Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1366

Có tất cả 65 sản phẩm
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
2 gian hàng bán
240
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
1 gian hàng bán
497
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
1 gian hàng bán
229
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
1 gian hàng bán
177
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
2 gian hàng bán
231
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
1 gian hàng bán
219
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
131
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
1 gian hàng bán
162
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
180
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
1 gian hàng bán
186
SuperMicro MBD-X8DT6-F
11.400.000₫
1 gian hàng bán
211
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
1 gian hàng bán
107
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
1 gian hàng bán
165
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
6.250.000₫
1 gian hàng bán
2.972
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
2 gian hàng bán
154
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
5.000.000₫
1 gian hàng bán
1.056
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
5.800.000₫
3 gian hàng bán
3.164
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
1 gian hàng bán
1.100
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
1 gian hàng bán
156
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
1 gian hàng bán
141
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
1 gian hàng bán
163
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
1 gian hàng bán
125
SuperMicro MBD-X8DTL-6
9.300.000₫
1 gian hàng bán
242
SuperMicro MBD-X8DAE
9.850.000₫
1 gian hàng bán
126
Mainboard Sever Supermicro X8STi
4.500.000₫
1 gian hàng bán
960
Mainboard Sever DELL PowerEdge R710
11.960.000₫
4 gian hàng bán
680
Supermicro MBD-X8DTL-3F
8.500.000₫
1 gian hàng bán
163
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.200.000₫
1 gian hàng bán
253
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
2 gian hàng bán
234
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
413
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
7.020.000₫
1 gian hàng bán
844
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
197
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.700.000₫
2 gian hàng bán
895
Supermicro MBD-X8DT3
10.700.000₫
1 gian hàng bán
141
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
5.500.000₫
3 gian hàng bán
961
Supermicro MBD-X8DTL-3
8.200.000₫
1 gian hàng bán
352
SuperMicro MBD-X8DAH+-F
12.600.000₫
1 gian hàng bán
169
SuperMicro MBD-X8DTH-i
10.800.000₫
1 gian hàng bán
160
SuperMicro MBD-X8DTL-iF
7.620.000₫
1 gian hàng bán
144
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật