Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Socket
Form Factor
CPU onboard
Thêm lựa chọn

Mainboard, GIGABYTE, Intel H55, Intel H61

Có tất cả 37 sản phẩm
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.0)
1.350.000₫
22 gian hàng bán
625.508
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.2)
1.190.000₫
16 gian hàng bán
425.005
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2V (rev. 2.0)
1.250.000₫
5 gian hàng bán
1.998
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61MA-D3V (rev. 2.0)
900.000₫
4 gian hàng bán
1028.852
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 2.0)
1.440.000₫
12 gian hàng bán
635.880
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2R3
750.000₫
7 gian hàng bán
37.766
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 1.0)
1.350.000₫
12 gian hàng bán
18.779
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 2.0)
1.490.000₫
14 gian hàng bán
28.979
Bo mạch chủ GIGABYTE H61M-S2V-B3
950.000₫
(1)
5 gian hàng bán
117.066
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 (rev 1.1)
1.250.000₫
3 gian hàng bán
111.533
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S2P (rev. 2.0)
1.270.000₫
4 gian hàng bán
5.4651
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2P-B3 (rev. 1.0)
650.000₫
4 gian hàng bán
7.029
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 4.0)
1.550.000₫
(1)
7 gian hàng bán
143.889
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61A-D3 (rev. 2.0)
1.560.000₫
7 gian hàng bán
519.701
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2
880.000₫
(2)
25 gian hàng bán
60213.53133
Bo mạch chủ GIGABYTE GA H61M-USB3-B3
1.780.000₫
5 gian hàng bán
12.455
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 3.0)
1.225.000₫
20 gian hàng bán
416.1931
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0)
1.270.000₫
9 gian hàng bán
129.418
Bo mạch chủ Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI (rev 1.x)
7.749.000₫
3 gian hàng bán
2.874
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2H (rev. 2.0)
1.250.000₫
6 gian hàng bán
32.401
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-USB3V (rev 1.0)
1.369.000₫
2 gian hàng bán
2.280
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-DS3-B3 (rev 1.1)
1.299.000₫
2 gian hàng bán
7.076
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3-B3 (rev. 1.0)
2.430.000₫
2 gian hàng bán
11.278
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P-B3 (rev 1.0)
1.416.000₫
2 gian hàng bán
13.831
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3 (rev. 1.0)
2.520.000₫
1 gian hàng bán
3.051
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S1 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.5771
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61MA-D2V (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
861
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P (rev 2.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
938
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-USB3-B3 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
852
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-S3-B3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.091
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-D2H-B3 (rev1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
649
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.473
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2H (rev 1.2)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.521
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.327
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
638
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
442
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61N-D2V
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.088
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2C (rev. 1.x)
500.000₫
(10)
9 gian hàng bán
37166.3177
Bo mạch chủ ASUS P5G41C-M LX
1.000.000₫
(1)
6 gian hàng bán
1439.1812
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
550.000₫
(2)
6 gian hàng bán
24148.30516
Bo mạch chủ Asus P5KPL/EPU
580.000₫
3 gian hàng bán
8.718