Từ :
Đến :
CHRISTIE Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (143)
5:3 (2)
5:4 (107)
15:9 (17)
16:9 (29)
16:10 (11)
3D (1)
Full HD (13)

Projector (máy chiếu), CHRISTIELoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
166 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Christie Solaria One (DLP, 9000 lumens, 1850:1, 2K HD (2048 x 1080), 3D Ready)
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 9000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
 • Tính năng: 3D Ready
0
Liên hệ gian hàng...
Christie HD8K
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 8000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
Christie DS+305W
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie Mirage S+6K
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 5500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie DS+405
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Liên hệ gian hàng...
Christie DS+8K
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 8500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Liên hệ gian hàng...
Christie DW6Kc
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 5600 lumens
0
Liên hệ gian hàng...
Christie DW4Kc
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4250 lumens
0
Liên hệ gian hàng...
Christie DW5K
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 5300 lumens
0
Không có GH bán...
Christie Roadster S+12K
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 12000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie Mirage HD8
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 8000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
Christie DS+300
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie LX35
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Christie DS+6K-M
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie DS+26
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie LX650
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Christie Matrix 4000
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Liên hệ gian hàng...
Christie ROADSTER S+10K-M
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 9300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Liên hệ gian hàng...
Christie LX120
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 12000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Christie HD7Kc
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Christie Matrix 3000
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie Mirage HD6
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
Christie Matrix HD7
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 7000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Christie Mirage S+8K
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 8500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie Mirage HD12
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 12000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
hristie Mirage S+14K
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 16000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie LX25a
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Christie Mirage HD3
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
Christie DS+65
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Christie Mirage S+3K
 • Hãng sản xuất: CHRISTIE
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

Projector (máy chiếu), CHRISTIELoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)