Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Data bus speed
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, Intel 5400 Express

Có tất cả 27 sản phẩm
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
4.320.000₫
3 gian hàng bán
1.818
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
3.950.000₫
4 gian hàng bán
2.619
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
7.200.000₫
(1)
4 gian hàng bán
3.750
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
4.000.000₫
3 gian hàng bán
3.284
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
2 gian hàng bán
1.326
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
3.500.000₫
3 gian hàng bán
1.960
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.800.000₫
2 gian hàng bán
3.031
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
2 gian hàng bán
857
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
5.200.000₫
2 gian hàng bán
2.079
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
2 gian hàng bán
1.060
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.347
Mainboard Sever Intel  Dell Precision 670 Workstaion
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.437
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.010
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
961
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
902
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
586
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
681
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
635
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
877
Sản phẩm nổi bật