Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Data bus speed
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, Intel 5400 Express

Có tất cả 27 sản phẩm
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
4.320.000₫
4 gian hàng bán
1.827
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
3.950.000₫
5 gian hàng bán
2.646
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
7.200.000₫
(1)
5 gian hàng bán
3.810
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
4.000.000₫
4 gian hàng bán
3.308
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
2 gian hàng bán
1.377
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
3.500.000₫
5 gian hàng bán
2.011
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
3 gian hàng bán
3.052
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
3 gian hàng bán
872
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
5.200.000₫
3 gian hàng bán
2.085
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
3 gian hàng bán
1.066
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.350
Mainboard Sever Intel  Dell Precision 670 Workstaion
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.449
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.019
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
967
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
905
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
589
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
684
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
647
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
886
Sản phẩm nổi bật