Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, G34

Có tất cả 16 sản phẩm
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
22.300.000₫
1 gian hàng bán
865
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
14.800.000₫
1 gian hàng bán
562
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
12.400.000₫
2 gian hàng bán
439
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
289
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DLE*)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
314
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230WGM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
212
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236WGM3NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
357
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236GM3NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
230
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
233
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
276
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NR-LE [BTO])
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
199
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NRI [BTO])
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
190
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232WAG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
227
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232AG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
375
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232WGM4NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
199
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232GM4NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
252
Sản phẩm nổi bật