Từ :
Đến :
DREAMVISION Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (5)
5:3 (1)
5:4 (14)
15:9 (1)
16:9 (6)
16:10 (3)
3D (3)

Projector (máy chiếu), DREAMVISIONLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

20 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Dream Vision DreamWeaver 3
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
DreamVision DreamBee 2
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Dream Vision X3
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 3460 lumens
0
Không có GH bán...
DreamVision CinemaTen 80
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
DreamVision DreamWeaver Plus
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
DreamVision DreamBee
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
Digital Projection iVision sx+
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
DreamVision Inti 3
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
iGo iGo Pocket
 • Hãng sản xuất: iGo
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 20 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
DreamVision Starlight1
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
DreamVision Inti 2
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
DreamVision Inti 1
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
DreamVision Starlight2
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
DreamVision Starlight3
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Dream Vision Inti Best - 3D Passive Inti+ 3
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D
0
Không có GH bán...
Dream Vision Inti Best - 3D Passive Inti+ 2
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160
 • Tính năng: 3D
0
Không có GH bán...
Dream Vision Inti Best - 3D Passive Inti+ 1
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tính năng: 3D
0
Không có GH bán...
DreamVision Yunzi 3 (LCoS, 1200 lumens, 130000:1, Full HD, 3D Ready)
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: 3D Ready, Full HD
0
Không có GH bán...
DreamVision Yunzi 2 (LCoS, 1200 lumens, 90000:1, Full HD, 3D Ready)
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: 3D Ready, Full HD
0
Không có GH bán...
DreamVision Yunzi 1 (LCoS, 1200 lumens, 50000:1, Full HD, 3D Ready)
 • Hãng sản xuất: DREAMVISION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: 3D Ready, Full HD
0
Không có GH bán...

Projector (máy chiếu), DREAMVISIONLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)