Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/S

Có tất cả 111 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-6F
11.450.000₫
3 gian hàng bán
568
Supermicro MBD-X8DAH+-F-LR
12.000.000₫
2 gian hàng bán
319
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-iF
10.010.010₫
3 gian hàng bán
425
SuperMicro MBD-X8DTT-iBQ
19.000.000₫
2 gian hàng bán
180
SuperMicro MBD-X8DTT-IBXF
18.500.000₫
2 gian hàng bán
148
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU-F
8.040.000₫
3 gian hàng bán
537
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
7.500.000₫
2 gian hàng bán
803
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
8.000.000₫
3 gian hàng bán
613
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
9.000.000₫
3 gian hàng bán
652
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
9.940.000₫
3 gian hàng bán
515
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
9.050.000₫
3 gian hàng bán
818
Supermicro MBD-X8DTI-F
8.800.000₫
2 gian hàng bán
442
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
2 gian hàng bán
351
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
10.300.000₫
3 gian hàng bán
680
Supermicro MBD-X8DTG-QF
1.150.000₫
2 gian hàng bán
425
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
2 gian hàng bán
590
SuperMicro MBD-X8DT3-LN4F
12.100.000₫
2 gian hàng bán
410
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
2 gian hàng bán
304
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
2 gian hàng bán
231
Supermicro MBD-X8DTU-LN4F+
12.500.000₫
2 gian hàng bán
304
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
309
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
255
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
9.000.000₫
3 gian hàng bán
546
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
7.100.000₫
3 gian hàng bán
874
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
9.300.000₫
3 gian hàng bán
584
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
224
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
2 gian hàng bán
216
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
276
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
2 gian hàng bán
279
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
10.800.000₫
2 gian hàng bán
238
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
2 gian hàng bán
143
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
2 gian hàng bán
216
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
2 gian hàng bán
208
SuperMicro MBD-X8DTT-iNFF
12.650.000₫
2 gian hàng bán
239
SuperMicro MBD-X8ST3-F
7.800.000₫
1 gian hàng bán
279
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HiBQF+
15.360.000₫
2 gian hàng bán
447
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-LN4F
10.200.000₫
3 gian hàng bán
556
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-F
9.100.000₫
3 gian hàng bán
687
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật