Từ :
Đến :
533Mhz Loại bỏ tham số này
266Mhz (2)
333Mhz (3)
400MHz (13)
667Mhz (18)
800Mhz (5)
ABIT (2)
ASROCK (3)
ASUS (1)
DFI (1)
ECS (7)
INTEL (3)
MSI (2)
ATX (4)
266Mhz (1)
333Mhz (2)
400MHz (2)
533Mhz (14)
667Mhz (2)
2 (11)
4 (9)
≥2 (19)
≥4 (9)
≥8 (4)
DDR2 (17)
RAID (16)
SLI (1)
HDMI (2)

Mainboard, ATILoại bỏ tham số này, 533MhzLoại bỏ tham số này

20 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
INTEL D102GGCL (Box)
 • Chipset: ATI RC410 / SB450
 • Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz
 • Manufacture (Hãng sản xuất): INTEL
 • Socket: Intel Socket 775
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Pentium 4
 • Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s)
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -
0
750.000 ₫
(35,42 USD)
INTEL D102GGC2
 • Chipset: ATI Radeon Xpress 200 / ULi M1573
 • Memory Bus: 400MHz, 533Mhz
 • Manufacture (Hãng sản xuất): INTEL
 • Socket: Intel Socket 775
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4
 • Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s)
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -
0
499.000 ₫
(23,57 USD)
Abit Fatal1ty F-I90HD
Manufacture (Hãng sản xuất): ABIT / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI Radeon Xpress 1250 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1066Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, SATA II 3Gb/s x 4, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI, /
0
Không có GH bán...
Intel D102GGC2 (D102GGC2L)
 • Chipset: ATI Radeon Xpress 200 / ULi M1573
 • Memory Bus: 400MHz, 533Mhz
 • Manufacture (Hãng sản xuất): INTEL
 • Socket: Intel Socket 775
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4
 • Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s)
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -
0
Không có GH bán...
ECS RC410L/800M
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI RC410 / SB450 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ASUS P5RD2-VM
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI Radeon Xpress 200 / ULI M1575 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
Abit Fatal1ty F-I9OHD
Manufacture (Hãng sản xuất): ABIT / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI Radeon Xpress 1250 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1066Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, SATA II 3Gb/s x 4, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, SLI, HDMI, /
0
Không có GH bán...
FOXCONN RC4107MA-RS2
Manufacture: FOXCONN / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX / Chipset: ATI RC410 + SB450 / CPU Support : Intel Pentium D (Dual-Core), Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800Mhz, / Memory Slot: 2 / Max Memory Support (Gb): 0 / Memory Type: DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports: RAID, /
0
Không có GH bán...
MSI RC410M2-F/ L/ FI
Manufacture (Hãng sản xuất): MSI / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI Radeon Xpress 200 / ATI RC410 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
MSI K9AGM
 • Chipset: ATI RS485 / SB600
 • Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz
 • Manufacture (Hãng sản xuất): MSI
 • Socket: AMD Socket AM2
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Max Memory Support (Gb): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
Không có GH bán...
ECS RC410L/800-M2
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX / Chipset: ATI RC410L / Uli M1573 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ECS PA1 MVP
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: ATX / Chipset: ATI RD400X / SB450 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 800Mhz, 1066Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ECS RS400-A
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: ATX / Chipset: ATI RS400 / SB400 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ECS RC410L/800-MGF
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX / Chipset: ATI RC410 / SB450 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ECS PA1 MVP Lite (V2.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: ATX / Chipset: ATI RD400X / SB450 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1066Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ECS RC410-M2 (V3.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI RC410L / Uli M1573 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ASRock 775Twins-HDTV R2.0
Manufacture (Hãng sản xuất): ASROCK / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI Radeon Xpress 200 / ULi M1573 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron Dual-Core, Intel Core 2 Duo, Intel Pentium 4, Intel Pentium Extreme, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, / Front Side Bus (FSB): 266Mhz, 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 333Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / DDR2 / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 333Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ASRock 4Core1333-FullHD
Manufacture (Hãng sản xuất): ASROCK / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI RS600 / SB600 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Celeron, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme, Intel Pentium Dual Core, Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), 1066Mhz, 1333Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 6, SATA II 3Gb/s x 4, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ASRock 775Twins-HDTV
Manufacture (Hãng sản xuất): ASROCK / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: ATI Radeon Xpress 200 / ULi M1573 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, Intel Pentium Extreme, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, / Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800MHz (1600 MT/s), 333Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / DDR2 / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 333Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
DFI INF. CFX3200-M2/G
Manufacture (Hãng sản xuất): DFI / Socket: AMD Socket AM2 / Form Factor: ATX / Chipset: ATI CrossFire Xpress 3200 / ATI SB600 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Athlon 64 FX, / Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...

Mainboard, ATILoại bỏ tham số này, 533MhzLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard