Từ :
Đến :
CINEVERSUM Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (17)
5:3 (7)
5:4 (18)
15:9 (1)
16:9 (3)

Projector (máy chiếu), CINEVERSUMLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

21 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
CineVERSUM 110
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
0
Không có GH bán...
CineVERSUM 120
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
0
Không có GH bán...
CineVersum 60
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 576
0
Không có GH bán...
CineVERSUM 70
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 720 (16:9)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
cineVersum BlackWing Three mk2010
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
cineVersum BlackWing Four MK 2010
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
iGo iGo Pocket
 • Hãng sản xuất: iGo
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 20 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
cineVersum BlackWing Three PRO
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
cineVersum CV70 XTRA
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 720 (16:9)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
BlackWing One
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 1400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
cineVersum BlackWing Three
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
0
Không có GH bán...
cineVersum BlackWing D-ILA
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
cineVersum 80
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 720 (16:9)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
cineVersum BlackWing Three Ultimate
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
cineVersum CV70
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 720 (16:9)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
CineVersum Force Two
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
CineVersum Force One 3D
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
CineVersum Force Two 3D
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Không có GH bán...
CineVERSUM Blackwing Two MK 2012 (LCoS, 1200 lumens, 80000:1, Full HD, 3D Ready)
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
CineVERSUM Blackwing One MK 2012 (LCoS, 1300 lumens, 50000:1, Full HD)
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
CineVERSUM Blackwing Three MK 2012 (LCoS, 1200 lumens, 120000:1, Full HD)
 • Hãng sản xuất: CINEVERSUM
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...

Projector (máy chiếu), CINEVERSUMLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)