Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 44 sản phẩm
Gigabyte GA-6LASL
3.522.000₫
10 gian hàng bán
1.016
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.380.000₫
6 gian hàng bán
1.442
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
4 gian hàng bán
978
Gigabyte GA-6LXSG
3.590.000₫
10 gian hàng bán
3.372
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.540.000₫
2 gian hàng bán
264
Supermicro MBD-X10SLQ
4.550.000₫
2 gian hàng bán
65
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.530.000₫
2 gian hàng bán
133
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.190.000₫
2 gian hàng bán
285
Supermicro MBD-X9SAE
5.480.000₫
2 gian hàng bán
130
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.901.000₫
2 gian hàng bán
114
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
2 gian hàng bán
120
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.800.000₫
4 gian hàng bán
2.701
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
4 gian hàng bán
671
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
3 gian hàng bán
759
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
1 gian hàng bán
271
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.600.000₫
1 gian hàng bán
268
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
1 gian hàng bán
101
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
1 gian hàng bán
80
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
1 gian hàng bán
280
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.200.000₫
3 gian hàng bán
817
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
1 gian hàng bán
304
Supermicro MBD-X10SL7-F
6.400.000₫
1 gian hàng bán
128
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
7.810.000₫
2 gian hàng bán
164
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
494
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
570
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
484
SuperMicro MBD-X10DRW-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
55
SuperMicro MBD-X10DAI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
192
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
72
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
49
SuperMicro MBD-X10DRFF-C -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
117
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
31
SUPERMICRO MBD-X10DRi-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
302
SuperMicro MBD-X10DDW-iN -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
52
SuperMicro MBD-X10DRC-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
92
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
125
SuperMicro MBD-X10DRi-T4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
90
SuperMicro MBD-X10DRT-PT -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
58
SuperMicro MBD-X10DRFR-T -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
76
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Gigabyte GA-7PESH4
11.500.000₫
2 gian hàng bán
348
Mainboard Sever Intel DBS1200V3RPS
3.095.000₫
23 gian hàng bán
13.558
Supermicro MBD-X9DRG-HTF
15.300.000₫
2 gian hàng bán
87
Supermicro MBD-X9DRG-HF+
14.200.000₫
2 gian hàng bán
72
Supermicro MBD-X9DRW-3LN4F+
14.500.000₫
2 gian hàng bán
116
Supermicro MBD-X9DAX-iF
14.000.000₫
1 gian hàng bán
99
Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-JBOD
14.530.000₫
2 gian hàng bán
116
Supermicro MBD-X9DA7
13.750.000₫
2 gian hàng bán
129
Supermicro X9DRE-TF+
14.720.000₫
2 gian hàng bán
94
Gigabyte GA-6LXSG
3.590.000₫
10 gian hàng bán
3.372
Supermicro X9DRD-7LN4F-JBOD
13.200.000₫
2 gian hàng bán
78
IBM System x3250 M3 X3200 M3 motherboard
8.900.000₫
4 gian hàng bán
210