Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1366

Có tất cả 67 sản phẩm
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
6.170.000₫
2 gian hàng bán
3.362
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
1 gian hàng bán
572
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
0 gian hàng bán
286
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
1 gian hàng bán
207
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
1 gian hàng bán
240
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
182
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
1 gian hàng bán
201
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
1 gian hàng bán
231
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
1 gian hàng bán
240
SuperMicro MBD-X8DT6-F
11.400.000₫
1 gian hàng bán
271
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
1 gian hàng bán
134
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
1 gian hàng bán
198
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
6.650.000₫
2 gian hàng bán
3.110
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
1 gian hàng bán
184
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
5.500.000₫
1 gian hàng bán
1.158
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.199
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
1 gian hàng bán
195
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
1 gian hàng bán
162
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
1 gian hàng bán
187
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
1 gian hàng bán
164
Mainboard Sever Supermicro X8STi
5.000.000₫
1 gian hàng bán
1.029
Mainboard Sever DELL PowerEdge R710
11.960.000₫
3 gian hàng bán
776
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
1 gian hàng bán
276
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
530
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
7.020.000₫
2 gian hàng bán
901
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
224
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.700.000₫
2 gian hàng bán
961
Supermicro MBD-X8DT3
10.700.000₫
1 gian hàng bán
177
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
5.500.000₫
2 gian hàng bán
1.021
Supermicro MBD-X8DTL-3
8.200.000₫
1 gian hàng bán
406
SuperMicro MBD-X8DAH+-F
12.600.000₫
1 gian hàng bán
187
SuperMicro MBD-X8DTH-i
10.800.000₫
1 gian hàng bán
217
SuperMicro MBD-X8DTL-iF
7.620.000₫
1 gian hàng bán
180
SuperMicro MBD-X8DTT-iBX
18.600.000₫
1 gian hàng bán
105
SuperMicro MBD-X8DTT-IBXF
18.530.000₫
1 gian hàng bán
97
SuperMicro MBD-X8DTT-HIBXF
17.860.000₫
1 gian hàng bán
153
Supermicro MBD-X8DTT-HiBXF+
18.250.000₫
1 gian hàng bán
137
SuperMicro MBD-X8DTL-I
7.000.000₫
1 gian hàng bán
268
Supermicro MBD-X8DTT-HiBQF+
18.800.000₫
1 gian hàng bán
131
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật