Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1366

Có tất cả 65 sản phẩm
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
5.800.000₫
4 gian hàng bán
3.293
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
1 gian hàng bán
297
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
1 gian hàng bán
563
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
1 gian hàng bán
277
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
1 gian hàng bán
201
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
276
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
1 gian hàng bán
228
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
155
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
1 gian hàng bán
189
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
1 gian hàng bán
213
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
1 gian hàng bán
219
SuperMicro MBD-X8DT6-F
11.400.000₫
1 gian hàng bán
253
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
1 gian hàng bán
128
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
1 gian hàng bán
177
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
6.250.000₫
4 gian hàng bán
3.050
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
2 gian hàng bán
178
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
5.000.000₫
3 gian hàng bán
1.131
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.172
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
1 gian hàng bán
180
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
1 gian hàng bán
153
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
2 gian hàng bán
181
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
1 gian hàng bán
152
SuperMicro MBD-X8DTL-6
9.300.000₫
1 gian hàng bán
281
SuperMicro MBD-X8DAE
9.850.000₫
1 gian hàng bán
150
Mainboard Sever Supermicro X8STi
4.500.000₫
3 gian hàng bán
1.002
Mainboard Sever DELL PowerEdge R710
11.960.000₫
4 gian hàng bán
746
Supermicro MBD-X8DTL-3F
8.500.000₫
1 gian hàng bán
193
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.200.000₫
2 gian hàng bán
289
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
2 gian hàng bán
261
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
497
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
7.020.000₫
3 gian hàng bán
871
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
218
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.700.000₫
3 gian hàng bán
955
Supermicro MBD-X8DT3
10.700.000₫
1 gian hàng bán
162
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
5.500.000₫
3 gian hàng bán
997
Supermicro MBD-X8DTL-3
8.200.000₫
1 gian hàng bán
376
SuperMicro MBD-X8DAH+-F
12.600.000₫
2 gian hàng bán
181
SuperMicro MBD-X8DTH-i
10.800.000₫
1 gian hàng bán
199
SuperMicro MBD-X8DTL-iF
7.620.000₫
1 gian hàng bán
168
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật