Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 54 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.000.000₫
3 gian hàng bán
377
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
3 gian hàng bán
686
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
3 gian hàng bán
392
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
2 gian hàng bán
348
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
3 gian hàng bán
636
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
3 gian hàng bán
737
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
1 gian hàng bán
367
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
3 gian hàng bán
592
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
3 gian hàng bán
503
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
2 gian hàng bán
778
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
3 gian hàng bán
470
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
2 gian hàng bán
8691
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
3 gian hàng bán
469
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
3 gian hàng bán
398
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
3 gian hàng bán
530
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
3 gian hàng bán
452
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
2 gian hàng bán
490
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
3 gian hàng bán
490
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
3 gian hàng bán
534
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
3 gian hàng bán
618
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
3 gian hàng bán
460
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
2 gian hàng bán
572
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
3 gian hàng bán
375
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
4 gian hàng bán
1.110
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
2 gian hàng bán
446
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
2 gian hàng bán
408
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
3 gian hàng bán
611
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
2 gian hàng bán
425
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
4 gian hàng bán
1.442
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
2 gian hàng bán
564
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
3 gian hàng bán
389
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
3 gian hàng bán
348
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
2 gian hàng bán
626
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.041
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
3 gian hàng bán
349
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
525
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
588
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
345
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật