Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/S

Có tất cả 111 sản phẩm
Supermicro MBD-X8DAH+-F-LR
12.000.000₫
2 gian hàng bán
265
SuperMicro MBD-X8DTT-iBQ
19.000.000₫
2 gian hàng bán
147
SuperMicro MBD-X8DTT-IBXF
18.500.000₫
2 gian hàng bán
109
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU-F
8.040.000₫
3 gian hàng bán
507
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
7.500.000₫
2 gian hàng bán
782
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
8.000.000₫
3 gian hàng bán
610
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
9.000.000₫
3 gian hàng bán
646
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
9.940.000₫
3 gian hàng bán
509
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
9.050.000₫
3 gian hàng bán
788
Supermicro MBD-X8DTI-F
8.800.000₫
2 gian hàng bán
436
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
2 gian hàng bán
342
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
10.300.000₫
3 gian hàng bán
659
Supermicro MBD-X8DTG-QF
1.150.000₫
2 gian hàng bán
404
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
2 gian hàng bán
575
SuperMicro MBD-X8DT3-LN4F
12.100.000₫
2 gian hàng bán
404
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
2 gian hàng bán
292
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
2 gian hàng bán
219
Supermicro MBD-X8DTU-LN4F+
12.500.000₫
2 gian hàng bán
289
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
306
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
246
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
9.000.000₫
3 gian hàng bán
540
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
7.100.000₫
3 gian hàng bán
862
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
9.300.000₫
3 gian hàng bán
575
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
209
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
2 gian hàng bán
204
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
261
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
2 gian hàng bán
264
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
10.800.000₫
2 gian hàng bán
226
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
2 gian hàng bán
143
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
2 gian hàng bán
207
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
2 gian hàng bán
193
SuperMicro MBD-X8DTT-iNFF
12.650.000₫
2 gian hàng bán
236
SuperMicro MBD-X8ST3-F
7.800.000₫
1 gian hàng bán
276
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HiBQF+
15.360.000₫
3 gian hàng bán
432
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-LN4F
10.200.000₫
3 gian hàng bán
547
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-F
9.100.000₫
3 gian hàng bán
669
Mainboard Sever Supermicro X8STE
5.100.000₫
3 gian hàng bán
1.241
SuperMicro MBD-X8DTT-H
9.400.000₫
2 gian hàng bán
198
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật