Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1366

Có tất cả 67 sản phẩm
SuperMicro MBD-X8DTT-IBXF
18.500.000₫
2 gian hàng bán
106
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
5.800.000₫
3 gian hàng bán
3.434
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
2 gian hàng bán
342
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
2 gian hàng bán
575
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
2 gian hàng bán
292
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
2 gian hàng bán
219
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
306
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
246
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
209
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
2 gian hàng bán
204
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
261
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
2 gian hàng bán
264
SuperMicro MBD-X8DT6-F
11.400.000₫
2 gian hàng bán
277
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
2 gian hàng bán
140
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
2 gian hàng bán
207
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
6.250.000₫
3 gian hàng bán
3.131
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
2 gian hàng bán
193
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
5.000.000₫
3 gian hàng bán
1.203
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.241
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
2 gian hàng bán
198
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
2 gian hàng bán
171
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
2 gian hàng bán
193
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
2 gian hàng bán
170
SuperMicro MBD-X8DTL-6
9.300.000₫
2 gian hàng bán
332
SuperMicro MBD-X8DAE
9.850.000₫
2 gian hàng bán
180
Mainboard Sever Supermicro X8STi
4.500.000₫
3 gian hàng bán
1.041
Mainboard Sever DELL PowerEdge R710
11.950.000₫
5 gian hàng bán
809
Supermicro MBD-X8DTL-3F
8.500.000₫
2 gian hàng bán
214
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.200.000₫
1 gian hàng bán
322
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
2 gian hàng bán
276
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
569
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
7.020.000₫
3 gian hàng bán
916
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
227
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.700.000₫
3 gian hàng bán
997
Supermicro MBD-X8DT3
10.700.000₫
2 gian hàng bán
177
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
5.500.000₫
3 gian hàng bán
1.039
Supermicro MBD-X8DTL-3
8.200.000₫
2 gian hàng bán
424
SuperMicro MBD-X8DAH+-F
12.600.000₫
1 gian hàng bán
193
SuperMicro MBD-X8DTH-i
10.800.000₫
2 gian hàng bán
232
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật