Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1366

Có tất cả 65 sản phẩm
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
5.800.000₫
3 gian hàng bán
3.227
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
2 gian hàng bán
539
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
2 gian hàng bán
262
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
2 gian hàng bán
186
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
2 gian hàng bán
258
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
225
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
2 gian hàng bán
137
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
2 gian hàng bán
186
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
201
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
2 gian hàng bán
201
SuperMicro MBD-X8DT6-F
11.400.000₫
2 gian hàng bán
226
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
2 gian hàng bán
116
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
2 gian hàng bán
168
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
6.250.000₫
3 gian hàng bán
3.032
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
2 gian hàng bán
169
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
5.000.000₫
2 gian hàng bán
1.113
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.136
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
2 gian hàng bán
168
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
2 gian hàng bán
150
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
2 gian hàng bán
175
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
2 gian hàng bán
134
SuperMicro MBD-X8DTL-6
9.300.000₫
2 gian hàng bán
269
SuperMicro MBD-X8DAE
9.850.000₫
2 gian hàng bán
150
Mainboard Sever Supermicro X8STi
4.500.000₫
3 gian hàng bán
993
Mainboard Sever DELL PowerEdge R710
11.960.000₫
5 gian hàng bán
725
Supermicro MBD-X8DTL-3F
8.500.000₫
2 gian hàng bán
169
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.200.000₫
2 gian hàng bán
271
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
2 gian hàng bán
249
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
464
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
7.020.000₫
3 gian hàng bán
859
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
215
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.700.000₫
3 gian hàng bán
925
Supermicro MBD-X8DT3
10.700.000₫
2 gian hàng bán
150
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
5.500.000₫
3 gian hàng bán
979
Supermicro MBD-X8DTL-3
8.200.000₫
2 gian hàng bán
370
SuperMicro MBD-X8DAH+-F
12.600.000₫
1 gian hàng bán
172
SuperMicro MBD-X8DTH-i
10.800.000₫
2 gian hàng bán
181
SuperMicro MBD-X8DTL-iF
7.620.000₫
2 gian hàng bán
156
SuperMicro MBD-X8DTT-iBX
18.600.000₫
1 gian hàng bán
93
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật