Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 604

Có tất cả 38 sản phẩm
Mainboard Sever DELL PE 2850/2800 T7916 0T7916
3.300.000₫
2 gian hàng bán
882
Motherboard Dell PowerEdge 1800 P/N: 0X7500 / X7500
4.650.000₫
3 gian hàng bán
611
Mainboard Sever HP Mainboard 370 G4 347882-001
6.100.000₫
6 gian hàng bán
3.378
Mainboard Sever HP ML370 G3 Server 316864-001
3.100.000₫
4 gian hàng bán
1.913
Mainboard Sever IBM X346 39Y6588
5.500.000₫
3 gian hàng bán
1.940
Mainboard HP Proliant ML350 G3 (322318-001)
5.505.000₫
(1)
3 gian hàng bán
3.047
Mainboard Sever HP Mainboard 380 G3 311620-002
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.188
Mainboard Sever HP ML350 G4P - 390546-001
4.900.000₫
5 gian hàng bán
1.149
Mainboard Sever HP Mainboard ML 350 G3 322318-001
4.375.000₫
5 gian hàng bán
2.323
Mainboard Sever IBM Mainboard X236 32R1953
3.500.000₫
4 gian hàng bán
2.309
Mainboard Sever DELL PE1800 T7296 0T7296
6.800.000₫
2 gian hàng bán
909
Mainboard Sever IBM X225 13N2098
4.870.000₫
3 gian hàng bán
1.234
Mainboard Sever HP Mainboard 370 G3 316864-001
3.000.000₫
5 gian hàng bán
2.103
Mainboard Sever HP Mainboard 530 G2 233959-001
4.000.000₫
3 gian hàng bán
1.780
Mainboard Sever HP Mainboard 4 Slot ML570 G3 368159-001
9.400.000₫
3 gian hàng bán
1.938
Mainboard Sever IBM Mainboard X345 23k4455
6.040.000₫
3 gian hàng bán
1.248
Mainboard Sever HP DL 360 G4 361384-001
3.200.000₫
5 gian hàng bán
1.186
Mainboard Sever HP ML 350 G4 365062-001
7.460.000₫
3 gian hàng bán
1.534
Mainboard Sever IBM X235 26k3194-23k4458
4.200.000₫
3 gian hàng bán
1.790
IBM System X336 Mainboard - 25R9195
4.300.000₫
2 gian hàng bán
153
Main HP Workstation XW8200
2.800.000₫
1 gian hàng bán
1.284
Mainboard Sever Supermicro X7QC3
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
439
Mainboard Sever IBM X226 90P1215
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.207
Mainboard Sever Supermicro X7QCE
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
603
Mainboard Sever Supermicro X6QTE+
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
533
Mainboard Sever Supermicro X6QT8
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
655
Mainboard Sever E7520 Master S2M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
402
Mainboard Sever E7520 Master2-S2M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
288
Mainboard Sever E7320 Master2-S
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
319
Mainboard Sever E7320 Master Series
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
377
Sản phẩm nổi bật