Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Data bus speed
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, Intel 5400 Express

Có tất cả 27 sản phẩm
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
4.320.000₫
4 gian hàng bán
1.992
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
3.950.000₫
5 gian hàng bán
2.808
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
7.200.000₫
(1)
6 gian hàng bán
4.011
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
4.000.000₫
4 gian hàng bán
3.374
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
3 gian hàng bán
1.500
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
3.500.000₫
5 gian hàng bán
2.221
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
4 gian hàng bán
3.133
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
2 gian hàng bán
905
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
5.200.000₫
4 gian hàng bán
2.127
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
3 gian hàng bán
1.114
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.383
Mainboard Sever Intel  Dell Precision 670 Workstaion
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.482
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.037
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.009
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
935
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
634
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
702
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
680
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
913
Sản phẩm nổi bật