Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 52 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
1 gian hàng bán
594
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
2 gian hàng bán
701
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
1 gian hàng bán
334
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
1 gian hàng bán
541
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
2 gian hàng bán
455
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
2 gian hàng bán
751
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
1 gian hàng bán
291
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
2 gian hàng bán
434
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
1 gian hàng bán
7851
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
2 gian hàng bán
439
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
1 gian hàng bán
371
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
1 gian hàng bán
485
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
1 gian hàng bán
392
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
2 gian hàng bán
457
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
1 gian hàng bán
448
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
2 gian hàng bán
471
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
2 gian hàng bán
579
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
1 gian hàng bán
536
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
2 gian hàng bán
439
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
3 gian hàng bán
345
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
2 gian hàng bán
353
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
1 gian hàng bán
1.029
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
1 gian hàng bán
351
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
2 gian hàng bán
428
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
2 gian hàng bán
569
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
1 gian hàng bán
629
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
1 gian hàng bán
374
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
1 gian hàng bán
1.358
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
4 gian hàng bán
525
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.010.000₫
1 gian hàng bán
335
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
2 gian hàng bán
308
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
3 gian hàng bán
318
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
1 gian hàng bán
578
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
2 gian hàng bán
966
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
1 gian hàng bán
334
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
486
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
573
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
306
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật