Mainboard Server, 1600MHzLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
44 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Gigabyte GA-6LXSG
 • Data bus speed: 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: GIGABYTE
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
0
3.890.000 ₫
(183,71 USD)
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C204
0
4.380.000 ₫
(206,85 USD)
Gigabyte GA-6LASL
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: GIGABYTE
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
 • Onboard Video Chipset: Aspeed 1300
0
3.522.000 ₫
(166,33 USD)
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5400 Express
0
11.800.000 ₫
(557,26 USD)
Mainboard Sever Supermicro C7X58
 • Data bus speed: 1333MHz, 1600MHz, 1033MHz, 800MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
5.200.000 ₫
(245,57 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
7.500.000 ₫
(354,19 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
10.210.000 ₫
(482,17 USD)
Supermicro MBD-X9SAE
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C216 Express PCH
0
5.480.000 ₫
(258,8 USD)
Supermicro MBD-X10SLM-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: Intel C224 Express PCH
0
4.530.000 ₫
(213,93 USD)
HP Clu 611835-001
 • Data bus speed: 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: HP
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel Q67
0
2.329.250 ₫
(110 USD)
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
 • Data bus speed: 1600MHz, 1033MHz
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C204
 • Onboard Video Chipset: Onboard
0
4.600.000 ₫
(217,24 USD)
Supermicro MBD-X10SLA-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
0
4.901.000 ₫
(231,45 USD)
Supermicro MBD-X10SLM+-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C224 Express PCH
0
5.199.000 ₫
(245,53 USD)
Supermicro MBD-X10SLL-S
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
0
3.540.000 ₫
(167,18 USD)
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C224 Express PCH
0
5.570.000 ₫
(263,05 USD)
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1155
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C216 Express PCH
0
5.620.000 ₫
(265,41 USD)
Supermicro MBD-X10SLH-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C226 Express PCH
0
5.400.000 ₫
(255,02 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
0
4.200.000 ₫
(198,35 USD)
Supermicro MBD-X10SAE
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C226 Express PCH
0
5.400.000 ₫
(255,02 USD)
Supermicro MBD-X10SLL-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
0
4.190.000 ₫
(197,87 USD)
Supermicro MBD-X10SLQ
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel Q87 Express
0
4.550.000 ₫
(214,88 USD)
Supermicro MBD-X10SL7-F
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1150
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: Intel C222 Express PCH
0
6.400.000 ₫
(302,24 USD)
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
SuperMicro MBD-X10DRW-i -B
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel C612
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5397WAG2NRF Dual LGA 771 Intel 5400 Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
SuperMicro MBD-X10DAI
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: Intel C612
0
Liên hệ gian hàng...
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C612
0
Liên hệ gian hàng...
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
 • Data bus speed: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 2011
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel C612
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2   

Mainboard Server, 1600MHzLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server