Từ :
Đến :
Intel X48 Loại bỏ tham số này
NVIDIA GeForce Loại bỏ tham số này
ASROCK (52)
ASUS (43)
BIOSTAR (28)
J&W (19)
MSI (26)
ABIT (10)
DFI (7)
ECS (15)
Inno3D (6)
ZOTAC (18)
- (3)
ATX (79)
eATX (4)
133Mhz (2)
400MHz (5)
533Mhz (15)
667Mhz (2)
1066Mhz (51)
1333Mhz (62)
1600Mhz (28)
2 (143)
3 (1)
4 (122)
≥2 (277)
≥4 (257)
≥8 (173)
≥16 (56)
DDR (30)
DDR2 (196)
DDR3 (35)
DDR4 (10)
200MHz (1)
266Mhz (25)
333Mhz (30)
400MHz (61)
533Mhz (131)
667Mhz (171)
800Mhz (214)
1066Mhz (124)
1200Mhz (13)
1333Mhz (44)
1600MHz (32)
RAID (206)
SLI (29)
HDMI (50)

Mainboard, Intel X48Loại bỏ tham số này, NVIDIA GeForceLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
281 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
GIGABYTE GA-M68MT-S2P (rev. 1.0)
 • Chipset: NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM3
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom II
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Athlon II
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3
 • Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, 1666Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
1.512.000 VNĐ
(71,4 USD)
GIGABYTE GA-M61P-S3
 • Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM2 / AM2+
 • Form Factor: ATX
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Max Memory Support (Gb): 16
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
4
1.300.000 VNĐ
(61,39 USD)
GIGABYTE GA-M55plus-S3G
 • Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM2
 • Form Factor: ATX
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron
 • Front Side Bus (FSB): -
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Max Memory Support (Gb): 16
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
1.300.000 VNĐ
(61,39 USD)
GIGABYTE GA-M61PM-S2
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, Front Side Bus (FSB): -, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.300.000 VNĐ
(61,39 USD)
GIGABYTE GA-M61VME-S2
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 400 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, Front Side Bus (FSB): -, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.300.000 VNĐ
(61,39 USD)
Asus M2N68-AM PLUS
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM3/AM2+/AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon, AMD Phenom II, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
1.239.000 VNĐ
(58,51 USD)
ASUS M4N68T-M
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM3 / Form Factor: ATX / Chipset: NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): -, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, 1600MHz, 1800MHz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
1.372.000 VNĐ
(64,79 USD)
MSI K9N2GM-FIH
Manufacture (Hãng sản xuất): MSI / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 8200 (MCP78S) / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Phenom, / Front Side Bus (FSB): 2600MHz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI, /
0
1.470.000 VNĐ
(69,42 USD)
Abit NF-M2S
Manufacture (Hãng sản xuất): ABIT / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 405 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, Front Side Bus (FSB): -, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, SATA II 3Gb/s x 2, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.000.000 VNĐ
(47,23 USD)
ASUS M4N78 PRO
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: ATX / Chipset: NVIDIA GeForce 8300 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, 1200Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, SLI, HDMI, /
0
2.163.000 VNĐ
(102,15 USD)
ASUS M2N-MX SE
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 2, USB 2.0 x 6, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.155.000 VNĐ
(54,55 USD)
GIGABYTE GA-73PVM-S2H
Manufacture: GIGABYTE / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX / Chipset: NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i / CPU Support : Intel Pentium D (Dual-Core), Intel Celeron, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme, Intel Pentium 4, Intel Pentium Extreme, / Front Side Bus (FSB): 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, / Memory Slot: 2 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type: DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports: RAID, HDMI, /
0
1.539.200 VNĐ
(72,69 USD)
GIGABYTE GA-M68SM-S2L
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX / Chipset: NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom, / Front Side Bus (FSB): 2000MT/s, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 6 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.497.600 VNĐ
(70,72 USD)
GIGABYTE GA-M61SME-S2
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 405 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
800.000 VNĐ
(37,78 USD)
ASUS P5N-MX
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX / Chipset: NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D (Dual-Core), Intel Celeron, Intel Celeron Dual-Core, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.554.000 VNĐ
(73,39 USD)
J&W JW-G81UM-PV+
Manufacture (Hãng sản xuất): J&W / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 8100 (MCP78V) / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Athlon 64 FX, / Front Side Bus (FSB): 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): SLI, HDMI, /
0
600.000 VNĐ
(28,34 USD)
ECS GF7050VT-M5 (V1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Core 2 Duo, Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), 1066Mhz, 1333Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
1.414.400 VNĐ
(66,8 USD)
ASROCK N68-S
 • Chipset: NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a
 • Manufacture (Hãng sản xuất): ASROCK
 • Socket: AMD Socket AM3/AM2+/AM2
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Phenom, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom FX, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
966.000 VNĐ
(45,62 USD)
GIGABYTE GA-M61PME-S2
Manufacture: GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX / Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430 / CPU Support : AMD Athlon 64, / Front Side Bus (FSB): -, / Memory Slot: 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type: DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports: RAID, /
0
1.934.400 VNĐ
(91,35 USD)
GIGABYTE GA-M78SM-S2H
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX / Chipset: NVIDIA GeForce 8200 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon 64 FX, / Front Side Bus (FSB): 2000MT/s, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI, /
0
2.516.800 VNĐ
(118,86 USD)
JETWAY M26GT3-SVP
Manufacture (Hãng sản xuất): JETWAY / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 405 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, / Front Side Bus (FSB): -, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
2.392.000 VNĐ
(112,96 USD)
J&W JWT-N68PV
Manufacture (Hãng sản xuất): JWELE / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: MicroATX / Chipset: NVIDIA GeForce 7050PV / nForce 630a / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Athlon 64 FX, / Front Side Bus (FSB): 2000MT/s, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI, /
0
400.000 VNĐ
(18,89 USD)
Abit NF-M2PV
Manufacture (Hãng sản xuất): ABIT / Socket: AMD Socket AM2+ / Form Factor: ATX / Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Athlon 64 FX, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, SATA II 3Gb/s x 4, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
380.000 VNĐ
(17,95 USD)
Jwele JW-A61PM-D3
Manufacture (Hãng sản xuất): J&W / Socket: AMD Socket AM3 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6150SE / nForce 430 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom II, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Athlon II , Sempron™ 100 Series , / Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, SATA II 3Gb/s x 2, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
GIGABYTE GA-M61PME-S2P (rev. 1.0)
 • Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM2 / AM2+
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Sempron, AMD Phenom FX, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Athlon X2
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
Không có GH bán...
ECS GF8200SM-M3 (V1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 8200 (MCP78S) / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Phenom II, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, / Front Side Bus (FSB): -, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 32 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, SLI, /
0
Liên hệ gian hàng...
ASUS M3N78 PRO
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: ATX / Chipset: NVIDIA GeForce 8300 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon, AMD Phenom FX, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, SLI, HDMI, /
0
Liên hệ gian hàng...
ASUS M4N78-AM
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 8200 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom FX, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / Front Side Bus (FSB): 2600MHz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, SLI, /
0
Liên hệ gian hàng...
Asus M2N-VM HDMI
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX / Chipset: NVIDIA GeForce 7050PV / nForce 630a / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Athlon 64 FX, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000 MHz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI, /
4
Liên hệ gian hàng...
Asus M2N68-AM SE2
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Phenom, AMD Phenom FX, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Athlon II X2, / Front Side Bus (FSB): 1600Mhz, 2000Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, SATA II 3Gb/s x 2, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Mainboard, Intel X48Loại bỏ tham số này, NVIDIA GeForceLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard