Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, F (1207)

Có tất cả 56 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
2 gian hàng bán
342
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
2 gian hàng bán
633
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
2 gian hàng bán
734
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
2 gian hàng bán
367
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
2 gian hàng bán
583
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
2 gian hàng bán
500
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
2 gian hàng bán
775
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
2 gian hàng bán
464
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
2 gian hàng bán
8661
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
2 gian hàng bán
466
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
2 gian hàng bán
524
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
2 gian hàng bán
449
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
2 gian hàng bán
484
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
2 gian hàng bán
487
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT+
5.300.000₫
2 gian hàng bán
609
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
2 gian hàng bán
525
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
2 gian hàng bán
606
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
2 gian hàng bán
457
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
2 gian hàng bán
569
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
2 gian hàng bán
372
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.800.000₫
2 gian hàng bán
377
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
2 gian hàng bán
1.101
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
2 gian hàng bán
399
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
2 gian hàng bán
446
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
3 gian hàng bán
674
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
2 gian hàng bán
599
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
1 gian hàng bán
419
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.430
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
2 gian hàng bán
561
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
2 gian hàng bán
377
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
2 gian hàng bán
617
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
2 gian hàng bán
1.023
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
2 gian hàng bán
349
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
519
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
585
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
339
Mainboard Sever GIGABYTE GA-3CESL2-RH
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.318
Mainboard Sever ASUS KFSN5-D
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
593
Mainboard Sever ASUS KFSN4-DRE/iKVM
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
478
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật