Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 51 sản phẩm
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.500.000₫
2 gian hàng bán
775
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
3 gian hàng bán
1.500
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.100.000₫
1 gian hàng bán
588
Supermicro MBD-X10SLQ
4.500.000₫
2 gian hàng bán
296
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
4 gian hàng bán
3.130
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.000.000₫
2 gian hàng bán
558
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
2 gian hàng bán
905
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.520.000₫
2 gian hàng bán
277
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.360.000₫
3 gian hàng bán
1.724
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.197
Supermicro MBD-X9SAE
5.460.000₫
3 gian hàng bán
427
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.900.000₫
2 gian hàng bán
279
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
2 gian hàng bán
222
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
2 gian hàng bán
676
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
2 gian hàng bán
272
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
2 gian hàng bán
206
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
1 gian hàng bán
526
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
3 gian hàng bán
1.114
Supermicro MBD-X10SL7-F
6.400.000₫
1 gian hàng bán
269
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
2 gian hàng bán
682
Gigabyte GA-6LASL
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.654
Gigabyte GA-6LXSG
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.458
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
680
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
702
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
634
SuperMicro MBD-X10DRW-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
148
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (BOX)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
61
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (Bulk)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
64
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
103
SuperMicro MBD-X10DAI
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.143
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
231
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
596
SuperMicro MBD-X10DRi-T4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
273
SuperMicro MBD-X10DRT-PT -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
181
SuperMicro MBD-X10DRC-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
323
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
308
SUPERMICRO MBD-X10DRi-LN4+ -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
557
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
133
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật