Từ :
Đến :
SIM2 Multimedia Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (9)
5:3 (1)
5:4 (12)
15:9 (1)
16:9 (8)
16:10 (1)

Projector (máy chiếu), SIM2 MultimediaLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

22 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SIM2 Multimedia Domino D80
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Multimedia Crystal 35
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Multimedia Domino D10
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 768
0
Không có GH bán...
SIM2 Multimedia HT3000E
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
SIM2 Multimedia TEATRO 80
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Multimedia Grand Cinema C3X Lumis 3D
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 9000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Grand Cinema MICO 50
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Multimedia HT380
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
iGo iGo Pocket
 • Hãng sản xuất: iGo
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 20 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
SIM2 MICO 40
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Multimedia HT5000E
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Liên hệ gian hàng...
Sim 2 Multimedia D60
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Liên hệ gian hàng...
Sim 2 Multimedia D80
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Liên hệ gian hàng...
Sim2 CES 2011
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
0
Không có GH bán...
SIM2 Multimedia Lumis 3D-S
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Multimedia NERO 3D-1
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
SIM2 Multimedia NERO 3D
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
SIM2 Multimedia NERO 3D-2
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Multimedia NERO 235
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2560 x 1600
0
Liên hệ gian hàng...
SIM2 Multimedia M.150
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 1100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
SIM2 Fuoriserie
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Sim2 Superlumis
 • Hãng sản xuất: SIM2 Multimedia
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...

Projector (máy chiếu), SIM2 MultimediaLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)