Từ :
Đến :
LIESEGANG Loại bỏ tham số này
iGo Loại bỏ tham số này
4:3 (29)
5:3 (9)
5:4 (29)
15:9 (5)

Projector (máy chiếu), LIESEGANGLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
35 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
LIESEGANG Fovourit Master
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
0
Không có GH bán...
LIESEGANG OHP 3010
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
0
Không có GH bán...
LIESEGANG Trainer Delux400
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
0
Không có GH bán...
Economic 3510
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
0
Không có GH bán...
OHP 2520A
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 5:4
 • Độ sáng tối đa: 4200 lumens
0
Không có GH bán...
Liesegang dv-WX589
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 540 flex
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 486plus
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 900
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 4500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 410
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 420
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 480
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2300 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 488active
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 481
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 483
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 485
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 445
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 455
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 465
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 470
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 475
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang dv 500
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang eMotion 4100
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
0
Không có GH bán...
Liesegang Solid Ultra
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang Solid Cinema
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 900 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 854 x 480 (16:9)
0
Không có GH bán...
Liesegang Piccadilly Plus
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang Piccadilly
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang Multi 800
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1800 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang Piccadilly pro
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
Không có GH bán...
Liesegang ddv-2500
 • Hãng sản xuất: LIESEGANG
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Projector (máy chiếu), LIESEGANGLoại bỏ tham số này hoặc iGoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)