Từ :
Đến :
PROJECTIONDESIGN Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (32)
5:3 (1)
5:4 (26)
15:9 (10)
16:9 (14)
16:10 (7)

Projector (máy chiếu), PROJECTIONDESIGNLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
54 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Projectiondesign cineo30
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 4100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Projectiondesign cineo20
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1900 lumens
0
Không có GH bán...
Projectiondesign Action M20
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F30
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F20
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F10 sx+
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Projectiondesign cineo
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
0
Không có GH bán...
Projectiondesign evo20sx+
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Projectiondesign evo2sx+
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F20 sx+
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F22 sx+
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F80 1080
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 8000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F82 1080p
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Projectiondesign FR12
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F32 wuxga
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
0
Không có GH bán...
Projectiondesign Optix SuperWide235
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
0
Không có GH bán...
projectiondesign cineo80
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
iGo iGo Pocket
 • Hãng sản xuất: iGo
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 20 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Projectiondesign cineo32
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 750 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F10 AS3D
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.8 triệu màu
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F22 wuxga
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1 tỷ màu
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F32
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 7500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
0
Không có GH bán...
projectiondesign cineo12
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
projectiondesign cineo22
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F32 1080
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 7500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Projectiondesign Action M25
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
projectiondesign F22 1080p
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1 tỷ màu
0
Không có GH bán...
Projectiondesign optix 3D
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Projectiondesign F35 WQXGA
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2560 x 1600
0
Không có GH bán...
Projectiondesign FL32 1080p
 • Hãng sản xuất: PROJECTIONDESIGN
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Projector (máy chiếu), PROJECTIONDESIGNLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)