Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/S

Tỉnh/ Thành phố
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn
Có tất cả 106 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-IBXF
15.000.000₫
4 gian hàng bán
341
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
4 gian hàng bán
800
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
9.300.000₫
4 gian hàng bán
344
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-F
9.200.000₫
3 gian hàng bán
294
SuperMicro MBD-X8STi-3F
8.190.000₫
2 gian hàng bán
144
Supermicro MBD-X8DTN+-F-LR
10.260.000₫
2 gian hàng bán
175
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
8.564.000₫
4 gian hàng bán
421
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
7.078.000₫
3 gian hàng bán
673
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
2 gian hàng bán
68
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
7.100.000₫
3 gian hàng bán
502
Mainboard Sever SuperMicro X8DA3
9.050.000₫
3 gian hàng bán
307
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU-F
8.423.000₫
3 gian hàng bán
366
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
2 gian hàng bán
176
SuperMicro MBD-X8DTT-iNFF
12.650.000₫
2 gian hàng bán
92
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-iF
10.020.000₫
4 gian hàng bán
308
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.390.000₫
2 gian hàng bán
66
Supermicro MBD-X8DTL-3F
8.500.000₫
2 gian hàng bán
76
SuperMicro MBD-X8DAH+
11.000.000₫
2 gian hàng bán
140
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
6.900.000₫
4 gian hàng bán
736
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi-F
8.015.000₫
4 gian hàng bán
532
Mainboard Sever SuperMicro X8DTN+
9.450.000₫
4 gian hàng bán
441
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
7.500.000₫
3 gian hàng bán
494
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
9.600.000₫
3 gian hàng bán
375
Supermicro X9DRX+-F
12.600.000₫
2 gian hàng bán
92
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
2 gian hàng bán
71
SuperMicro MBD-X8DA6
11.990.000₫
2 gian hàng bán
114
SuperMicro MBD-X8DTL-6
9.330.000₫
2 gian hàng bán
146
Supermicro MBD-X8DAH+-F-LR
12.080.000₫
2 gian hàng bán
103
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU
8.042.000₫
4 gian hàng bán
381
Mainboard Sever SuperMicro X8DAi
7.000.000₫
4 gian hàng bán
504
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
9.940.000₫
3 gian hàng bán
329
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
10.389.000₫
3 gian hàng bán
470
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
114
Supermicro MBD-X8DTG-QF
1.150.000₫
2 gian hàng bán
92
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
8.000.000₫
2 gian hàng bán
105
Supermicro MBD-X8DTU-LN4F+
12.500.000₫
2 gian hàng bán
82
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
2 gian hàng bán
70
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.587.000₫
2 gian hàng bán
105
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
11.185.000₫
2 gian hàng bán
112
Supermicro MBD-X8DTI-F
8.800.000₫
2 gian hàng bán
139
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Supermicro MBD-X9DRG-HF+
14.100.000₫
2 gian hàng bán
60
Supermicro X9DRE-TF+
14.720.000₫
2 gian hàng bán
82
Gigabyte GA-6LXSV
5.200.000₫
9 gian hàng bán
11.022
Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-JBOD
14.530.000₫
2 gian hàng bán
113
Supermicro MBD-X9DRG-HTF
14.800.000₫
2 gian hàng bán
84
Supermicro MBD-X9DRW-iTPF+-P
15.200.000₫
2 gian hàng bán
90
Gigabyte GA-6LXSG
3.610.000₫
9 gian hàng bán
3.333
IBM System x3250 M3 X3200 M3 motherboard
8.900.000₫
5 gian hàng bán
204
Supermicro MBD-X9DRW-3LN4F+
14.500.000₫
2 gian hàng bán
113
Gigabyte GA-7PXSL
7.794.000₫
10 gian hàng bán
641
Gigabyte GA-6LASL
3.522.000₫
9 gian hàng bán
998
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.390.000₫
2 gian hàng bán
66