Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 54 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.000.000₫
2 gian hàng bán
416
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
2 gian hàng bán
710
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
2 gian hàng bán
431
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
2 gian hàng bán
369
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
2 gian hàng bán
657
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
2 gian hàng bán
758
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
2 gian hàng bán
376
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
2 gian hàng bán
601
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
2 gian hàng bán
518
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
2 gian hàng bán
802
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
2 gian hàng bán
476
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
2 gian hàng bán
9321
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
2 gian hàng bán
481
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
2 gian hàng bán
419
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
2 gian hàng bán
536
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
2 gian hàng bán
467
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
1 gian hàng bán
493
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
2 gian hàng bán
502
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
2 gian hàng bán
567
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
2 gian hàng bán
636
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
2 gian hàng bán
481
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
1 gian hàng bán
584
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
2 gian hàng bán
387
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
2 gian hàng bán
1.137
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
1 gian hàng bán
458
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
2 gian hàng bán
435
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
2 gian hàng bán
641
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
2 gian hàng bán
440
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
2 gian hàng bán
1.466
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
1 gian hàng bán
579
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
2 gian hàng bán
413
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
2 gian hàng bán
369
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
2 gian hàng bán
647
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
1 gian hàng bán
1.053
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
2 gian hàng bán
361
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
537
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
603
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
354
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật