Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
CPU Socket
Data bus speed
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, Intel 5400 Express

Có tất cả 27 sản phẩm
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1750
4.320.000₫
5 gian hàng bán
1.845
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1850
3.950.000₫
5 gian hàng bán
2.706
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2950
7.200.000₫
(1)
6 gian hàng bán
3.864
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2650
4.000.000₫
5 gian hàng bán
3.341
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
3 gian hàng bán
1.404
Mainboard Sever Intel Dell PowerEdge 2850
3.500.000₫
5 gian hàng bán
2.065
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
5 gian hàng bán
3.082
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
7.400.000₫
2 gian hàng bán
884
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 1600
5.200.000₫
3 gian hàng bán
2.091
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
3 gian hàng bán
1.075
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 2600
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.353
Mainboard Sever Intel  Dell Precision 670 Workstaion
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.464
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6650
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.019
Mainboard Sever Dell PowerEdge 6850
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
973
Mainboard Sever Intel Server Dell PowerEdge 700
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
905
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
607
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
687
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
659
Mainboard Sever TYAN S5396A2NRF
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
892
Sản phẩm nổi bật