Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, G34

Có tất cả 16 sản phẩm
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
22.300.000₫
2 gian hàng bán
772
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
14.800.000₫
2 gian hàng bán
484
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
12.400.000₫
2 gian hàng bán
394
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
259
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DLE*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
284
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230WGM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
179
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236WGM3NR)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
327
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236GM3NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
176
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
191
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
222
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NR-LE [BTO])
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
169
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NRI [BTO])
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
172
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232WAG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
194
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232AG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
333
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232WGM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
181
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232GM4NR)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
225
Sản phẩm nổi bật