Từ :
Đến :
CANON Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (99)
5:3 (20)
5:4 (29)
15:9 (6)
16:9 (14)
16:10 (11)
Rao vặt mới nhất.

Projector (máy chiếu), CANONLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
116 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Canon LV-X6E
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
24.000.000 VNĐ
(1.133,41 USD)
Canon LV-7265
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 2.36 triệu màu
0
31.350.000 VNĐ
(1.480,52 USD)
Canon LV-7380
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
0
29.400.000 VNĐ
(1.388,43 USD)
Canon XEED-SX60
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
80.000.000 VNĐ
(3.778,04 USD)
Canon LV-7385 (LCD, 3500 Lumens, 500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
37.900.000 VNĐ
(1.789,85 USD)
Canon LV-7285 (LCD, 2600Lumens, 4500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 26000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: HD Ready
0
25.000.000 VNĐ
(1.180,64 USD)
CANON LV-7230E
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
13.312.000 VNĐ
(628,67 USD)
Canon LV-7585
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
221.080.000 VNĐ
(10.440,61 USD)
CANON LV-X4E
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
9.360.000 VNĐ
(442,03 USD)
Canon LV-5220E
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
12.896.000 VNĐ
(609,02 USD)
Canon XEED WUX10 MK II (LCOS, 3200 Lumens, 1000:1, WUXGA(1920 x 1200))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tính năng: -
0
279.000.000 VNĐ
(13.175,91 USD)
Canon LV-7280 (LCD, 2200 Lumens, 500:1, SVGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)
 • Tính năng: -
0
20.500.000 VNĐ
(968,12 USD)
Canon XEED SX80 MK II (LCD, 3000 Lumens, 900:1, SXGA(1400 x 1050))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
 • Tính năng: -
0
126.387.000 VNĐ
(5.968,69 USD)
CANON LV-7245
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
51.168.000 VNĐ
(2.416,43 USD)
Canon XEED-X600
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
54.000.000 VNĐ
(2.550,18 USD)
Canon LV-7255
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
39.520.000 VNĐ
(1.866,35 USD)
Canon XEED SX7 MK II (LCOS, 4000 Lumens, 1000:1, SXGA(1400 x 1050))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
 • Tính năng: HD Ready
0
165.500.000 VNĐ
(7.815,82 USD)
CANON LV-X6
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
22.900.000 VNĐ
(1.081,46 USD)
CANON LV-7390
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
27.500.000 VNĐ
(1.298,7 USD)
CANON LV-7490
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
49.681.818 VNĐ
(2.346,25 USD)
Canon LV-7590
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 7000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
199.236.364 VNĐ
(9.409,04 USD)
CANON LV-7290
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
24.127.273 VNĐ
(1.139,42 USD)
Canon LV-7370
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
4
9.800.000 VNĐ
(462,81 USD)
Canon REALiS SX7
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
139.518.000 VNĐ
(6.588,81 USD)
Canon LV-7375
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
24.467.400 VNĐ
(1.155,49 USD)
Canon LV-7275
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
21.817.800 VNĐ
(1.030,36 USD)
Canon LV-7365
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
29.021.400 VNĐ
(1.370,55 USD)
Canon Realis WUX10
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
0
248.193.000 VNĐ
(11.721,04 USD)
Canon LV-8300
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
35.293.500 VNĐ
(1.666,75 USD)
CANON LV-7240
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
31.021.375 VNĐ
(1.465 USD)
Trang:  [1]  2  3  4   

Projector (máy chiếu), CANONLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)