Từ :
Đến :
KNOLL SYSTEMS Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (21)
5:4 (17)
15:9 (1)
16:9 (3)
Rao vặt mới nhất.

Projector (máy chiếu), KNOLL SYSTEMSLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

21 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Knoll Systems HD284
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1100 lumens
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD108
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD222
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD292
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HDP410
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD177
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 576
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD110
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD272
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD282
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HDP404
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD225
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1100 lumens
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 0.48 triệu màu
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD178
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 576
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD290
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HT201
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HD102
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 750 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HDP420
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HDP460
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
iGo iGo Pocket
 • Hãng sản xuất: iGo
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 20 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HDO2200
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HDP2100
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Knoll Systems HDP2100 MK II
 • Hãng sản xuất: KNOLL SYSTEMS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...

Projector (máy chiếu), KNOLL SYSTEMSLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)