Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Socket
Form Factor
CPU onboard
Thêm lựa chọn

Mainboard, GIGABYTE, Intel H55, Intel H61

Có tất cả 37 sản phẩm
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2R3
1.050.000₫
6 gian hàng bán
48.492
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 2.0)
1.360.000₫
10 gian hàng bán
637.014
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.0)
1.050.000₫
17 gian hàng bán
826.933
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 3.0)
1.050.000₫
19 gian hàng bán
617.6811
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 1.0)
1.360.000₫
10 gian hàng bán
19.151
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61A-D3 (rev. 2.0)
1.560.000₫
5 gian hàng bán
520.613
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61MA-D3V (rev. 2.0)
1.350.000₫
(1)
4 gian hàng bán
1031.468
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 (rev 1.1)
1.250.000₫
3 gian hàng bán
111.770
Bo mạch chủ GIGABYTE GA H61M-USB3-B3
1.780.000₫
4 gian hàng bán
12.713
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2P-B3 (rev. 1.0)
650.000₫
2 gian hàng bán
7.290
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 2.0)
1.050.000₫
11 gian hàng bán
29.471
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.2)
1.050.000₫
16 gian hàng bán
526.613
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2H (rev. 2.0)
1.050.000₫
5 gian hàng bán
32.728
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2V (rev. 2.0)
1.100.000₫
4 gian hàng bán
2.097
Bo mạch chủ GIGABYTE H61M-S2V-B3
1.499.000₫
(1)
2 gian hàng bán
117.753
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S2P (rev. 2.0)
1.370.000₫
3 gian hàng bán
5.6661
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 4.0)
1.050.000₫
(1)
10 gian hàng bán
155.026
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2
870.000₫
(2)
23 gian hàng bán
80227.84134
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0)
700.000₫
7 gian hàng bán
129.979
Bo mạch chủ Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI (rev 1.x)
7.749.000₫
3 gian hàng bán
3.027
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-USB3V (rev 1.0)
1.369.000₫
2 gian hàng bán
2.346
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-DS3-B3 (rev 1.1)
1.299.000₫
2 gian hàng bán
7.370
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3-B3 (rev. 1.0)
2.430.000₫
3 gian hàng bán
11.929
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P-B3 (rev 1.0)
1.416.000₫
2 gian hàng bán
14.152
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3 (rev. 1.0)
2.520.000₫
1 gian hàng bán
3.114
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S1 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.8411
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61MA-D2V (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
924
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P (rev 2.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.022
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-USB3-B3 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
885
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-S3-B3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.202
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-D2H-B3 (rev1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
676
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.740
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2H (rev 1.2)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.596
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.384
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
779
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
466
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61N-D2V
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.130
Sản phẩm nổi bật