Từ :
Đến :
BARCO Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (57)
5:3 (23)
5:4 (31)
8:5 (1)
15:9 (6)
16:9 (24)
16:10 (18)
3D (7)
Full HD (21)

Projector (máy chiếu), BARCOLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
119 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Barco CLM HD8 (DLP, 8000 Lumens, 1200:1, Full HD)
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 8000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: Full HD
0
719.000.000 ₫
(33.955,14 USD)
Barco DP2K-15C
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 14500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
0
750.000.000 ₫
(35.419,13 USD)
Barco RLM-W8
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 8000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
0
1.100.000.000 ₫
(51.948,05 USD)
Barco DP2K-12C
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 9500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
0
629.000.000 ₫
(29.704,84 USD)
Barco DP2K-20C
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 18000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
0
1.980.000.000 ₫
(93.506,49 USD)
Barco PJWU-101B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: -
0
390.200.000 ₫
(18.427,39 USD)
Barco PFWX-51B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 4750 Lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: 3D
0
64.000.000 ₫
(3.022,43 USD)
Barco DFWU-51B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 4650 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: 3D
0
97.065.000 ₫
(4.583,94 USD)
Barco PGXG-61B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6750 Lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: 3D
0
104.650.000 ₫
(4.942,15 USD)
Barco PGWX-61B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 6300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: 3D
0
107.600.000 ₫
(5.081,46 USD)
Barco PGWU-61B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 5900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: -
0
187.700.000 ₫
(8.864,23 USD)
Barco PHXG-91B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4650 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
187.700.000 ₫
(8.864,23 USD)
Barco PHWX-81B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 7300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1 tỷ màu
 • Tính năng: -
0
165.500.000 ₫
(7.815,82 USD)
Barco PHWU-81B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 7500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tính năng: -
0
248.421.600 ₫
(11.731,83 USD)
Barco CLM R10+ (DLP, 10000 Lumens, 1200:1, SXGA+(1400 x 1050))
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
 • Tính năng: 3D Ready
0
Liên hệ gian hàng...
Barco HDX-W12
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 12000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
0
Liên hệ gian hàng...
Barco FLM HD14 (DLP, 14000 Lumens, 2400:1, Full HD)
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 14000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
 • Tính năng: 3D Ready, Full HD
0
Liên hệ gian hàng...
Barco RLM-W6
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
0
Liên hệ gian hàng...
Barco CLM-HD6
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
Liên hệ gian hàng...
Barco HDX-W14
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 14500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
0
Liên hệ gian hàng...
Barco DP2K-23B
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 18000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
0
Liên hệ gian hàng...
RLM G5i
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 4500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Barco iQ Pro R300
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 1024
0
Liên hệ gian hàng...
Barco iQ Pro G350
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Barco iQ Pro G300
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Barco iQ Praxis G300
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Barco iQ Pro G200L
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Barco iQ Pro G210L
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
XLM H25
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 27000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
0
Liên hệ gian hàng...
Barco iQ Pro G400
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3  4   

Projector (máy chiếu), BARCOLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)