Từ :
Đến :
JVC Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (71)
5:3 (15)
5:4 (49)
15:9 (3)
16:9 (41)
16:10 (21)
17:10 (1)
3D (23)
Full HD (35)
Rao vặt mới nhất.

Projector (máy chiếu), JVCLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
103 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
JVC DLA-X3
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
140.750.000 ₫
(6.646,99 USD)
JVC DLA-X9
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
289.300.000 ₫
(13.662,34 USD)
JVC DLA-X7
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
211.700.000 ₫
(9.997,64 USD)
JVC DLA-X500RBE
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
0
153.000.000 ₫
(7.225,5 USD)
JVC DLA-X700RBE
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
0
261.000.000 ₫
(12.325,86 USD)
JVC DLA-X900RBE
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD
0
288.000.000 ₫
(13.600,94 USD)
JVC DLA-HD1
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS40U
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC LX-D1020
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
JVC DLA-HD100
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS55U
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
0
Không có GH bán...
JVC DLA-SH4K
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 4096 × 2400
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS10
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS2
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS20
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-X30
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
0
Không có GH bán...
JVC DLA-HD750BE
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-HD350W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-HD350B
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS55
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
0
Không có GH bán...
JVC DLA-SH7NL
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 17:9
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 4096 × 2400
0
Không có GH bán...
JVC DLA-G11U
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1365 x 1024
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
JVC DLA-G150CL
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1365 x 1024
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
JVC DLA-G10U
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1365 x 1024
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS50
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
JVC DLA-DS1U
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1365 x 1024
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
JVC DLA-SX21UH
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
JVC DLA-SX21SU
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
JVC DLA-RS1X
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
JVC DLA-HD950
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4   

Projector (máy chiếu), JVCLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)