Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/SLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
106 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SuperMicro MBD-X8DTH-6F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
13.783.000 VNĐ
(650,91 USD)
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
10.587.500 VNĐ
(500 USD)
SuperMicro MBD-X8DAE
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
9.875.800 VNĐ
(466,39 USD)
SuperMicro MBD-X8DTL-6
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5500
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
9.330.200 VNĐ
(440,62 USD)
SuperMicro MBD-X8STi-LN4
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: Intel X58 Express
0
6.702.300 VNĐ
(316,52 USD)
Supermicro MBD-X8DTI-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
9.232.300 VNĐ
(436 USD)
SuperMicro MBD-X8DTL-I
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 3
 • Chipset: Intel 5500
0
7.386.500 VNĐ
(348,83 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
7.600.000 VNĐ
(358,91 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.423.000 VNĐ
(397,78 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.000.000 VNĐ
(377,8 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-LN4F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.300.000 VNĐ
(486,42 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.910.000 VNĐ
(468 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.600.000 VNĐ
(453,36 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.665.000 VNĐ
(456,43 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.200.000 VNĐ
(434,47 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-IBXF
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
15.000.000 VNĐ
(708,38 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi-LN4F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.000.000 VNĐ
(425,03 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8DTG-QF
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HiBQF+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
15.471.200 VNĐ
(730,64 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
6.900.000 VNĐ
(325,86 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
5.836.000 VNĐ
(275,61 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HIBXF+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
14.900.000 VNĐ
(703,66 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-HIBXF
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
14.500.000 VNĐ
(684,77 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-iNF
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.200.000 VNĐ
(481,7 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DA3
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.100.000 VNĐ
(429,75 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTN+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.523.000 VNĐ
(449,73 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.100.000 VNĐ
(429,75 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.400.000 VNĐ
(491,15 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.586.000 VNĐ
(405,48 USD)
Trang:  [1]  2  3  4   

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/SLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server