Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 54 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
3 gian hàng bán
303
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
3 gian hàng bán
621
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
3 gian hàng bán
719
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
3 gian hàng bán
340
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
3 gian hàng bán
568
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
3 gian hàng bán
488
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
3 gian hàng bán
766
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
3 gian hàng bán
455
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
3 gian hàng bán
8121
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
3 gian hàng bán
454
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
3 gian hàng bán
383
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
3 gian hàng bán
509
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
3 gian hàng bán
416
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
3 gian hàng bán
469
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
3 gian hàng bán
472
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
3 gian hàng bán
498
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
3 gian hàng bán
600
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
3 gian hàng bán
560
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
3 gian hàng bán
448
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
3 gian hàng bán
360
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
3 gian hàng bán
371
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.077
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
3 gian hàng bán
366
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
3 gian hàng bán
431
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
3 gian hàng bán
578
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
2 gian hàng bán
662
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
3 gian hàng bán
386
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.382
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
3 gian hàng bán
537
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.010.000₫
3 gian hàng bán
341
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
3 gian hàng bán
314
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
3 gian hàng bán
333
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
3 gian hàng bán
584
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
987
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
3 gian hàng bán
337
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
495
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
576
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
315
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật