Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1366

Có tất cả 67 sản phẩm
Mainboard Sever DELL PowerEdge R710
11.950.000₫
5 gian hàng bán
842
SuperMicro MBD-X8DTT-IBXF
18.500.000₫
2 gian hàng bán
148
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
5.800.000₫
3 gian hàng bán
3.491
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
2 gian hàng bán
351
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
2 gian hàng bán
590
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
2 gian hàng bán
304
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
2 gian hàng bán
231
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
309
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
255
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
224
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
2 gian hàng bán
216
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
276
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
2 gian hàng bán
279
SuperMicro MBD-X8DT6-F
11.400.000₫
2 gian hàng bán
292
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
2 gian hàng bán
143
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
2 gian hàng bán
216
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
6.250.000₫
3 gian hàng bán
3.176
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
2 gian hàng bán
208
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
5.000.000₫
3 gian hàng bán
1.215
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.274
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
2 gian hàng bán
204
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
2 gian hàng bán
186
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
2 gian hàng bán
205
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
2 gian hàng bán
176
SuperMicro MBD-X8DTL-6
9.300.000₫
2 gian hàng bán
368
SuperMicro MBD-X8DAE
9.850.000₫
2 gian hàng bán
183
Mainboard Sever Supermicro X8STi
4.500.000₫
3 gian hàng bán
1.071
Supermicro MBD-X8DTL-3F
8.500.000₫
2 gian hàng bán
217
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.200.000₫
2 gian hàng bán
331
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
3 gian hàng bán
288
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
596
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
7.020.000₫
3 gian hàng bán
937
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
236
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.700.000₫
3 gian hàng bán
1.030
Supermicro MBD-X8DT3
10.700.000₫
2 gian hàng bán
180
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
5.500.000₫
3 gian hàng bán
1.057
Supermicro MBD-X8DTL-3
8.200.000₫
2 gian hàng bán
439
SuperMicro MBD-X8DAH+-F
12.600.000₫
2 gian hàng bán
193
SuperMicro MBD-X8DTH-i
10.800.000₫
2 gian hàng bán
244
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật