Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 50 sản phẩm
Gigabyte GA-6LASL
3.600.000₫
2 gian hàng bán
2.594
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.500.000₫
2 gian hàng bán
766
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
3 gian hàng bán
1.470
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.100.000₫
1 gian hàng bán
561
Supermicro MBD-X10SLQ
4.500.000₫
2 gian hàng bán
281
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
5 gian hàng bán
3.121
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.000.000₫
2 gian hàng bán
552
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
2 gian hàng bán
899
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.520.000₫
1 gian hàng bán
274
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.360.000₫
3 gian hàng bán
1.709
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.176
Supermicro MBD-X9SAE
5.460.000₫
2 gian hàng bán
409
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.900.000₫
1 gian hàng bán
270
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
1 gian hàng bán
216
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
2 gian hàng bán
658
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
1 gian hàng bán
269
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
2 gian hàng bán
197
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
1 gian hàng bán
517
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
3 gian hàng bán
1.102
Supermicro MBD-X10SL7-F
6.400.000₫
1 gian hàng bán
254
SuperMicro MBD-X10DAI
9.500.000₫
2 gian hàng bán
1.089
Mainboard Intel Server S1200V3RPL
5.000.000₫
1 gian hàng bán
154
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
2 gian hàng bán
643
Gigabyte GA-6LXSG
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.266
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
287
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
97
SuperMicro MBD-X10DRU-i+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
199
Main HP H55/57Socket1156 Chipset Intel Hàng Tray
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
19
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (BOX)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
55
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
228
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (Bulk)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
58
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
569
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
631
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
690
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
668
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
130
SuperMicro MBD-X10DRFR-T -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
232
SUPERMICRO MBD-X10DRi-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
545
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật