Từ :
Đến :
3M Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (128)
5:3 (7)
5:4 (70)
8:5 (1)
15:9 (5)
16:9 (8)
16:10 (2)

Projector (máy chiếu), 3MLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
139 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
3M X21
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2700 lumens
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
18.260.000 ₫
(862,34 USD)
3M X26i
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
22.800.000 ₫
(1.076,74 USD)
3M X21i
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
19.470.000 ₫
(919,48 USD)
3M SCP717
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
45.000.000 ₫
(2.125,15 USD)
Máy chiếu bỏ túi MPro110
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 640 x 480 (VGA)
3,3
10.000.000 ₫
(472,26 USD)
3M DMS 700
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
48.590.000 ₫
(2.294,69 USD)
3M X35N
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
29.900.000 ₫
(1.412,04 USD)
3M X75
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 (4:3)
0
41.500.000 ₫
(1.959,86 USD)
3M Digital Projector X66 (LCD, 3000 Lumens, 400:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
22.546.000 ₫
(1.064,75 USD)
3M X80
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
115.000.000 ₫
(5.430,93 USD)
3M DMS 710
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
52.100.000 ₫
(2.460,45 USD)
3M SCP716
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 2400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)
0
42.020.000 ₫
(1.984,42 USD)
3M X64W
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
31.600.000 ₫
(1.492,33 USD)
3M X20 (LCD, 2000 Lumens, 500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
21.100.000 ₫
(996,46 USD)
3M X62
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 (4:3)
0
23.000.000 ₫
(1.086,19 USD)
3M X90
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
60.000.000 ₫
(2.833,53 USD)
3M X95
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
87.016.000 ₫
(4.109,37 USD)
3M X76
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
43.000.000 ₫
(2.030,7 USD)
3M X26
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
24.800.000 ₫
(1.171,19 USD)
3M MPro150
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 15 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
9.550.000 ₫
(451 USD)
3M X46
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
63.500.000 ₫
(2.998,82 USD)
3M X56
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
0
88.900.000 ₫
(4.198,35 USD)
3M MPRO110
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 640 x 480 (VGA)
0
11.235.000 ₫
(530,58 USD)
3M X30N
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
27.200.000 ₫
(1.284,53 USD)
3M X64
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
22.397.000 ₫
(1.057,71 USD)
3M DMS 800
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
65.500.000 ₫
(3.093,27 USD)
3M X90
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)
0
64.500.000 ₫
(3.046,04 USD)
3M X90W
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 (4:3)
0
66.300.000 ₫
(3.131,05 USD)
3M DX70 (DLP, 3800 Lumens, 2500:1, XGA(1600 x 1200))
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 (4:3)
 • Tính năng: -
0
11.648.000 ₫
(550,08 USD)
3M MPro180
 • Hãng sản xuất: 3M
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 1930 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
12.300.000 ₫
(580,87 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Projector (máy chiếu), 3MLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)