Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Data bus speed
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, Intel 5400 Express

Có tất cả 27 sản phẩm
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
4.320.000₫
2 gian hàng bán
1.794
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
3.950.000₫
3 gian hàng bán
2.586
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
7.200.000₫
(1)
4 gian hàng bán
3.723
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
4.000.000₫
3 gian hàng bán
3.272
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
1 gian hàng bán
1.281
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
3.500.000₫
4 gian hàng bán
1.927
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
3 gian hàng bán
3.025
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
1 gian hàng bán
851
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
5.200.000₫
2 gian hàng bán
2.064
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
4 gian hàng bán
1.057
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.341
Mainboard Sever Intel  Dell Precision 670 Workstaion
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.428
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.001
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
952
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
899
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
586
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
675
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
626
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
868
Sản phẩm nổi bật