Đồng hồ đo điện trở đất

Trang:  [1]  2   
32 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Kyoritsu K4106
Hãng sản xuất: Kyoritsu /
0
Giá tại: ĐNai
29.141.200 VNĐ
23.250.000 VNĐ
(1.097,99 USD)
Fluke 1621 Kit
 • Hãng sản xuất: Fluke
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
0
Giá tại: ĐNai
32.903.062 VNĐ
32.903.062 VNĐ
(1.553,86 USD)
Thiết bị đo điện trở đất KYORITSU 4105A
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐNai
4.186.000 VNĐ
3.340.000 VNĐ
(157,73 USD)
Máy đo điện trở đất Hioki 3151
Hãng sản xuất: Hioki /
0
Giá tại: ĐNai
4.770.000 VNĐ
4.580.000 VNĐ
(216,29 USD)
Kyoritsu K4200
Hãng sản xuất: Kyoritsu /
0
Giá tại: ĐNai
17.553.800 VNĐ
13.195.000 VNĐ
(623,14 USD)
KYORITSU 6018
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
0
Giá tại: ĐNai
10.717.300 VNĐ
8.755.000 VNĐ
(413,46 USD)
Kyoritsu 4200
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 20
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐNai
20.834.000 VNĐ
13.195.000 VNĐ
(623,14 USD)
Kyoritsu K4105A
Hãng sản xuất: Kyoritsu /
0
Giá tại: ĐNai
4.186.600 VNĐ
3.340.000 VNĐ
(157,73 USD)
Fluke 1623 Kit
 • Hãng sản xuất: Fluke
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
0
Giá tại: ĐNai
71.641.762 VNĐ
71.641.762 VNĐ
(3.383,32 USD)
Fluke 1625
 • Hãng sản xuất: Fluke
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
0
Giá tại: ĐNai
74.025.683 VNĐ
74.025.682 VNĐ
(3.495,9 USD)
Hioki IR4017-20
 • Hãng sản xuất: Hioki
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐNai
4.796.000 VNĐ
3.700.000 VNĐ
(174,73 USD)
Thiết bị đo điện trở đất KYORITSU 4102AH
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Thailand
0
Giá tại: ĐNai
4.296.600 VNĐ
3.460.000 VNĐ
(163,4 USD)
Hioki IR4016-20
 • Hãng sản xuất: Hioki
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐNai
4.120.000 VNĐ
3.700.000 VNĐ
(174,73 USD)
Kyoritsu K4102AH
Hãng sản xuất: Kyoritsu /
0
Giá tại: ĐNai
4.296.600 VNĐ
3.485.000 VNĐ
(164,58 USD)
Kyoritsu K4105AH
Hãng sản xuất: Kyoritsu /
0
Giá tại: ĐNai
4.468.200 VNĐ
3.590.000 VNĐ
(169,54 USD)
Hioki 3143
 • Hãng sản xuất: Hioki
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐNai
9.700.000 VNĐ
8.350.000 VNĐ
(394,33 USD)
Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
0
Giá tại: ĐNai
5.313.000 VNĐ
3.990.000 VNĐ
(188,43 USD)
Kyoritsu 4106
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 2
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐNai
29.141.200 VNĐ
22.550.000 VNĐ
(1.064,94 USD)
Kyoritsu K4102A
Hãng sản xuất: Kyoritsu /
0
Giá tại: ĐNai
3.916.000 VNĐ
3.099.000 VNĐ
(146,35 USD)
Thiết bị đo điện trở đất KYORITSU 4102A
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Thailand
0
Giá tại: ĐNai
3.916.000 VNĐ
3.145.000 VNĐ
(148,52 USD)
Thiết bị đo điện trở đất KYORITSU 4105AH
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐNai
4.468.200 VNĐ
3.590.000 VNĐ
(169,54 USD)
Hioki IR4018-20
Hãng sản xuất: Hioki /
0
Giá tại: ĐNai
4.400.000 VNĐ
3.600.000 VNĐ
(170,01 USD)
Fluke 1623
 • Hãng sản xuất: Fluke
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
0
Giá tại: ĐNai
44.301.180 VNĐ
44.301.180 VNĐ
(2.092,15 USD)
Fluke 1621
 • Hãng sản xuất: Fluke
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
0
Giá tại: ĐNai
26.372.115 VNĐ
26.372.115 VNĐ
(1.245,44 USD)
Fluke 1630
 • Hãng sản xuất: Fluke
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
0
Giá tại: ĐNai
46.585.770 VNĐ
46.585.770 VNĐ
(2.200,04 USD)
Hioki 3455
 • Hãng sản xuất: Hioki
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Liên hệ gian hàng...
4.200.000 VNĐ
(198,35 USD)
Kyoritsu 4140
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 20
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Liên hệ gian hàng...
3.435.000 VNĐ
(162,22 USD)
Đồng hồ đo điện trở đất Hioki FT6380
 • Hãng sản xuất: Hioki
 • Giá trị đo thấp nhất (Ω): 0
 • Giá trị đo cao nhất (MΩ): 0
 • Xuất xứ: Japan
0
Liên hệ gian hàng...
19.200.000 VNĐ
(906,73 USD)
Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005
 • Hãng sản xuất: Kyoritsu
0
Liên hệ gian hàng...
3.000.000 VNĐ
(141,68 USD)
Kyoritsu K4102
Hãng sản xuất: Kyoritsu /
0
Liên hệ gian hàng...
3.070.000 VNĐ
(144,98 USD)
Trang:  [1]  2   

Đồng hồ đo điện trở đất

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Đồng hồ đo điện trở đất