Mainboard Server, F (1207)Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
56 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 16 / RAM max (GB): 128 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
13.476.000 ₫
(636,41 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
13.270.000 ₫
(626,68 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
1.128.000 ₫
(53,27 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.956.000 ₫
(328,5 USD)
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.480.000 ₫
(306,02 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
13.260.000 ₫
(626,21 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
14.450.000 ₫
(682,41 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
11.460.000 ₫
(541,2 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
14.350.000 ₫
(677,69 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
5.270.000 ₫
(248,88 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.380.000 ₫
(348,52 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.078.000 ₫
(428,71 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.483.000 ₫
(400,61 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.790.000 ₫
(367,89 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
12.970.000 ₫
(612,51 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
13.105.000 ₫
(618,89 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
12.792.000 ₫
(604,11 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.968.000 ₫
(423,52 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.775.000 ₫
(414,4 USD)
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.050.000 ₫
(285,71 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
11.180.000 ₫
(527,98 USD)
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.050.000 ₫
(427,39 USD)
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
5.140.000 ₫
(242,74 USD)
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
5.150.000 ₫
(243,21 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.979.000 ₫
(329,59 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.528.000 ₫
(308,29 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.343.000 ₫
(346,78 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.710.000 ₫
(411,33 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.710.000 ₫
(364,11 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
 • CPU Socket: F (1207)
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
13.149.000 ₫
(620,97 USD)
Trang:  [1]  2   

Mainboard Server, F (1207)Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server