Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 52 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
2 gian hàng bán
612
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
2 gian hàng bán
707
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
2 gian hàng bán
337
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
2 gian hàng bán
553
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
2 gian hàng bán
470
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
2 gian hàng bán
760
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
1 gian hàng bán
291
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
2 gian hàng bán
443
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
2 gian hàng bán
8001
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
2 gian hàng bán
442
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
1 gian hàng bán
380
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
2 gian hàng bán
500
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
2 gian hàng bán
407
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
2 gian hàng bán
466
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
2 gian hàng bán
457
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
2 gian hàng bán
486
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
1 gian hàng bán
591
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
2 gian hàng bán
542
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
2 gian hàng bán
442
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
2 gian hàng bán
354
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
2 gian hàng bán
362
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
1 gian hàng bán
1.056
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
2 gian hàng bán
360
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
2 gian hàng bán
431
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
2 gian hàng bán
578
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
2 gian hàng bán
638
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
2 gian hàng bán
380
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
5.150.000₫
0 gian hàng bán
1.370
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
2 gian hàng bán
534
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.010.000₫
2 gian hàng bán
338
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
2 gian hàng bán
311
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
2 gian hàng bán
327
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
1 gian hàng bán
584
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
1 gian hàng bán
975
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
2 gian hàng bán
337
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
492
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
573
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
309
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật