Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Socket
Form Factor
CPU onboard
Thêm lựa chọn

Mainboard, GIGABYTE, Intel H55, Intel H61

Có tất cả 39 sản phẩm
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2
1.190.000₫
(2)
17 gian hàng bán
100246.83735
Bo Mạch Chủ GIGABYTE GA H61M-DS2 rev 5.0
690.000₫
2 gian hàng bán
484
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 2.0)
1.750.000₫
9 gian hàng bán
210.230
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 3.0)
1.290.000₫
12 gian hàng bán
820.2971
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S2P (rev. 2.0)
1.370.000₫
2 gian hàng bán
6.0891
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61MA-D3V (rev. 2.0)
800.000₫
(1)
2 gian hàng bán
1135.326
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61A-D3 (rev. 2.0)
1.560.000₫
4 gian hàng bán
521.690
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2R3
790.000₫
3 gian hàng bán
49.359
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 2.0)
1.440.000₫
8 gian hàng bán
638.481
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.0)
1.750.000₫
16 gian hàng bán
1028.427
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 1.0)
1.360.000₫
8 gian hàng bán
19.520
Bo mạch chủ GIGABYTE GA H61M-USB3-B3
1.780.000₫
2 gian hàng bán
13.091
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.2)
1.190.000₫
11 gian hàng bán
528.584
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 4.0)
1.750.000₫
(1)
7 gian hàng bán
186.7961
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0)
700.000₫
6 gian hàng bán
230.885
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-DS3-B3 (rev 1.1)
1.299.000₫
2 gian hàng bán
7.742
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 (rev 1.1)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
111.932
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2P-B3 (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.476
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2H (rev. 2.0)
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
42.917
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2V (rev. 2.0)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
2.148
Bo mạch chủ GIGABYTE H61M-S2V-B3
Liên hệ gian hàng...
(1)
1 gian hàng bán
118.347
Bo mạch chủ Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI (rev 1.x)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
3.195
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-USB3V (rev 1.0)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.391
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S1 (rev. 2.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.2551
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61MA-D2V (rev. 2.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.002
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P (rev 2.1)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.142
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-USB3-B3 (rev. 2.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
927
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3-B3 (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
12.763
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P-B3 (rev 1.0)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
14.482
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3 (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.216
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-S3-B3 (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.325
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-D2H-B3 (rev1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
730
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.905
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2H (rev 1.2)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.641
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3P (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.423
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3 (rev. 2.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
938
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3P (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
526
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61N-D2V
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.160
Main Gigabyte H61M-DS2
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
58
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ FOXCONN G31MV
450.000₫
(3)
4 gian hàng bán
26170.3972