Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 54 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.000.000₫
3 gian hàng bán
383
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
3 gian hàng bán
698
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
3 gian hàng bán
416
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
3 gian hàng bán
363
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
3 gian hàng bán
648
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
3 gian hàng bán
749
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
3 gian hàng bán
367
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
3 gian hàng bán
595
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
3 gian hàng bán
506
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
3 gian hàng bán
784
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
3 gian hàng bán
473
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
3 gian hàng bán
9081
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
3 gian hàng bán
472
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
3 gian hàng bán
416
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
3 gian hàng bán
533
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
3 gian hàng bán
458
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
2 gian hàng bán
490
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
3 gian hàng bán
499
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
3 gian hàng bán
540
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
3 gian hàng bán
624
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
2 gian hàng bán
578
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
3 gian hàng bán
466
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
3 gian hàng bán
378
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.125
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
3 gian hàng bán
426
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
2 gian hàng bán
452
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
3 gian hàng bán
620
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
3 gian hàng bán
431
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.460
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
2 gian hàng bán
564
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
3 gian hàng bán
407
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
3 gian hàng bán
357
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
3 gian hàng bán
635
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
2 gian hàng bán
1.050
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
3 gian hàng bán
349
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
525
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
603
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
351
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật