Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/S

Có tất cả 111 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
7.500.000₫
3 gian hàng bán
701
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
8.000.000₫
3 gian hàng bán
565
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
9.000.000₫
2 gian hàng bán
604
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
9.940.000₫
3 gian hàng bán
479
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
9.050.000₫
2 gian hàng bán
731
Supermicro MBD-X8DTI-F
8.800.000₫
2 gian hàng bán
385
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
10.300.000₫
3 gian hàng bán
638
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
1 gian hàng bán
536
SuperMicro MBD-X8DT3-LN4F
12.100.000₫
2 gian hàng bán
353
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
2 gian hàng bán
262
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
2 gian hàng bán
186
Supermicro MBD-X8DTU-LN4F+
12.500.000₫
2 gian hàng bán
232
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
255
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
225
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
9.000.000₫
2 gian hàng bán
510
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
7.100.000₫
3 gian hàng bán
826
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
9.300.000₫
2 gian hàng bán
560
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
2 gian hàng bán
137
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
2 gian hàng bán
186
Supermicro MBD-X8DAH+-F-LR
12.050.000₫
2 gian hàng bán
190
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
201
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
2 gian hàng bán
201
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
2 gian hàng bán
116
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
2 gian hàng bán
168
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
1 gian hàng bán
169
SuperMicro MBD-X8DTT-iNFF
12.650.000₫
1 gian hàng bán
188
SuperMicro MBD-X8ST3-F
7.800.000₫
2 gian hàng bán
237
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HiBQF+
15.360.000₫
1 gian hàng bán
399
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-LN4F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
505
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-F
9.100.000₫
3 gian hàng bán
594
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.133
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
1 gian hàng bán
165
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
1 gian hàng bán
150
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
2 gian hàng bán
175
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
2 gian hàng bán
134
SuperMicro MBD-X8DTH-6F
13.600.000₫
1 gian hàng bán
240
SuperMicro MBD-X8DTL-6
9.300.000₫
2 gian hàng bán
269
SuperMicro MBD-X8DAE
9.850.000₫
2 gian hàng bán
150
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật