Mainboard Server, ASUSLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
39 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
4.800.000 ₫
(226,68 USD)
Mainboard Sever ASUS P5M2-E/4L
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 775
 • Data bus speed: 1066MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 3000 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z7
0
2.900.000 ₫
(136,95 USD)
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5500
 • Onboard Video Chipset: Aspeed AST2050
0
6.650.000 ₫
(314,05 USD)
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5400 Express
0
11.800.000 ₫
(557,26 USD)
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5500
 • Onboard Video Chipset: Aspeed AST2050
0
5.800.000 ₫
(273,91 USD)
Mainboard Sever Asus P7F-X
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 1156
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel 3420
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
3.340.000 ₫
(157,73 USD)
Mainboard Sever Asus P5BV/SAS
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 775
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel 3200
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBV-DX
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000V
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Asus P5BV-E/SAS
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 775
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel 3200
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSAN-DX
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5100
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBV-D
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000V
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS KFSN4-DRE/SAS/iKVM
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS M2N-LR
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: AM2
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS Z8NH-D12
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5500
 • Onboard Video Chipset: Aspeed AST2050
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS KFSN4-DRE/iKVM
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS Z8PE-D12X
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Aspeed AST2050
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-DE/SAS
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS KFSN5-D
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS Z8NR-D12
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5500
 • Onboard Video Chipset: Aspeed AST2050
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS Z8PE-D12
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Aspeed AST2050
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSGC-DW
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000X
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-D
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS Z8PE-D18
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: 1366
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Aspeed AST2050
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBV-DX/SAS
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000V
 • Onboard Video Chipset: XGI Z7
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-D/1U
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-D/SAS
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSBF-D12
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5000P
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2   

Mainboard Server, ASUSLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server