Mainboard Server, TyanLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
85 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: G34
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: AMD SR56x0/SP5100
0
15.267.000 ₫
(720,99 USD)
Mainboard Sever TYAN S5510 (S5510GM3NR)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
0
5.600.000 ₫
(264,46 USD)
Mainboard Sever TYAN S7012 (S7012WGM4NR)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
0
13.800.000 ₫
(651,71 USD)
Mainboard Sever TYAN S7025 (S7025WAGM2NR)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
0
12.800.000 ₫
(604,49 USD)
Mainboard Sever TYAN S4980G2NR Thunder n3600QE Quad 1207(F) NVIDIA nForce Professional 3600 Extended ATX Four AMD Opteron (Rev.F) 8000 series Server Motherboard
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: XGI Z7
0
5.230.000 ₫
(246,99 USD)
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: XGI Z7
0
5.120.000 ₫
(241,79 USD)
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
4.800.000 ₫
(226,68 USD)
Mainboard Sever TYAN S7010 (S7010AGM2NRF)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
0
10.010.000 ₫
(472,73 USD)
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: G34
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: AMD SR56x0/SP5100
0
22.397.000 ₫
(1.057,71 USD)
TYAN S7002 (S7002AG2NR)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
0
7.000.000 ₫
(330,58 USD)
Mainboard Sever TYAN S5510-LE (S5510G2NR-LE)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
0
4.810.000 ₫
(227,15 USD)
Mainboard Sever TYAN S7002-LE (S7002GM2NR-LE)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5500
0
6.000.000 ₫
(283,35 USD)
Mainboard Sever TYAN S7012 (S7012GM4NR)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
0
1.120.000 ₫
(52,89 USD)
Mainboard Sever TYAN S7025 (S7025AGM2NR)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5520
0
11.300.000 ₫
(533,65 USD)
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: G34
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: AMD SR56x0/SP5100
0
12.782.360 ₫
(603,65 USD)
Mainboard Sever TYAN S8226 (S8226GM3NR)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: C32
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: AMD SR56x0/SP5100
0
12.400.000 ₫
(585,6 USD)
Mainboard Sever TYAN S2912G2NR-E Dual 1207(F) NVIDIA nForce Professional 3600 Extended ATX Supports up to 2x AMD Opteron Rev.F 2000 series Duel-core / Quad-core processors
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S3992G3NR-E
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5392ANR Dual LGA 771 Intel 5400 CEB Dual Intel Xeon
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5400 Express
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5375AG2NR Tempest i5100X Dual LGA 771 Intel 5100 CEB Dual Intel Xeon
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5000V
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5396WA2NRF Tempest i5400XT Dual LGA 771 Intel 5400 SSI / Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5375G2NR-1U Tempest i5100X Dual LGA 771 Intel 5100 CEB Dual Intel Xeon
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5000V
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S2935G4NR
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5376G2NR Tempest i5100W Dual LGA 771 Intel 5100 CEB Dual Intel Xeon
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5100
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S2937WG2NR Dual 1207(F) NVIDIA nForce Professional 3600 Extended ATX Dual AMD Opteron
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S2912WG2NR-E
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5372G2NR-LH Tempest i5000VS Dual LGA 771 Intel 5000V SSI CEB Dual Intel Xeon
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5000V
 • Onboard Video Chipset: XGI XG20
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5376WG2NR
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5000V
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5397WAG2NRF Dual LGA 771 Intel 5400 Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S2927G2NR-E Thunder n3600B Dual 1207(F) NVIDIA nForce Professional 3600 ATX Dual AMD Opteron
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3   

Mainboard Server, TyanLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server