Mainboard Server, 1000MHzLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
52 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
11.000.000 ₫
(519,48 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 16 / RAM max (GB): 128 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
13.000.000 ₫
(613,93 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.050.000 ₫
(427,39 USD)
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
4.800.000 ₫
(226,68 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
12.800.000 ₫
(604,49 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
14.400.000 ₫
(680,05 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: AM2
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
5.010.000 ₫
(236,6 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.250.000 ₫
(295,16 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.920.000 ₫
(326,8 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
7.790.000 ₫
(367,89 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: AM2
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
4.300.000 ₫
(203,07 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.483.000 ₫
(400,61 USD)
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.000.000 ₫
(283,35 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
13.100.000 ₫
(618,65 USD)
Mainboard Sever TYAN S4980G2NR Thunder n3600QE Quad 1207(F) NVIDIA nForce Professional 3600 Extended ATX Four AMD Opteron (Rev.F) 8000 series Server Motherboard
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: XGI Z7
0
5.200.000 ₫
(245,57 USD)
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
 • Onboard Video Chipset: XGI Z7
0
5.120.000 ₫
(241,79 USD)
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Chipset: nVIDIA nForce 3600 MCP
0
4.800.000 ₫
(226,68 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
12.800.000 ₫
(604,49 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.869.450 ₫
(466,09 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
13.000.000 ₫
(613,93 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
1.000.000 ₫
(47,23 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.500.000 ₫
(306,97 USD)
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.400.000 ₫
(302,24 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
12.792.000 ₫
(604,11 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: AM2
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
4.650.000 ₫
(219,6 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
6.350.000 ₫
(299,88 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
10.800.000 ₫
(510,04 USD)
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
9.050.000 ₫
(427,39 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
 • Data bus speed: 1000MHz
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: F (1207)
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
8.968.000 ₫
(423,52 USD)
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: F (1207) / Data bus speed: 1000MHz, / Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 32 / RAM max (GB): 256 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
13.000.000 ₫
(613,93 USD)
Trang:  [1]  2   

Mainboard Server, 1000MHzLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server