Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/S

Có tất cả 109 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
8.000.000₫
2 gian hàng bán
556
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
9.000.000₫
2 gian hàng bán
595
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
9.940.000₫
1 gian hàng bán
461
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
9.050.000₫
2 gian hàng bán
686
Supermicro MBD-X8DTI-F
8.800.000₫
1 gian hàng bán
373
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
1 gian hàng bán
255
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
10.300.000₫
2 gian hàng bán
632
Supermicro MBD-X8DTG-QF
1.150.000₫
1 gian hàng bán
326
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
1 gian hàng bán
518
SuperMicro MBD-X8DT3-LN4F
12.100.000₫
1 gian hàng bán
344
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
1 gian hàng bán
241
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
1 gian hàng bán
180
Supermicro MBD-X8DTU-LN4F+
12.500.000₫
1 gian hàng bán
214
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
243
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
1 gian hàng bán
222
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
9.000.000₫
2 gian hàng bán
507
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
7.100.000₫
1 gian hàng bán
814
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
9.300.000₫
2 gian hàng bán
548
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
1 gian hàng bán
174
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
134
Supermicro MBD-X8DAH+-F-LR
12.050.000₫
1 gian hàng bán
184
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
1 gian hàng bán
186
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
10.800.000₫
2 gian hàng bán
196
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
1 gian hàng bán
192
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
1 gian hàng bán
110
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
1 gian hàng bán
165
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
1 gian hàng bán
160
SuperMicro MBD-X8DTT-iNFF
12.650.000₫
1 gian hàng bán
185
SuperMicro MBD-X8ST3-F
7.800.000₫
1 gian hàng bán
234
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HiBQF+
15.360.000₫
2 gian hàng bán
396
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-LN4F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
502
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-F
9.100.000₫
2 gian hàng bán
567
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.124
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
1 gian hàng bán
162
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
1 gian hàng bán
144
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
1 gian hàng bán
125
SuperMicro MBD-X8DTH-6F
13.600.000₫
1 gian hàng bán
234
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
1 gian hàng bán
172
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật