Từ :
Đến :
Hồ Chí Minh Loại bỏ tham số này
DELL (27)
HP (59)
IBM (58)
INTEL (37)
Tyan (30)
ASUS (2)
- (141)
604 (32)
LGA 771 (31)
1366 (18)
478 (6)
1600MHz (18)
1066MHz (48)
1333MHz (74)
667MHz (15)
800MHz (58)
533MHz (27)
1000MHz (47)
- (186)
- (271)

Mainboard Server

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
401 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever Intel Server Board S1200BTS
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Data bus speed: 2.5GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C202
 • Onboard Video Chipset: Silicon Motion SM712GX04LF02-BA
0
Giá tại: HCM
3.320.000 VNĐ
3.320.000 VNĐ
(156,79 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7SPA-L
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
3.514.010 VNĐ
3.514.010 VNĐ
(165,95 USD)
Mainboard Sever SuperMicro PDSBM-LN1
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
2.800.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.400.000 VNĐ
7.400.000 VNĐ
(349,47 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
10.400.000 VNĐ
10.400.000 VNĐ
(491,15 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
5.300.000 VNĐ
5.300.000 VNĐ
(250,3 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
Giá tại: HCM
14.500.000 VNĐ
14.500.000 VNĐ
(684,77 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 16 / RAM max (GB): 128 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
Giá tại: HCM
13.500.000 VNĐ
13.500.000 VNĐ
(637,54 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
13.000.000 VNĐ
13.000.000 VNĐ
(613,93 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
13.149.020 VNĐ
13.149.020 VNĐ
(620,97 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
8.710.000 VNĐ
8.710.000 VNĐ
(411,33 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
13.300.000 VNĐ
13.300.000 VNĐ
(628,1 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
13.149.000 VNĐ
13.149.000 VNĐ
(620,97 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
6.528.000 VNĐ
6.528.000 VNĐ
(308,29 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
8.586.000 VNĐ
8.586.000 VNĐ
(405,48 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
8.500.000 VNĐ
8.500.000 VNĐ
(401,42 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HF+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.017.000 VNĐ
7.017.000 VNĐ
(331,38 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTL-6F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
8.100.000 VNĐ
8.100.000 VNĐ
(382,53 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAL-3
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.000.000 VNĐ
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-6F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
11.500.000 VNĐ
11.500.000 VNĐ
(543,09 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: AM2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
5.021.000 VNĐ
5.021.000 VNĐ
(237,12 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-H
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
7.832.000 VNĐ
7.832.000 VNĐ
(369,87 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7DB3
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
10.358.000 VNĐ
10.358.000 VNĐ
(489,16 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
6.365.000 VNĐ
6.365.000 VNĐ
(300,59 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
7.600.000 VNĐ
7.600.000 VNĐ
(358,91 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTL-6
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Giá tại: HCM
8.097.260 VNĐ
8.097.260 VNĐ
(382,4 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
8.100.000 VNĐ
8.100.000 VNĐ
(382,53 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
8.000.000 VNĐ
8.000.000 VNĐ
(377,8 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
Giá tại: HCM
8.015.000 VNĐ
8.015.000 VNĐ
(378,51 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8QB6-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
Giá tại: HCM
47.000.000 VNĐ
47.000.000 VNĐ
(2.219,6 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Mainboard Server

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server