Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/SLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
106 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SuperMicro MBD-X8DAH+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
0
11.000.000 ₫
(519,48 USD)
SuperMicro MBD-X8DT3-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
10.200.000 ₫
(481,7 USD)
SuperMicro MBD-X8STi-3F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel X58 Express
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
7.800.000 ₫
(368,36 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.586.000 ₫
(405,48 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAi
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
7.600.000 ₫
(358,91 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.015.000 ₫
(378,51 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8STE
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
5.200.000 ₫
(245,57 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.910.000 ₫
(468 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.000.000 ₫
(472,26 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-6F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
11.500.000 ₫
(543,09 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.665.000 ₫
(456,43 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8ST3-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
6.900.000 ₫
(325,86 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
7.600.000 ₫
(358,91 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
8.100.000 ₫
(382,53 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.600.000 ₫
(453,36 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
7.600.000 ₫
(358,91 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTN+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.523.000 ₫
(449,73 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.100.000 ₫
(429,75 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8STi-3F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
7.078.000 ₫
(334,26 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8STi-LN4
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
5.836.000 ₫
(275,61 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DA3
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.100.000 ₫
(429,75 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-LN4F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.300.000 ₫
(486,42 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-HIBXF
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
14.500.000 ₫
(684,77 USD)
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HiBQF+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
15.471.200 ₫
(730,64 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-iF
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.052.780 ₫
(474,75 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-iNF
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
10.200.000 ₫
(481,7 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-IBXF
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
15.000.000 ₫
(708,38 USD)
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-F
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 1
 • Chipset: Intel X58 Express
0
9.200.000 ₫
(434,47 USD)
SuperMicro MBD-X8DT6
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Chipset: Intel 5520
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
11.500.000 ₫
(543,09 USD)
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
 • Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: 1366
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: Matrox G200eW
0
8.000.000 ₫
(377,8 USD)
Trang:  [1]  2  3  4   

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/SLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server