Mainboard Server, ATI ES1000Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
45 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever IBM System Board for IBM x3650 Mfr - 44E5081
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: IBM
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
0
10.350.000 ₫
(488,78 USD)
Mainboard Sever HP System Board for DL380G5 - 436526-001
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: HP
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
0
6.000.000 ₫
(283,35 USD)
Mainboard Sever IBM FOR XSERIES 206 (13M8299)
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: IBM
 • CPU Socket: 478
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
0
4.120.000 ₫
(194,57 USD)
Mainboard Sever HP Proliant DL320 G4 (415626-001 ,413600-001)
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: HP
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel 7320
0
4.500.000 ₫
(212,51 USD)
Mainboard Sever Intel S3000AHV
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • Data bus speed: 667MHz, 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel 3000 Express
0
2.000.000 ₫
(94,45 USD)
Mainboard Sever DELL PowerEdge 840
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: DELL
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel 3000 Express
0
4.876.000 ₫
(230,27 USD)
Mainboard Sever DELL PowerEdge 1950
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: DELL
 • CPU Socket: LGA 1356
 • Data bus speed: 667MHz, 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000X
0
9.690.000 ₫
(457,62 USD)
Mainboard Sever Intel S3000AH
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 775
 • Data bus speed: 1066MHz, 800MHz, 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 3000 Express
4
4.500.000 ₫
(212,51 USD)
Mainboard Sever DELL PowerEdge 1950 III
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: DELL
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000X
0
9.400.000 ₫
(443,92 USD)
HP SYSTEM BOARD FOR PROLIANT ML350 G5 (461081-001)
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: HP
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
9.450.000 ₫
(446,28 USD)
HP SYSTEM BOARD FOR PROLIANT ML370 G5 (434719-001)
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: HP
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
0
10.159.000 ₫
(479,76 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
0
10.276.000 ₫
(485,29 USD)
Mainboard Sever DELL PowerEdge 2900
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: DELL
 • Data bus speed: 667MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000X
0
6.250.000 ₫
(295,16 USD)
Mainboard Sever DELL PowerEdge 2950 III
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: DELL
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000X
0
7.000.000 ₫
(330,58 USD)
Mainboard Sever DELL PowerEdge 2900 III
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: DELL
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000X
0
8.500.000 ₫
(401,42 USD)
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
10.800.000 ₫
(510,04 USD)
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
10.200.000 ₫
(481,7 USD)
SuperMicro MBD-X8DTN+
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
11.000.000 ₫
(519,48 USD)
Mainboard Sever INTEL S5000VSA
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5000V
3
7.580.000 ₫
(357,97 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7QC3
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 604
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: Intel 7300
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S2912G2NR-E Dual 1207(F) NVIDIA nForce Professional 3600 Extended ATX Supports up to 2x AMD Opteron Rev.F 2000 series Duel-core / Quad-core processors
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Intel Server S3000PT
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 775
 • Data bus speed: 1066MHz, 800MHz, 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 3000 Express
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBV-DX
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000V
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBV-D
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000V
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS M2N-LR
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: AM2
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-DE/SAS
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-D
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-D/1U
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-D/SAS
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-D12
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2   

Mainboard Server, ATI ES1000Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server