Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, G34

Có tất cả 16 sản phẩm
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
22.300.000₫
3 gian hàng bán
796
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
14.800.000₫
3 gian hàng bán
496
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
12.400.000₫
3 gian hàng bán
406
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
262
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DLE*)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
293
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230WGM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
185
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236WGM3NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
339
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236GM3NR)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
182
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
206
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
228
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NR-LE [BTO])
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
181
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NRI [BTO])
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
178
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232WAG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
203
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232AG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
333
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
187
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
231
Sản phẩm nổi bật