Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 51 sản phẩm
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.500.000₫
2 gian hàng bán
805
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
2 gian hàng bán
1.527
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.100.000₫
1 gian hàng bán
603
Supermicro MBD-X10SLQ
4.500.000₫
2 gian hàng bán
308
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
3 gian hàng bán
3.157
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.000.000₫
2 gian hàng bán
579
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
1 gian hàng bán
920
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.520.000₫
2 gian hàng bán
289
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.360.000₫
2 gian hàng bán
1.742
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.251
Supermicro MBD-X9SAE
5.460.000₫
3 gian hàng bán
484
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.900.000₫
2 gian hàng bán
291
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
2 gian hàng bán
225
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
2 gian hàng bán
694
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
2 gian hàng bán
284
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
2 gian hàng bán
230
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
1 gian hàng bán
559
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
2 gian hàng bán
1.138
Supermicro MBD-X10SL7-F
6.400.000₫
1 gian hàng bán
278
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
2 gian hàng bán
703
Gigabyte GA-6LASL
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.741
Gigabyte GA-6LXSG
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
7.677
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
686
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
717
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
646
SuperMicro MBD-X10DRW-i -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
151
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (BOX)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
70
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (Bulk)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
85
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
118
SuperMicro MBD-X10DAI
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.212
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
243
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
629
SuperMicro MBD-X10DRi-T4+ -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
291
SuperMicro MBD-X10DRT-PT -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
190
SuperMicro MBD-X10DRC-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
359
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
320
SUPERMICRO MBD-X10DRi-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
572
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
139
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật