Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, G34

Có tất cả 16 sản phẩm
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
22.300.000₫
2 gian hàng bán
826
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
14.800.000₫
2 gian hàng bán
523
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
12.400.000₫
2 gian hàng bán
415
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
271
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DLE*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
299
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230WGM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
194
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236WGM3NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
348
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236GM3NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
203
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
212
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
243
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NR-LE [BTO])
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
187
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NRI [BTO])
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
181
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232WAG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
209
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232AG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
354
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
187
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
243
Sản phẩm nổi bật