Từ :
Đến :
ASK PROXIMA Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (78)
5:3 (3)
5:4 (35)
15:9 (1)
16:9 (37)
16:10 (20)
3D (1)

Projector (máy chiếu), ASK PROXIMALoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
95 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ASK Proxima S2325W (LCD, 3100 lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
19.000.000 ₫
(897,28 USD)
ASK Proxima C3307 (LCD, 3100 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
10.600.000 ₫
(500,59 USD)
ASK Proxima C3327W (LCD, 3200 Lumens, 4000:1, WXGA(1024 x 800))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
13.600.000 ₫
(642,27 USD)
ASK Proxima C3255 (LCD, 2700 Lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
9.150.000 ₫
(432,11 USD)
ASK Proxima C2455 (LCD, 4000 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
15.900.000 ₫
(750,89 USD)
ASK Proxima C3257 (LCD, 2700 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
9.785.000 ₫
(462,1 USD)
ASK Proxima C3305 ( LCD, 3100 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: 3D
0
10.300.000 ₫
(486,42 USD)
ASK Proxima US1325 (LCD, 3100 lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
38.350.000 ₫
(1.811,1 USD)
ASK Proxima E3655W (LCD, 6500 Lumens, 6000:1, WXGA(1280 x 800))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
110.560.000 ₫
(5.221,25 USD)
ASK Proxima S2335 (LCD, 3100 lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
23.000.000 ₫
(1.086,19 USD)
ASK Proxima C2225 (LCD, 2500 lumens, 800:1, XGA (1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
14.190.000 ₫
(670,13 USD)
ASK Proxima S2295 (LCD, 2800 lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 2800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
20.000.000 ₫
(944,51 USD)
ASK Proxima E1655W (LCD, 6500 lumens, 1000:1, WXGA(1280 x 800))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
90.000.000 ₫
(4.250,3 USD)
ASK Proxima C2317W (LCD, 3100 lumens, 2500:1, WXGA(1280 x 800))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
28.600.000 ₫
(1.350,65 USD)
ASK Proxima E2465 (LCD, 5000 Lumens, 1000:1, XGA (1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
54.750.000 ₫
(2.585,6 USD)
ASK Proxima E1655 (LCD, 6500 lumens, 1000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
81.150.000 ₫
(3.832,35 USD)
ASK Proxima C2227 (LCD, 2600 Lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
16.900.000 ₫
(798,11 USD)
ASK Proxima C2317 (LCD, 3100 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
15.300.000 ₫
(722,55 USD)
ASK Proxima C2315 (LCD, 3100 Lumens, 600:1, XGA (1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
16.700.000 ₫
(788,67 USD)
ASK Proxima C3455 (LCD, 4100 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
29.480.000 ₫
(1.392,21 USD)
ASK Proxima E2425 (LCD, 4500 Lumens, 1000:1, XGA (1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
52.000.000 ₫
(2.455,73 USD)
ASK Proxima C2355 (LCD, 3500 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
10.000.000 ₫
(472,26 USD)
ASK Proxima E1655U (LCD, 5000 lumens, 1000:1, WUXGA(1920 x 1200))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tính năng: -
0
89.900.000 ₫
(4.245,57 USD)
ASK Proxima E3855 (LCD, 8500 Lumens, 6000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 8500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
ASK Proxima E3815 (LCD, 8100 Lumens, 6000:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 8100 Lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
Liên hệ gian hàng...
ASK Proxima A2275 (DLP, 2700 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 2700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
ASK Proxima C100
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
ASK Proxima C170
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
ASK Proxima C180
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
ASK Proxima A1200
 • Hãng sản xuất: ASK PROXIMA
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4   

Projector (máy chiếu), ASK PROXIMALoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)