Từ :
Đến :
CASIO Loại bỏ tham số này
SANYO Loại bỏ tham số này
4:3 (334)
5:3 (14)
5:4 (95)
8:5 (1)
15:9 (32)
16:9 (11)
16:10 (5)

Projector (máy chiếu), CASIOLoại bỏ tham số này hoặc SANYOLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
432 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sanyo PLC-WXU30 (PLCWXU30)
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3700 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
47.870.000 ₫
(2.260,68 USD)
Sanyo PLC-XW250 (PLCXW250)
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 2600 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 2.36 triệu màu
0
19.600.000 ₫
(925,62 USD)
Sanyo PLC-XU305 (PLCXU305)
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
35.250.000 ₫
(1.664,7 USD)
Sanyo PLC-XM150
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
57.782.000 ₫
(2.728,78 USD)
Sanyo PLC-XM100L
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
49.560.000 ₫
(2.340,5 USD)
Sanyo PLC-XW300
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
18.500.000 ₫
(873,67 USD)
Sanyo PLC-XU355A
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
37.600.000 ₫
(1.775,68 USD)
Sanyo PLC-XK3010
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
21.150.000 ₫
(998,82 USD)
Sanyo PDG-DSU30
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 250 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)
0
12.190.000 ₫
(575,68 USD)
Sanyo PLC-XD2600
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: -
  • Độ sáng tối đa: 2600 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)
0
17.500.000 ₫
(826,45 USD)
Sanyo PLC-XD2200
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 2600 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
12.951.000 ₫
(611,62 USD)
Sanyo PLC-WL2500
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 1500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
25.490.000 ₫
(1.203,78 USD)
Sanyo PLCHF10000L
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
  • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
0
750.000.000 ₫
(35.419,13 USD)
Casio XJ-H1600
  • Hãng sản xuất: CASIO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
0
28.300.000 ₫
(1.336,48 USD)
Sanyo PLC-WL2503
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
  • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
32.000.000 ₫
(1.511,22 USD)
Sanyo PLC-XC50 (PLCXC50)
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:4
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
27.290.000 ₫
(1.288,78 USD)
Sanyo PLC-XU300 (PLCXU300)
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
37.290.000 ₫
(1.761,04 USD)
Sanyo PLC-XC56
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3100 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
38.490.000 ₫
(1.817,71 USD)
Sanyo PLC-WK2500
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
33.600.000 ₫
(1.586,78 USD)
Sanyo PLC-XL50
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 2000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
0
67.431.000 ₫
(3.184,46 USD)
Casio XJ-A150
  • Hãng sản xuất: CASIO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
0
35.376.000 ₫
(1.670,65 USD)
Sanyo PLC-XWU700 (LCD, 3800 Lumens, 500:1, WXGA(1280 x 800))
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3800 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
  • Tính năng: -
0
54.495.000 ₫
(2.573,55 USD)
Casio XJ-M240
  • Hãng sản xuất: CASIO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
0
32.200.000 ₫
(1.520,66 USD)
Sanyo PDG-DWL2500J (DLP, 2500 Lumens, 2000:1, WXGA(1280 x 800))
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
  • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
  • Tính năng: -
0
48.835.000 ₫
(2.306,26 USD)
Sanyo PLC-WM4500
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 4500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
127.000.000 ₫
(5.997,64 USD)
Sanyo PLC-WM5500
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 5500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)
0
169.000.000 ₫
(7.981,11 USD)
Casio XJ-A140
  • Hãng sản xuất: CASIO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 2500 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
0
26.050.000 ₫
(1.230,22 USD)
Sanyo PLC-XU4000
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
  • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
0
40.018.000 ₫
(1.889,87 USD)
Casio XJ-A146V (DLP, 2800 lumens, 3000:1, Full HD)
  • Hãng sản xuất: CASIO
  • Độ sáng tối đa: 2800 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
  • Tính năng: Full HD
0
35.000.000 ₫
(1.652,89 USD)
Sanyo PLC-XR301
  • Hãng sản xuất: SANYO
  • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
  • Độ sáng tối đa: 3000 lumens
  • Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200
  • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
28.200.000 ₫
(1.331,76 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Projector (máy chiếu), CASIOLoại bỏ tham số này hoặc SANYOLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)