Từ :
Đến :
Intel 5400 Express Loại bỏ tham số này
ASUS (4)
INTEL (10)
Tyan (7)
DELL (1)
HP (1)
IBM (1)
LGA 771 (27)
1066MHz (14)
1333MHz (17)
667MHz (3)
800MHz (4)
533MHz (6)
XGI Z9s (10)

Mainboard Server, Intel 5400 ExpressLoại bỏ tham số này

27 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
5
8.000.000 ₫
(377,8 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
5.200.000 ₫
(245,57 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
6.880.000 ₫
(324,91 USD)
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
IBM System X3550 Mainboard (Support CPU E54xx, X54xx) - 43W8358 / 43W5889 / 42D3638 / 43w0322
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: IBM
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
7.700.000 ₫
(363,64 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
4.320.000 ₫
(204,01 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
3.950.000 ₫
(186,54 USD)
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
11.200.000 ₫
(528,93 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
7.400.000 ₫
(349,47 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
10.276.000 ₫
(485,29 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
4.200.000 ₫
(198,35 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Intel Dell Precision 670 Workstaion
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: DELL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5392ANR Dual LGA 771 Intel 5400 CEB Dual Intel Xeon
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5396WA2NRF Tempest i5400XT Dual LGA 771 Intel 5400 SSI / Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5397WAG2NRF Dual LGA 771 Intel 5400 Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5393G2NR Dual LGA 771 Intel 5400A Extended ATX Intel Xeon / Core 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5393WG2NR Dual LGA 771 Intel 5400A Extended ATX Intel Xeon / Core 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5397AG2NRF Tempest i5400PW Dual LGA 771 Intel 5400 Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
HP PROLIANT ML150 G5/ DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD - 461511-001 450054-001
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: HP
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
Liên hệ gian hàng...

Mainboard Server, Intel 5400 ExpressLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server