Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 46 sản phẩm
Gigabyte GA-6LASL
3.389.000₫
6 gian hàng bán
2.138
Gigabyte GA-6LXSG
3.913.000₫
3 gian hàng bán
6.345
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.500.000₫
1 gian hàng bán
700
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
1 gian hàng bán
1.281
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.100.000₫
1 gian hàng bán
453
Supermicro MBD-X10SLQ
4.500.000₫
1 gian hàng bán
194
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
3 gian hàng bán
3.025
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.000.000₫
1 gian hàng bán
453
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
1 gian hàng bán
851
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.520.000₫
1 gian hàng bán
238
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.360.000₫
1 gian hàng bán
1.673
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.140
Supermicro MBD-X9SAE
5.460.000₫
1 gian hàng bán
316
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.900.000₫
1 gian hàng bán
222
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
2 gian hàng bán
165
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
1 gian hàng bán
550
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
2 gian hàng bán
224
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
1 gian hàng bán
164
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
1 gian hàng bán
436
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
4 gian hàng bán
1.057
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
1 gian hàng bán
571
Supermicro MBD-X10SL7-F
6.400.000₫
1 gian hàng bán
200
Mainboard Intel Server S1200V3RPL
5.827.500₫
1 gian hàng bán
34
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
626
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
675
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
586
SuperMicro MBD-X10DRW-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
100
SuperMicro MBD-X10DAI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
846
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
198
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
85
SuperMicro MBD-X10DRFF-C -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
231
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
58
SUPERMICRO MBD-X10DRi-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
500
SuperMicro MBD-X10DDW-iN -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
130
SuperMicro MBD-X10DRC-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
239
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
260
SuperMicro MBD-X10DRi-T4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
219
SuperMicro MBD-X10DRT-PT -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
124
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
437
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật