Từ :
Đến :
ROVERLIGHT Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (20)
5:4 (11)
15:9 (1)

Projector (máy chiếu), ROVERLIGHTLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

22 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Robotron AT-X5300
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
Roverlight Vision DS1200
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Aurora DX3500 PRO
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3460 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Aurora DX3000 PRO
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Aurora DX1100 SLIM
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Aurora DX2300 PRO
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Aurora DX2500
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Aurora S1100 Slim
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Spark LX2000
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Vision DWS850
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 850 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Roverlight Vision DX1000 PRO
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Vision DX1000
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Vision DWX1100
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 576
0
Không có GH bán...
Roverlight Vision DV
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Roverlight Vision DS800
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Spark S1600+
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Spark LS1600
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Spark S1200+
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Roverlight Spark LS1200
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
RoverLight Zenith LX1700
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1700 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
RoverLight Zenith LX1300
 • Hãng sản xuất: ROVERLIGHT
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
iGo iGo Pocket
 • Hãng sản xuất: iGo
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 20 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...

Projector (máy chiếu), ROVERLIGHTLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)

Từ khóa nổi bật trong tuần: casio 1200, benq 24, 2200, 3m 7740, lg-230, canon sx80, panasonic, 1024 768 xga, epson x15, optoma ex 536, sanyo xu75, hitachi cp-rx82, canon s2, hitachi cp s225, sx 260, lb75nt, sl 550, 2600, epson 710, eiki nb3