Mainboard Server, 1600MHzLoại bỏ tham số này

24 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
10.276.000 VNĐ
(485,29 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
7.500.000 VNĐ
(354,19 USD)
Mainboard Sever Supermicro C7X58
 • Data bus speed: 1333MHz, 1600MHz, 1033MHz, 800MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
5.200.000 VNĐ
(245,57 USD)
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5400 Express
0
11.800.000 VNĐ
(557,26 USD)
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C204
0
4.400.000 VNĐ
(207,79 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
0
4.200.000 VNĐ
(198,35 USD)
Supermicro MBD-X10SLH-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C226 Express PCH
0
5.533.000 VNĐ
(261,3 USD)
Supermicro MBD-X10SLM+-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C224 Express PCH
0
5.203.000 VNĐ
(245,71 USD)
Supermicro MBD-X10SLM-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: Intel C224 Express PCH
0
4.532.000 VNĐ
(214,03 USD)
Supermicro MBD-X10SLL-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
0
4.191.000 VNĐ
(197,92 USD)
Supermicro MBD-X10SLQ
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel Q87 Express
0
4.565.000 VNĐ
(215,58 USD)
Supermicro MBD-X10SLA-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
0
4.994.000 VNĐ
(235,84 USD)
Supermicro MBD-X10SL7-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
0
6.611.000 VNĐ
(312,21 USD)
Supermicro MBD-X9SAE
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C216 Express PCH
0
5.489.000 VNĐ
(259,22 USD)
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C216 Express PCH
0
5.632.000 VNĐ
(265,97 USD)
Supermicro MBD-X10SAE
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C226 Express PCH
0
5.566.000 VNĐ
(262,86 USD)
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C224 Express PCH
0
5.577.000 VNĐ
(263,38 USD)
Gigabyte GA-6LASL
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: GIGABYTE
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
 • Onboard Video Chipset: Aspeed 1300
0
3.540.000 VNĐ
(167,18 USD)
Gigabyte GA-6LXSG
 • Data bus speed: 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: GIGABYTE
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
0
3.800.000 VNĐ
(179,46 USD)
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5397WAG2NRF Dual LGA 771 Intel 5400 Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Supermicro MBD-X10SLL-S
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
0
Liên hệ gian hàng...

Mainboard Server, 1600MHzLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server