Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Socket
Form Factor
CPU onboard
Thêm lựa chọn

Mainboard, GIGABYTE, Intel H55, Intel H61

Có tất cả 37 sản phẩm
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 2.0)
1.480.000₫
9 gian hàng bán
636.336
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61A-D3 (rev. 2.0)
680.000₫
6 gian hàng bán
520.118
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.2)
1.050.000₫
14 gian hàng bán
525.719
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2R3
1.050.000₫
7 gian hàng bán
47.991
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 2.0)
1.050.000₫
13 gian hàng bán
29.219
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 1.0)
1.350.000₫
11 gian hàng bán
18.902
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61MA-D3V (rev. 2.0)
680.000₫
(1)
4 gian hàng bán
1029.806
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.0)
1.050.000₫
18 gian hàng bán
726.054
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2H (rev. 2.0)
1.050.000₫
6 gian hàng bán
32.581
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2V (rev. 2.0)
1.100.000₫
4 gian hàng bán
2.061
Bo mạch chủ GIGABYTE H61M-S2V-B3
1.499.000₫
(1)
4 gian hàng bán
117.360
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 (rev 1.1)
1.250.000₫
3 gian hàng bán
111.623
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S2P (rev. 2.0)
1.270.000₫
3 gian hàng bán
5.5311
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2P-B3 (rev. 1.0)
650.000₫
2 gian hàng bán
7.140
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 4.0)
1.050.000₫
(1)
8 gian hàng bán
154.351
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2
870.000₫
(2)
20 gian hàng bán
67218.92533
Bo mạch chủ GIGABYTE GA H61M-USB3-B3
1.780.000₫
4 gian hàng bán
12.536
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 3.0)
1.225.000₫
19 gian hàng bán
516.7661
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0)
1.270.000₫
8 gian hàng bán
129.646
Bo mạch chủ Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI (rev 1.x)
7.749.000₫
3 gian hàng bán
2.931
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-USB3V (rev 1.0)
1.369.000₫
2 gian hàng bán
2.304
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-DS3-B3 (rev 1.1)
1.299.000₫
2 gian hàng bán
7.190
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3-B3 (rev. 1.0)
2.430.000₫
2 gian hàng bán
11.518
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P-B3 (rev 1.0)
1.416.000₫
2 gian hàng bán
13.960
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3 (rev. 1.0)
2.520.000₫
1 gian hàng bán
3.090
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S1 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.6881
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61MA-D2V (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
891
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P (rev 2.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
980
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-USB3-B3 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
861
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-S3-B3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.121
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-D2H-B3 (rev1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
661
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.626
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2H (rev 1.2)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.578
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.348
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
662
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
451
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61N-D2V
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.106
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ FOXCONN H55MXV
1.180.000₫
5 gian hàng bán
329.3024