Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 46 sản phẩm
Gigabyte GA-6LASL
3.280.000₫
7 gian hàng bán
2.246
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.500.000₫
1 gian hàng bán
718
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
2 gian hàng bán
1.332
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.100.000₫
1 gian hàng bán
477
Supermicro MBD-X10SLQ
4.500.000₫
1 gian hàng bán
200
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.800.000₫
2 gian hàng bán
3.040
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.000.000₫
1 gian hàng bán
486
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
1 gian hàng bán
860
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.520.000₫
1 gian hàng bán
244
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.360.000₫
2 gian hàng bán
1.682
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.146
Supermicro MBD-X9SAE
5.460.000₫
1 gian hàng bán
343
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.900.000₫
1 gian hàng bán
234
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
1 gian hàng bán
171
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
1 gian hàng bán
574
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
1 gian hàng bán
230
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
1 gian hàng bán
176
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
1 gian hàng bán
454
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
2 gian hàng bán
1.060
Supermicro MBD-X10SL7-F
6.400.000₫
1 gian hàng bán
206
Mainboard Intel Server S1200V3RPL
5.000.000₫
1 gian hàng bán
49
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
1 gian hàng bán
583
Gigabyte GA-6LXSG
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
6.519
SuperMicro MBD-X10DAI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
912
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
260
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
61
SuperMicro MBD-X10DRU-i+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
172
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
198
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
449
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
586
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
681
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
635
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
85
SuperMicro MBD-X10DRFR-T -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
208
SUPERMICRO MBD-X10DRi-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
500
Mainboard Intel 1200V3RPS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
55
SuperMicro MBD-X10DRFF -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
148
SuperMicro MBD-X10DRFF-C -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
231
SuperMicro MBD-X10DRi-T4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
231
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật