Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1366

Có tất cả 65 sản phẩm
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
5.800.000₫
3 gian hàng bán
3.320
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
1 gian hàng bán
309
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
1 gian hàng bán
569
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
1 gian hàng bán
204
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
291
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
1 gian hàng bán
231
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
173
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
1 gian hàng bán
192
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
1 gian hàng bán
222
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
1 gian hàng bán
228
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
1 gian hàng bán
131
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
6.250.000₫
3 gian hàng bán
3.071
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
1 gian hàng bán
181
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
5.000.000₫
2 gian hàng bán
1.149
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
1 gian hàng bán
186
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
1 gian hàng bán
156
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
1 gian hàng bán
181
Mainboard Sever Supermicro X8STi
4.500.000₫
2 gian hàng bán
1.020
Mainboard Sever DELL PowerEdge R710
11.960.000₫
3 gian hàng bán
758
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.200.000₫
2 gian hàng bán
301
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
1 gian hàng bán
273
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
518
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
221
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.700.000₫
2 gian hàng bán
958
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
5.500.000₫
3 gian hàng bán
1.015
Supermicro MBD-X8DTL-3
8.200.000₫
1 gian hàng bán
391
SuperMicro MBD-X8DAH+-F
12.600.000₫
2 gian hàng bán
184
SuperMicro MBD-X8DTH-i
10.800.000₫
1 gian hàng bán
205
SuperMicro MBD-X8DTT-iBX
18.600.000₫
1 gian hàng bán
96
SuperMicro MBD-X8DTT-IBXF
18.530.000₫
1 gian hàng bán
91
SuperMicro MBD-X8DTT-HIBXF
17.860.000₫
1 gian hàng bán
150
Supermicro MBD-X8DTT-HiBXF+
18.250.000₫
1 gian hàng bán
131
Supermicro MBD-X8DTT-HiBQF+
18.800.000₫
1 gian hàng bán
125
SuperMicro MBD-X8DTT-HIBQF
19.200.000₫
1 gian hàng bán
73
Supermicro MBD-X8DTU-6TF+
22.450.000₫
1 gian hàng bán
236
Supermicro MBD-X8DTU-6TF+-LR
22.900.000₫
2 gian hàng bán
144
SuperMicro MBD-X8DTE-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
280
SuperMicro MBD-X8DT6-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
262
SuperMicro MBD-X8DTi
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
186
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật