Mainboard Server, 1000MHzLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
52 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 16 / RAM max (GB): 128 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
13.500.000 ₫
(637,54 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
13.300.000 ₫
(628,1 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
1.147.800 ₫
(54,21 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.000.000 ₫
(330,58 USD)
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.500.000 ₫
(306,97 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: AM2
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
4.675.100 ₫
(220,78 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
13.300.000 ₫
(628,1 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
14.500.000 ₫
(684,77 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
11.500.000 ₫
(543,09 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
14.371.220 ₫
(678,69 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.400.000 ₫
(349,47 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.100.000 ₫
(429,75 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.500.000 ₫
(401,42 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.800.000 ₫
(368,36 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
13.000.000 ₫
(613,93 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
13.149.020 ₫
(620,97 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
12.802.000 ₫
(604,58 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.000.000 ₫
(425,03 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.800.000 ₫
(415,58 USD)
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.100.000 ₫
(288,08 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: AM2
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
4.400.000 ₫
(207,79 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
11.200.000 ₫
(528,93 USD)
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.100.000 ₫
(429,75 USD)
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
5.140.000 ₫
(242,74 USD)
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
5.150.000 ₫
(243,21 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.000.000 ₫
(330,58 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.528.000 ₫
(308,29 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.343.000 ₫
(346,78 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.710.000 ₫
(411,33 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.710.000 ₫
(364,11 USD)
Trang:  [1]  2   

Mainboard Server, 1000MHzLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server