Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/S

Có tất cả 111 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
7.600.000₫
2 gian hàng bán
761
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
8.000.000₫
2 gian hàng bán
589
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
9.000.000₫
2 gian hàng bán
637
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
10.000.000₫
2 gian hàng bán
497
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
9.100.000₫
1 gian hàng bán
764
Supermicro MBD-X8DTI-F
8.800.000₫
1 gian hàng bán
424
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
10.300.000₫
2 gian hàng bán
653
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
1 gian hàng bán
572
SuperMicro MBD-X8DT3-LN4F
12.100.000₫
1 gian hàng bán
398
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
0 gian hàng bán
286
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
1 gian hàng bán
207
Supermicro MBD-X8DTU-LN4F+
12.500.000₫
1 gian hàng bán
274
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
1 gian hàng bán
240
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
9.000.000₫
2 gian hàng bán
525
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
7.600.000₫
1 gian hàng bán
859
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
9.300.000₫
2 gian hàng bán
566
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
182
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
1 gian hàng bán
201
Supermicro MBD-X8DAH+-F-LR
12.050.000₫
1 gian hàng bán
214
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
1 gian hàng bán
231
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
1 gian hàng bán
240
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
10.800.000₫
0 gian hàng bán
211
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
1 gian hàng bán
134
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
1 gian hàng bán
201
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
1 gian hàng bán
184
SuperMicro MBD-X8ST3-F
7.800.000₫
1 gian hàng bán
273
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HiBQF+
15.360.000₫
3 gian hàng bán
423
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-LN4F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
532
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-F
9.100.000₫
2 gian hàng bán
651
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.199
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
1 gian hàng bán
195
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
8.200.000₫
1 gian hàng bán
162
SuperMicro MBD-X8DTU
9.660.000₫
1 gian hàng bán
187
SuperMicro MBD-X8DA3
10.680.000₫
1 gian hàng bán
164
SuperMicro MBD-X8DTH-6F
13.600.000₫
1 gian hàng bán
255
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-HIBXF
14.500.000₫
2 gian hàng bán
415
Mainboard Sever SuperMicro X8DTT-iNF
10.100.000₫
2 gian hàng bán
412
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU
8.030.000₫
2 gian hàng bán
504
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật