Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, G34

Có tất cả 16 sản phẩm
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
22.300.000₫
2 gian hàng bán
844
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
14.800.000₫
2 gian hàng bán
538
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
12.400.000₫
3 gian hàng bán
424
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
280
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DLE*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
308
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230WGM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
203
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236WGM3NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
354
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236GM3NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
212
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
221
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
258
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NR-LE [BTO])
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
193
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NRI [BTO])
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
184
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232WAG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
215
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232AG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
363
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
190
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
249
Sản phẩm nổi bật