Từ :
Đến :
PHILIPS Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (48)
5:4 (6)
15:9 (1)
16:9 (2)

Projector (máy chiếu), PHILIPSLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
48 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Philips bCool XG1
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips UGO X-Lite LC5141
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips UGO S-Lite LC5131
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips bSure SV2
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips bCool SV1
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips Proscreen PXG30 Impact
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips Proscreen PXG30
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips cBright XG2
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips Garbo LC6231
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 858 x 484
0
Không có GH bán...
Philips bSure SV1
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips bSure XG1
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips cClear SV1
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips Astaire
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Philips cClear XG1 Brilliance
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips Bogart MatchLine
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips Astaire Deluxe
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Philips Proscreen 4750
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)
0
Không có GH bán...
Philips Hopper XG20I
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1250 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)
0
Không có GH bán...
Philips Monroe
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips Proscreen PXG10
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips Hopper SV20
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips cBright XG1
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips bSure SV2 Brilliance
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips Hopper XG20
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips cBright XG2 Impact
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips UGO X-Lite Impact LC5241
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips Hopper XG10
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips bSure XG2 Brilliance
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Philips cBright SV1
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Philips Hopper SV20 Impact
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1250 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Projector (máy chiếu), PHILIPSLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)