(61,39 USD)
Supermicro X9DRD-7LN4F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
13.030.000 VNĐ
13.030.000 VNĐ
(615,35 USD)
Supermicro MBD-X9DRL-7F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.770.000 VNĐ
12.770.000 VNĐ
(603,07 USD)
Supermicro X9DRX+-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C602
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.640.000 VNĐ
12.640.000 VNĐ
(596,93 USD)
SuperMicro MBD-X8DTT-iNF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5500
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.790.000 VNĐ
12.790.000 VNĐ
(604,01 USD)
Supermicro MBD-X9DRG-QF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C602
 • Onboard Video Chipset: BMC integrated Matrox G200
0
Giá tại: HCM
12.990.000 VNĐ
12.990.000 VNĐ
(613,46 USD)
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
11.955.000 VNĐ
11.955.000 VNĐ
(564,58 USD)
Supermicro MBD-X9DRT-HF+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C602
 • Onboard Video Chipset: BMC integrated Matrox G200
0
Giá tại: HCM
11.150.000 VNĐ
11.150.000 VNĐ
(526,56 USD)
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Giá tại: HCM
11.185.000 VNĐ
11.185.000 VNĐ
(528,22 USD)
Supermicro MBD-X9DRW-iF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C602
 • Onboard Video Chipset: BMC integrated Matrox G200
0
Giá tại: HCM
11.240.000 VNĐ
11.240.000 VNĐ
(530,81 USD)
Supermicro MBD-X9DR3-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C606
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
11.008.000 VNĐ
11.008.000 VNĐ
(519,86 USD)
SuperMicro MBD-X8DTN+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Giá tại: HCM
11.315.000 VNĐ
11.315.000 VNĐ
(534,36 USD)
SuperMicro MBD-X8DT6-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
11.415.000 VNĐ
11.415.000 VNĐ
(539,08 USD)
SuperMicro MBD-X8DAH+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
Giá tại: HCM
11.504.000 VNĐ
11.504.000 VNĐ
(543,28 USD)
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
Giá tại: HCM
11.508.000 VNĐ
11.508.000 VNĐ
(543,47 USD)
SuperMicro MBD-X8DA6
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
Giá tại: HCM
11.990.000 VNĐ
11.990.000 VNĐ
(566,23 USD)
Supermicro MBD-X9DRi-LN4F+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C602
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.580.000 VNĐ
12.580.000 VNĐ
(594,1 USD)
Supermicro MBD-X9DRG-HTF
 • Hãng sản xuất: MSI
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C602
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
15.300.000 VNĐ
15.300.000 VNĐ
(722,55 USD)
Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-JBOD
 • Hãng sản xuất: MSI
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C602
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
14.530.000 VNĐ
14.530.000 VNĐ
(686,19 USD)
Supermicro MBD-X8DTU-LN4F+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.560.000 VNĐ
12.560.000 VNĐ
(593,15 USD)
Super MBD-X9DRE-LN4F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C602
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.460.000 VNĐ
12.460.000 VNĐ
(588,43 USD)
Supermicro X9DRE-TF+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: BMC integrated Matrox G200
0
Giá tại: HCM
14.720.000 VNĐ
14.720.000 VNĐ
(695,16 USD)
Supermicro MBD-X9DRW-iTPF+-P
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
15.820.000 VNĐ
15.820.000 VNĐ
(747,11 USD)
SuperMicro MBD-X8DT3-LN4F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.160.000 VNĐ
12.160.000 VNĐ
(574,26 USD)
Supermicro MBD-X8DAH+-F-LR
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
12.080.000 VNĐ
12.080.000 VNĐ
(570,48 USD)
SuperMicro MBD-X8DTE-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
9.690.000 VNĐ
9.690.000 VNĐ
(457,62 USD)
SuperMicro MBD-X8DTU
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
Giá tại: HCM
9.665.000 VNĐ
9.665.000 VNĐ
(456,43 USD)
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5500
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
9.640.000 VNĐ
9.640.000 VNĐ
(455,25 USD)
SuperMicro MBD-X8DTU-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
Giá tại: HCM
9.970.000 VNĐ
9.970.000 VNĐ
(470,84 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Mainboard Server

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server