Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 54 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
3 gian hàng bán
321
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
3 gian hàng bán
624
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
3 gian hàng bán
722
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
3 gian hàng bán
349
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
3 gian hàng bán
580
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
3 gian hàng bán
488
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
3 gian hàng bán
769
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
3 gian hàng bán
461
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
3 gian hàng bán
8181
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
3 gian hàng bán
457
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
3 gian hàng bán
389
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
3 gian hàng bán
518
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
3 gian hàng bán
431
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
3 gian hàng bán
472
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
3 gian hàng bán
478
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
3 gian hàng bán
507
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
3 gian hàng bán
603
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
3 gian hàng bán
560
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
3 gian hàng bán
451
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
3 gian hàng bán
369
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
3 gian hàng bán
374
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.083
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
3 gian hàng bán
378
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
3 gian hàng bán
434
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
3 gian hàng bán
590
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
4 gian hàng bán
671
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
3 gian hàng bán
395
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.385
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
3 gian hàng bán
540
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.010.000₫
3 gian hàng bán
350
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
3 gian hàng bán
332
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
3 gian hàng bán
336
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
3 gian hàng bán
593
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
4 gian hàng bán
999
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
3 gian hàng bán
340
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
504
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
579
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
321
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật