Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 50 sản phẩm
Gigabyte GA-6LASL
3.280.000₫
1 gian hàng bán
2.555
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.500.000₫
1 gian hàng bán
760
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
2 gian hàng bán
1.455
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.100.000₫
1 gian hàng bán
546
Supermicro MBD-X10SLQ
4.500.000₫
1 gian hàng bán
227
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.800.000₫
4 gian hàng bán
3.109
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.000.000₫
1 gian hàng bán
540
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
2 gian hàng bán
896
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.520.000₫
1 gian hàng bán
271
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.360.000₫
3 gian hàng bán
1.709
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.167
Supermicro MBD-X9SAE
5.460.000₫
1 gian hàng bán
391
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.900.000₫
1 gian hàng bán
261
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
1 gian hàng bán
213
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
1 gian hàng bán
649
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
1 gian hàng bán
260
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
1 gian hàng bán
191
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
1 gian hàng bán
517
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
2 gian hàng bán
1.090
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
1 gian hàng bán
631
SuperMicro MBD-X10DAI
9.500.000₫
2 gian hàng bán
1.053
Mainboard Intel Server S1200V3RPL
5.000.000₫
1 gian hàng bán
142
Gigabyte GA-6LXSG
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.122
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
668
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
687
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
628
SuperMicro MBD-X10DRW-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
133
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (BOX)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
46
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (Bulk)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
52
Supermicro MBD-X10SL7-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
239
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
88
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
222
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
548
SuperMicro MBD-X10DRi-T4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
267
SuperMicro MBD-X10DRT-PT -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
175
SuperMicro MBD-X10DRC-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
293
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
281
SUPERMICRO MBD-X10DRi-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
536
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật