Từ :
Đến :
RUNCO Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (26)
5:4 (36)
15:9 (1)
16:9 (15)
16:10 (2)
3D (1)
Full HD (10)

Projector (máy chiếu), RUNCOLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
53 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Runco VX-40d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
0
Không có GH bán...
Runco RS-440
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
Runco CL-700
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
0
Không có GH bán...
Runco CL-710
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
0
Không có GH bán...
Runco VX-80d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 8000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Runco VX-60d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Runco VX-50d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
0
Không có GH bán...
Runco VX-2dcx
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
0
Không có GH bán...
Runco VX-2cx
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
0
Không có GH bán...
Runco VX-2ix
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
0
Không có GH bán...
Runco CL-810
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1250 lumens
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
Runco RS-900
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco D-73d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
0
Không có GH bán...
Runco Signature Cinema SC-1
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
Runco Q-1500d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
Runco LS-10d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
Runco Q-750i
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco SC-50d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
iGo iGo Pocket
 • Hãng sản xuất: iGo
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 20 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco RS-1100
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1250 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco LS-5
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco SC-60d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
Runco VX-22d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1391 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
Runco VX-3000i
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco LS-7
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 720 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco Q-750d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco VX-8d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 720 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco VX-44d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2780 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco VX-22i
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 2850 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Runco VX-6000d
 • Hãng sản xuất: RUNCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Projector (máy chiếu), RUNCOLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)