Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 48 sản phẩm
Gigabyte GA-6LASL
3.280.000₫
4 gian hàng bán
2.351
Gigabyte GA-6LXSG
3.870.000₫
5 gian hàng bán
6.711
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.500.000₫
2 gian hàng bán
733
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
3 gian hàng bán
1.380
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.100.000₫
2 gian hàng bán
504
Supermicro MBD-X10SLQ
4.500.000₫
1 gian hàng bán
203
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
3 gian hàng bán
3.058
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.000.000₫
2 gian hàng bán
501
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
3 gian hàng bán
872
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.520.000₫
2 gian hàng bán
253
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.360.000₫
3 gian hàng bán
1.685
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.152
Supermicro MBD-X9SAE
5.460.000₫
1 gian hàng bán
358
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.900.000₫
2 gian hàng bán
243
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
2 gian hàng bán
192
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
2 gian hàng bán
613
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
2 gian hàng bán
242
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
2 gian hàng bán
179
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
2 gian hàng bán
478
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
3 gian hàng bán
1.066
Supermicro MBD-X10SL7-F
6.400.000₫
1 gian hàng bán
221
SuperMicro MBD-X10DAI
9.500.000₫
2 gian hàng bán
951
Mainboard Intel Server S1200V3RPL
5.000.000₫
2 gian hàng bán
88
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
1 gian hàng bán
598
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
269
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
61
SuperMicro MBD-X10DRU-i+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
175
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (BOX)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
25
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
201
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (Bulk)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
25
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
464
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
601
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
684
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
650
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
94
SuperMicro MBD-X10DRFR-T -B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
211
SUPERMICRO MBD-X10DRi-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
506
Mainboard Intel 1200V3RPS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
64
SuperMicro MBD-X10DRFF -B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
154
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật