Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Data bus speed
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, Intel 5400 Express

Có tất cả 27 sản phẩm
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
4.320.000₫
4 gian hàng bán
1.890
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
3.950.000₫
6 gian hàng bán
2.778
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
7.200.000₫
(1)
7 gian hàng bán
3.945
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
4.000.000₫
6 gian hàng bán
3.356
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
3 gian hàng bán
1.470
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
3.500.000₫
7 gian hàng bán
2.143
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
5 gian hàng bán
3.121
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
2 gian hàng bán
899
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
5.200.000₫
5 gian hàng bán
2.109
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
3 gian hàng bán
1.102
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.371
Mainboard Sever Intel  Dell Precision 670 Workstaion
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.479
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.028
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
988
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
923
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
631
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
690
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
668
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
913
Sản phẩm nổi bật