Từ :
Đến :
HP Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (43)
5:4 (20)
15:9 (1)
16:9 (1)
17:9 (1)
Rao vặt mới nhất.

Projector (máy chiếu), HPLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
45 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
HP Notebook Projector Companion AX325AA
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 848 x 600 (SVGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
7.500.000 ₫
(354,19 USD)
HP mp3220 (L1675A)
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 5100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
0
Liên hệ gian hàng...
HP PROJECTOR XB31
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Liên hệ gian hàng...
HP VP6100 Digital Projector
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
HP PROJECTOR SB21
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Liên hệ gian hàng...
HP VP6220 Digital Projector
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Liên hệ gian hàng...
HP MP2225 Digital Projector
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
HP VP-6121
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
HP VP6310B
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Liên hệ gian hàng...
HP xp8010
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
HP Vp6311
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
HP VP-6111
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Liên hệ gian hàng...
HP mp3130
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
HP Mp3320
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
HP xp7010
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
HP ep7112
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 840 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
HP VP6120
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Liên hệ gian hàng...
HP Mp3322
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
HP mp3130w
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
HP Vp6325
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
HP VP6310
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Liên hệ gian hàng...
HP VP6110
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Liên hệ gian hàng...
HP xp8020
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
HP Xp7030
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
HP vp6210
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
HP VP6320B Digital Projector
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Liên hệ gian hàng...
Nec NP-M332XS (DLP, 3300 Lumens, 10000:1)
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 3300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tính năng: Wireless
0
Không có GH bán...
HP Vp6315
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
HP Ep9012
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 840 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
HP Mp3135
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Projector (máy chiếu), HPLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)