Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, F (1207)

Có tất cả 56 sản phẩm
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
3 gian hàng bán
686
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
3 gian hàng bán
392
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
2 gian hàng bán
348
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
3 gian hàng bán
636
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
3 gian hàng bán
737
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
1 gian hàng bán
367
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
3 gian hàng bán
592
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
3 gian hàng bán
503
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
2 gian hàng bán
778
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
3 gian hàng bán
470
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
2 gian hàng bán
8691
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
3 gian hàng bán
469
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
3 gian hàng bán
530
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
3 gian hàng bán
452
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
2 gian hàng bán
490
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
3 gian hàng bán
490
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT+
5.200.000₫
3 gian hàng bán
615
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
3 gian hàng bán
534
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
3 gian hàng bán
618
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
3 gian hàng bán
460
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
2 gian hàng bán
572
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
3 gian hàng bán
375
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
4 gian hàng bán
1.110
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
2 gian hàng bán
408
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
2 gian hàng bán
446
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
3 gian hàng bán
611
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
2 gian hàng bán
425
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
4 gian hàng bán
1.442
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
2 gian hàng bán
564
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
3 gian hàng bán
389
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
2 gian hàng bán
626
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.041
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
3 gian hàng bán
349
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
525
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
588
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
345
Mainboard Sever GIGABYTE GA-3CESL2-RH
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.321
Mainboard Sever ASUS KFSN5-D
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
593
Mainboard Sever ASUS KFSN4-DRE/iKVM
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
484
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật