Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1366

Có tất cả 65 sản phẩm
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
1 gian hàng bán
255
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
1 gian hàng bán
518
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
1 gian hàng bán
241
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
1 gian hàng bán
180
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
243
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
1 gian hàng bán
222
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
134
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
1 gian hàng bán
174
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
1 gian hàng bán
186
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
1 gian hàng bán
192
SuperMicro MBD-X8DT6-F
11.400.000₫
1 gian hàng bán
214
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
1 gian hàng bán
110
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
1 gian hàng bán
165
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6C
6.650.000₫
1 gian hàng bán
3.020
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
1 gian hàng bán
160
Mainboard Sever Supermicro X8SAX
5.000.000₫
2 gian hàng bán
1.095
Mainboard Sever ASUS Z8NA-D6
6.170.000₫
1 gian hàng bán
3.215
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.124
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
1 gian hàng bán
162
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
1 gian hàng bán
144
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
1 gian hàng bán
172
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
1 gian hàng bán
125
SuperMicro MBD-X8DTL-6
9.300.000₫
1 gian hàng bán
254
SuperMicro MBD-X8DAE
9.850.000₫
1 gian hàng bán
138
Mainboard Sever Supermicro X8STi
4.500.000₫
2 gian hàng bán
981
Mainboard Sever DELL PowerEdge R710
11.960.000₫
4 gian hàng bán
713
Supermicro MBD-X8DTL-3F
8.500.000₫
1 gian hàng bán
163
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.200.000₫
1 gian hàng bán
256
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
2 gian hàng bán
237
SuperMicro MBD-X8DTN+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
449
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
7.020.000₫
2 gian hàng bán
853
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
1 gian hàng bán
209
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.700.000₫
2 gian hàng bán
910
Supermicro MBD-X8DT3
10.700.000₫
1 gian hàng bán
144
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
5.500.000₫
2 gian hàng bán
976
Supermicro MBD-X8DTL-3
8.200.000₫
1 gian hàng bán
361
SuperMicro MBD-X8DAH+-F
12.600.000₫
1 gian hàng bán
169
SuperMicro MBD-X8DTH-i
10.800.000₫
1 gian hàng bán
166
SuperMicro MBD-X8DTL-iF
7.620.000₫
1 gian hàng bán
147
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật