Từ :
Đến :
CANON Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (99)
5:3 (20)
5:4 (29)
15:9 (6)
16:9 (14)
16:10 (12)

Projector (máy chiếu), CANONLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
117 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Canon LV-7285 (LCD, 2600Lumens, 4500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 26000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: HD Ready
0
22.300.000 ₫
(1.053,13 USD)
Canon XEED SX80 MK II (LCD, 3000 Lumens, 900:1, SXGA(1400 x 1050))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
 • Tính năng: -
0
190.000.000 ₫
(8.972,85 USD)
Canon LV-7380
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
0
29.000.000 ₫
(1.369,54 USD)
CANON LV-X4E
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
45.750.000 ₫
(2.160,57 USD)
Canon LV-X6E
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
22.900.000 ₫
(1.081,46 USD)
Canon XEED-X600
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
57.172.500 ₫
(2.700 USD)
Canon LV-7385 (LCD, 3500 Lumens, 500:1, XGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tính năng: -
0
31.000.000 ₫
(1.463,99 USD)
Canon LV-7280 (LCD, 2200 Lumens, 500:1, SVGA(1024 x 768))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)
 • Tính năng: -
0
22.000.000 ₫
(1.038,96 USD)
Canon XEED SX7 MK II (LCOS, 4000 Lumens, 1000:1, SXGA(1400 x 1050))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
 • Tính năng: HD Ready
0
157.440.000 ₫
(7.435,18 USD)
Canon LV-7585
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
280.000.000 ₫
(13.223,14 USD)
Canon LV-8310
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
0
36.070.000 ₫
(1.703,42 USD)
Canon LV-8215
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
0
36.470.000 ₫
(1.722,31 USD)
Canon LV-7255
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
29.999.000 ₫
(1.416,72 USD)
Canon XEED-SX60
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
82.159.000 ₫
(3.880 USD)
CANON LV-7230E
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
13.350.000 ₫
(630,46 USD)
Canon LV-5220E
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
26.000.000 ₫
(1.227,86 USD)
CANON LV-X6
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
22.600.000 ₫
(1.067,3 USD)
CANON LV-7390
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
33.240.000 ₫
(1.569,78 USD)
CANON LV-7490
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
54.650.000 ₫
(2.580,87 USD)
Canon LV-7590
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 7000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
219.160.000 ₫
(10.349,94 USD)
CANON LV-7290
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
26.540.000 ₫
(1.253,36 USD)
CANON LV-7295
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
30.190.000 ₫
(1.425,74 USD)
Canon LV-7365
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
6.500.000 ₫
(306,97 USD)
CANON LV-8225
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
34.630.000 ₫
(1.635,42 USD)
Canon XEED SX7
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
157.440.000 ₫
(7.435,18 USD)
Canon XEED SX80
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050
0
122.680.000 ₫
(5.793,62 USD)
Canon REALiS SX80 Mark II
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
0
121.569.000 ₫
(5.741,16 USD)
CANON LV-7245
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Canon LV-7265
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 2.36 triệu màu
0
Liên hệ gian hàng...
Canon XEED WUX10 MK II (LCOS, 3200 Lumens, 1000:1, WUXGA(1920 x 1200))
 • Hãng sản xuất: CANON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tính năng: -
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3  4   

Projector (máy chiếu), CANONLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)