Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Data bus speed
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, Intel 5400 Express

Có tất cả 27 sản phẩm
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
4.320.000₫
3 gian hàng bán
2.037
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
3.950.000₫
4 gian hàng bán
2.823
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
7.200.000₫
(1)
5 gian hàng bán
4.035
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
4.000.000₫
4 gian hàng bán
3.404
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
2 gian hàng bán
1.527
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
3.500.000₫
5 gian hàng bán
2.266
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
3 gian hàng bán
3.157
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
1 gian hàng bán
920
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
5.200.000₫
3 gian hàng bán
2.151
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
2 gian hàng bán
1.138
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.383
Mainboard Sever Intel  Dell Precision 670 Workstaion
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.491
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.040
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.015
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
938
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
646
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
717
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
686
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
922
Sản phẩm nổi bật