Projector (máy chiếu), ≥ 1920 x 1080 (16:9)Loại bỏ tham số này, Độ phân giải 4KLoại bỏ tham số này

29 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sony VPL-VW1100ES
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
5
555.000.000 ₫
(26.210,15 USD)
Sony VPL-VW500ES
 • Độ phân giải màn hình: 4096 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 1700 lumens
0
289.000.000 ₫
(13.648,17 USD)
JVC DLA-X500RBE
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
0
153.000.000 ₫
(7.225,5 USD)
Sony SRXT105
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Độ phân giải 4K
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 5500 lumens
0
Không có GH bán...
Sony SRXT110
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Độ phân giải 4K
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 11000 lumens
0
Không có GH bán...
Sony SRXR320P
 • Độ phân giải màn hình: 4096 x 2160
 • Tính năng: Độ phân giải 4K
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 21000 lumens
0
Không có GH bán...
Sony SRXT420
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Độ phân giải 4K
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 20000 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X90RBE (D-ILA, 1200 Lumen, 120000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X35BE (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X55RBE (D-ILA, 1200 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X75RBE (D-ILA, 1200 Lumen, 90000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X95RBE (D-ILA, 1,200 Lumen, 130000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X35 (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS56 (D-ILA, 1300 Lumen, 90000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X30BE (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X70RBE (D-ILA, 1200 Lumen, 80000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS4810 (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X95R (D-ILA, 1,200 Lumen, 130000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS48 (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS66 (D-ILA, 130000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X55R (D-ILA, 1200 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X75R (D-ILA, 1200 Lumen, 90000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS46 (D-ILA, 50000:1, Full HD 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 4096 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X55RWE (D-ILA, 1200 lumens, 50000:1, UHD (3840 x 2160), Full HD, 3D Ready)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: Độ phân giải 4K, 3D Ready, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X95RKT (D-ILA, 1200 lumens, 130000:1, UHD (3840 x 2160), Full HD, 3D Ready)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: Độ phân giải 4K, 3D Ready, Full HD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
Barco DP4K-P (DLP, 4000 lumens, 2300:1, 4K Full HD (4096 x 2160))
 • Độ phân giải màn hình: 4096 x 2160
 • Tính năng: Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
0
Không có GH bán...
Sony SRX-R515P (SXRD, 15000 lumens, 8000:1, 4K HD (4096 x 2160))
 • Độ phân giải màn hình: 4096 x 2160
 • Tính năng: Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 15000 lumens
0
Không có GH bán...
Sony VPL-GT100 (SXRD, 2000 lumens, 1000000:1, 4K HD (4096 x 2160))
 • Độ phân giải màn hình: 4096 x 2160
 • Tính năng: Độ phân giải 4K, Full HD
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X500R (D-ILA, 2600 Lumens, Full 4K 3D)
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 2600 lumens
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
0
Không có GH bán...

Projector (máy chiếu), ≥ 1920 x 1080 (16:9)Loại bỏ tham số này, Độ phân giải 4KLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)