Mainboard Server, Intel 5400 ExpressLoại bỏ tham số này

27 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
6.620.000 VNĐ
(312,63 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
6.880.000 VNĐ
(324,91 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
5
8.000.000 VNĐ
(377,8 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
4.000.000 VNĐ
(188,9 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
7.500.000 VNĐ
(354,19 USD)
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
11.800.000 VNĐ
(557,26 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
4.340.000 VNĐ
(204,96 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: ATI ES1000
0
10.276.000 VNĐ
(485,29 USD)
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
4.028.000 VNĐ
(190,22 USD)
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Supermicro
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
4.200.000 VNĐ
(198,35 USD)
IBM System X3550 Mainboard (Support CPU E54xx, X54xx) - 43W8358 / 43W5889 / 42D3638 / 43w0322
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: IBM
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
7.800.000 VNĐ
(368,36 USD)
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Intel Dell Precision 670 Workstaion
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: DELL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 800MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
 • Onboard Video Chipset: Intel GMA X3500
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: INTEL
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 533MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 4
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: ASUS
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 667MHz, 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5392ANR Dual LGA 771 Intel 5400 CEB Dual Intel Xeon
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5396WA2NRF Tempest i5400XT Dual LGA 771 Intel 5400 SSI / Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5397WAG2NRF Dual LGA 771 Intel 5400 Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5393G2NR Dual LGA 771 Intel 5400A Extended ATX Intel Xeon / Core 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5393WG2NR Dual LGA 771 Intel 5400A Extended ATX Intel Xeon / Core 2
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
Mainboard Sever TYAN S5397AG2NRF Tempest i5400PW Dual LGA 771 Intel 5400 Extended ATX Dual Intel Xeon
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: Tyan
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1066MHz, 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 0
 • Onboard Video Chipset: XGI Z9s
0
Liên hệ gian hàng...
HP PROLIANT ML150 G5/ DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD - 461511-001 450054-001
 • Chipset: Intel 5400 Express
 • Hãng sản xuất: HP
 • CPU Socket: LGA 771
 • Data bus speed: 1333MHz
 • Số lượng CPU hỗ trợ: 2
0
Liên hệ gian hàng...

Mainboard Server, Intel 5400 ExpressLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện Server > Mainboard Server