Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Socket
Form Factor
CPU onboard
Thêm lựa chọn

Mainboard, GIGABYTE, Intel H55, Intel H61

Có tất cả 37 sản phẩm
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.0)
1.100.000₫
22 gian hàng bán
625.163
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 2.0)
1.100.000₫
14 gian hàng bán
28.859
Bo mạch chủ GIGABYTE H61M-S2V-B3
950.000₫
(1)
5 gian hàng bán
116.889
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 (rev 1.1)
1.250.000₫
3 gian hàng bán
111.446
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S2P (rev. 2.0)
1.270.000₫
4 gian hàng bán
5.3781
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 1.0)
1.350.000₫
20 gian hàng bán
18.650
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2P-B3 (rev. 1.0)
650.000₫
4 gian hàng bán
6.927
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2R3
1.100.000₫
7 gian hàng bán
37.562
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2PV (rev 2.0)
1.415.000₫
13 gian hàng bán
635.586
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev 1.2)
1.100.000₫
16 gian hàng bán
424.600
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 4.0)
1.100.000₫
(1)
7 gian hàng bán
133.628
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61MA-D3V (rev. 2.0)
700.000₫
4 gian hàng bán
828.147
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61A-D3 (rev. 2.0)
1.560.000₫
8 gian hàng bán
419.410
Bo mạch chủ Gigabyte H61M-DS2
820.000₫
(2)
24 gian hàng bán
54209.52033
Bo mạch chủ GIGABYTE GA H61M-USB3-B3
1.780.000₫
5 gian hàng bán
12.341
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 3.0)
1.225.000₫
18 gian hàng bán
315.7161
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0)
1.270.000₫
15 gian hàng bán
129.253
Bo mạch chủ Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI (rev 1.x)
7.749.000₫
3 gian hàng bán
2.826
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2H (rev. 2.0)
1.100.000₫
6 gian hàng bán
12.371
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-DS2V (rev. 2.0)
1.100.000₫
5 gian hàng bán
1.932
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-USB3V (rev 1.0)
1.369.000₫
2 gian hàng bán
2.268
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-DS3-B3 (rev 1.1)
1.299.000₫
2 gian hàng bán
6.971
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3-B3 (rev. 1.0)
2.430.000₫
2 gian hàng bán
11.071
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P-B3 (rev 1.0)
1.416.000₫
2 gian hàng bán
13.723
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3 (rev. 1.0)
2.520.000₫
1 gian hàng bán
3.024
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-S1 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.5261
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61MA-D2V (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
849
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2P (rev 2.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
887
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H61M-USB3-B3 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
840
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-S3-B3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.067
Bo mạch chủ Gigabyte GA-HA65M-D2H-B3 (rev1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
649
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.404
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61M-S2H (rev 1.2)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.503
Bo mạch chủ Gigabyte GA-P61-USB3P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.321
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3 (rev. 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
626
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-P61-S3P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
433
Bo mạch chủ Gigabyte GA-H61N-D2V
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.079
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ Asus P5KPL/EPU
800.000₫
4 gian hàng bán
8.588