Rao vặt mới nhất.

Mainboard Server, -Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
205 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever IBM SYSTEM BOARD FOR SYSTEM X3650 M2/X3550 M2 (43V7072)
 • Hãng sản xuất: IBM
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
8.630.000 VNĐ
(407,56 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7SPA-L
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
3.514.010 VNĐ
(165,95 USD)
Mainboard Sever SuperMicro PDSBM-LN1
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.400.000 VNĐ
(491,15 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.586.000 VNĐ
(405,48 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HF+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.017.000 VNĐ
(331,38 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTL-6F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.100.000 VNĐ
(382,53 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAL-3
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-6F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
11.500.000 VNĐ
(543,09 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-H
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.832.000 VNĐ
(369,87 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7DB3
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
10.358.000 VNĐ
(489,16 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
7.600.000 VNĐ
(358,91 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTL-6
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.097.260 VNĐ
(382,4 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.100.000 VNĐ
(382,53 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.000.000 VNĐ
(377,8 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.015.000 VNĐ
(378,51 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8QB6-F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
47.000.000 VNĐ
(2.219,6 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.600.000 VNĐ
(453,36 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DA3
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.100.000 VNĐ
(429,75 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.100.000 VNĐ
(429,75 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi-LN4F
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.000.000 VNĐ
(425,03 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.665.000 VNĐ
(456,43 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTL-i
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.365.810 VNĐ
(300,63 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-IBXF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
15.000.000 VNĐ
(708,38 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8SSL-i2
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
4.308.440 VNĐ
(203,47 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7SPA-HF
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
4.369.550 VNĐ
(206,35 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7DCT-10G
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.075.020 VNĐ
(428,57 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7DA3+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Mainboard Sever SuperMicro PDSBM-LN2+
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
2.500.000 VNĐ
(118,06 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X7SBE
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Data bus speed: -
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
5.469.530 VNĐ
(258,3 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Mainboard Server, -Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server