Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 54 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
1 gian hàng bán
627
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
2 gian hàng bán
731
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
2 gian hàng bán
361
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
2 gian hàng bán
580
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
2 gian hàng bán
494
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
2 gian hàng bán
772
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
1 gian hàng bán
464
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
2 gian hàng bán
8571
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
2 gian hàng bán
460
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
2 gian hàng bán
392
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
2 gian hàng bán
521
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
2 gian hàng bán
437
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
2 gian hàng bán
481
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
2 gian hàng bán
484
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
2 gian hàng bán
603
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
2 gian hàng bán
563
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
2 gian hàng bán
451
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
2 gian hàng bán
369
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
2 gian hàng bán
374
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
2 gian hàng bán
393
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
2 gian hàng bán
440
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
2 gian hàng bán
596
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
2 gian hàng bán
674
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
2 gian hàng bán
401
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.409
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
2 gian hàng bán
561
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.010.000₫
2 gian hàng bán
356
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
2 gian hàng bán
356
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
2 gian hàng bán
345
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
1 gian hàng bán
599
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
3 gian hàng bán
1.014
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
2 gian hàng bán
340
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
336
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
519
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.092
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
519
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
579
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
327
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật