Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, G34

Có tất cả 16 sản phẩm
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
22.300.000₫
1 gian hàng bán
817
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
14.800.000₫
2 gian hàng bán
505
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
12.400.000₫
2 gian hàng bán
409
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
262
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DLE*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
296
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230WGM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
191
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236WGM3NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
339
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236GM3NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
191
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
212
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
231
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NR-LE [BTO])
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
184
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NRI [BTO])
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
178
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232WAG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
206
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232AG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
342
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
187
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
237
Sản phẩm nổi bật