Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, F (1207)

Có tất cả 56 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
3 gian hàng bán
303
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
3 gian hàng bán
621
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
3 gian hàng bán
719
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
3 gian hàng bán
340
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
3 gian hàng bán
568
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
3 gian hàng bán
488
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
3 gian hàng bán
766
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
3 gian hàng bán
455
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
3 gian hàng bán
8121
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
3 gian hàng bán
454
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
3 gian hàng bán
509
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
3 gian hàng bán
416
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
3 gian hàng bán
469
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
3 gian hàng bán
472
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT+
5.200.000₫
3 gian hàng bán
582
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
3 gian hàng bán
498
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
3 gian hàng bán
600
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
3 gian hàng bán
448
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
3 gian hàng bán
560
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
3 gian hàng bán
360
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
3 gian hàng bán
371
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.077
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
3 gian hàng bán
366
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
3 gian hàng bán
431
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
2 gian hàng bán
662
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
3 gian hàng bán
578
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
3 gian hàng bán
386
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.382
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
3 gian hàng bán
537
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
3 gian hàng bán
314
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
3 gian hàng bán
584
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
987
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
3 gian hàng bán
337
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
495
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
576
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
315
Mainboard Sever GIGABYTE GA-3CESL2-RH
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
2.300
Mainboard Sever ASUS KFSN5-D
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
548
Mainboard Sever ASUS KFSN4-DRE/iKVM
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
457
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật