Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 604

Có tất cả 38 sản phẩm
Mainboard Sever DELL PE 2850/2800 T7916 0T7916
3.300.000₫
4 gian hàng bán
861
Motherboard Dell PowerEdge 1800 P/N: 0X7500 / X7500
4.650.000₫
3 gian hàng bán
593
Mainboard Sever HP Mainboard 370 G4 347882-001
6.100.000₫
7 gian hàng bán
3.351
Mainboard Sever HP ML370 G3 Server 316864-001
3.100.000₫
4 gian hàng bán
1.907
Mainboard Sever IBM X346 39Y6588
5.500.000₫
4 gian hàng bán
1.937
Mainboard HP Proliant ML350 G3 (322318-001)
5.505.000₫
(1)
2 gian hàng bán
3.005
Mainboard Sever HP Mainboard 380 G3 311620-002
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.182
Mainboard Sever HP ML350 G4P - 390546-001
4.900.000₫
5 gian hàng bán
1.140
Mainboard Sever HP Mainboard ML 350 G3 322318-001
4.375.000₫
5 gian hàng bán
2.296
Mainboard Sever IBM Mainboard X236 32R1953
3.500.000₫
4 gian hàng bán
2.291
Mainboard Sever DELL PE1800 T7296 0T7296
6.800.000₫
3 gian hàng bán
900
Mainboard Sever IBM X225 13N2098
4.800.000₫
4 gian hàng bán
1.213
Mainboard Sever HP Mainboard 370 G3 316864-001
3.000.000₫
5 gian hàng bán
2.088
Mainboard Sever HP Mainboard 530 G2 233959-001
4.000.000₫
3 gian hàng bán
1.765
Mainboard Sever HP Mainboard 4 Slot ML570 G3 368159-001
9.400.000₫
3 gian hàng bán
1.917
Mainboard Sever IBM Mainboard X345 23k4455
5.950.000₫
3 gian hàng bán
1.242
Mainboard Sever HP DL 360 G4 361384-001
3.200.000₫
5 gian hàng bán
1.174
Mainboard Sever HP ML 350 G4 365062-001
7.460.000₫
4 gian hàng bán
1.528
Mainboard Sever IBM X235 26k3194-23k4458
4.200.000₫
4 gian hàng bán
1.772
IBM System X336 Mainboard - 25R9195
4.300.000₫
2 gian hàng bán
147
Main HP Workstation XW8200
2.800.000₫
1 gian hàng bán
1.215
Mainboard Sever Supermicro X7QC3
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
439
Mainboard Sever IBM X226 90P1215
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.189
Mainboard Sever Supermicro X7QCE
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
597
Mainboard Sever Supermicro X6QTE+
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
533
Mainboard Sever Supermicro X6QT8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
652
Mainboard Sever E7520 Master S2M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
399
Mainboard Sever E7520 Master2-S2M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
285
Mainboard Sever E7320 Master2-S
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
313
Mainboard Sever E7320 Master Series
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
362
Sản phẩm nổi bật