Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, ATI ES1000

Có tất cả 45 sản phẩm
Mainboard Sever DELL PowerEdge 2900
6.150.000₫
6 gian hàng bán
763
Mainboard Sever DELL PowerEdge 2900 III
8.400.000₫
6 gian hàng bán
701
Mainboard Sever DELL PowerEdge 2950 III
6.500.000₫
6 gian hàng bán
998
Mainboard Sever INTEL S5000VSA
7.100.000₫
(1)
3 gian hàng bán
6.132
Mainboard Sever IBM FOR XSERIES 206 (13M8299)
4.100.000₫
7 gian hàng bán
2.283
Mainboard Sever HP System Board for DL380G5 - 436526-001
4.400.000₫
9 gian hàng bán
4.157
Mainboard Sever DELL PowerEdge 1950
8.900.000₫
6 gian hàng bán
1.086
Mainboard Sever DELL PowerEdge 840
4.700.000₫
5 gian hàng bán
913
Mainboard Sever DELL PowerEdge 1950 III
8.800.000₫
7 gian hàng bán
1.112
HP SYSTEM BOARD FOR PROLIANT ML370 G5 (434719-001)
10.100.000₫
7 gian hàng bán
893
HP SYSTEM BOARD FOR PROLIANT ML350 G5 (461081-001)
9.400.000₫
6 gian hàng bán
709
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
3 gian hàng bán
1.470
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
10.800.000₫
2 gian hàng bán
223
Mainboard Sever Intel S3000AHV
1.800.000₫
6 gian hàng bán
4.611
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.200.000₫
1 gian hàng bán
319
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
557
Mainboard Sever Intel S3000AH
4.490.000₫
(1)
6 gian hàng bán
6.303
Mainboard Sever Supermicro X7QC3
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
463
Mainboard Sever Intel Server S3000PT
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
878
Mainboard Sever ASUS M2N-LR
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
525
Mainboard Sever ASUS DSBF-D
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
592
Mainboard Sever ASUS DSBF-D/1U
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
796
Mainboard Sever ASUS DSBF-D/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
749
Mainboard Sever ASUS DSBF-D12
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
809
Mainboard Sever ASUS DSBF-D12/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
745
Mainboard Sever ASUS DSBF-DE
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
707
Mainboard Sever ASUS DSBF-DE/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
834
Mainboard Sever ASUS DSBV-D
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
799
Mainboard Sever ASUS DSBV-DX
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
813
Mainboard Sever Supermicro X7QCE
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
639
Mainboard Sever Supermicro X6QTE+
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
566
Mainboard Sever Supermicro X6QT8
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
661
Mainboard Sever TYAN S2912WG2NR-E
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
715
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật