Từ :
Đến :
iGo Loại bỏ tham số này
CHINAVASION Loại bỏ tham số này
4:3 (20)
5:4 (2)
15:9 (1)
16:9 (14)

Projector (máy chiếu), iGoLoại bỏ tham số này hoặc CHINAVASIONLoại bỏ tham số này

22 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Chinavasion CVQF-E158-2GEN (LCoS, 10 lumens, 2000:1, (320 x 240))
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 320 x 240 (QVGA)
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVVO-E200
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 320 x 240 (QVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVAK-E146
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVAK-E155-BLACK-2GEN (LCoS, 2200 lumens, 600:1, SVGA (800 x 600))
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVFU-E204
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 480 (WVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVAK-E201 (LCoS, 2200 lumens, 500:1, VGA (640 x 480))
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 640 x 480 (VGA)
0
Không có GH bán...
iGo iGo Pocket
 • Hãng sản xuất: iGo
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 20 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Chinavasion MediaMax Pro
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVGI-E59
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 640 x 480 (VGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVAK-E214 (DLP, 2000 lumens, 2000:1, SVGA (800 x 600))
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVAK-E155
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVVA-E145-N1 (DLP, 150 lumens, 2000:1, SVGA (800 x 600))
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 150 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVAK-E201
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 22000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 640 x 480 (VGA)
 • Tính năng: 3D Ready
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVSL-E167
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 50 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 480 (WVGA)
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVJU-E178
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 130 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVVA-E145
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 150 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVVS-E171
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 10 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 480 x 320(HVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVAZ-E75
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVSCA-7000
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVAK-E211 (LCoS, 15 lumens, 200:1, VGA (640 x 480))
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 15 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 640 x 480 (VGA)
0
Không có GH bán...
Chinavasion CVFU-E202 (LCoS, 10 lumens, 200:1, (480 x 240))
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 10 lumens
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
 • Tính năng: 3D Ready
0
Không có GH bán...
Chinavasion DroidBeam (LCD, 3000 lumens, 2000:1, WXGA (1280 x 768))
 • Hãng sản xuất: CHINAVASION
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 768
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...

Projector (máy chiếu), iGoLoại bỏ tham số này hoặc CHINAVASIONLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)