Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, G34

Có tất cả 16 sản phẩm
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
22.300.000₫
1 gian hàng bán
745
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
14.800.000₫
1 gian hàng bán
478
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
12.400.000₫
1 gian hàng bán
385
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
250
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DLE*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
284
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230WGM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
173
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236WGM3NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
324
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236GM3NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
176
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
185
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
219
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NR-LE [BTO])
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
169
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NRI [BTO])
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
169
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232WAG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
191
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232AG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
330
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
178
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
225
Sản phẩm nổi bật