Projector (máy chiếu), ≥ 5000 lumensLoại bỏ tham số này, ≥ 1920 x 1080 (16:9)Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
319 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sanyo PLC-HF15000L
 • Độ sáng tối đa: 15000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
 • Hãng sản xuất: SANYO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
0
700.000.000 VNĐ
(33.057,85 USD)
Sony VPL-FH30
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
5
73.000.000 VNĐ
(3.447,46 USD)
Sony VPL-FH500L
 • Độ sáng tối đa: 7000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
0
179.000.000 VNĐ
(8.453,36 USD)
Barco CLM-HD6
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
490.000.000 VNĐ
(23.140,5 USD)
Sony VPL-FH35
 • Độ sáng tối đa: 5200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Tính năng: Full HD
0
137.000.000 VNĐ
(6.469,89 USD)
Epson EB-Z8450WU (LCD, 7000 lumens, 5000:1, WUXGA (1920 x 1200))
 • Độ sáng tối đa: 7000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Hãng sản xuất: EPSON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
377.400.000 VNĐ
(17.822,9 USD)
Epson EB-G6900WU (LCD, 6000 Lumens, 5000:1, WUXGA (1920 x 1200))
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: EPSON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Tính năng: Full HD
0
143.300.000 VNĐ
(6.767,41 USD)
Epson EB-G6550WUNL (LCD, 5200 Lumens, 5000:1, WUXGA (1920 X1200))
 • Độ sáng tối đa: 5200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: EPSON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Tính năng: -
0
121.600.000 VNĐ
(5.742,62 USD)
Sanyo PLC-ZM5000
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: SANYO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:4, 15:9
0
119.184.000 VNĐ
(5.628,52 USD)
Panasonic PT-DZ6700E
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
296.000.000 VNĐ
(13.978,75 USD)
Panasonic PT-DZ6710E
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
349.000.000 VNĐ
(16.481,7 USD)
InFocus IN5535L
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Hãng sản xuất: INFOCUS
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
348.092.800 VNĐ
(16.438,86 USD)
Barco CLM HD8 (DLP, 8000 Lumens, 1200:1, Full HD)
 • Độ sáng tối đa: 8000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Tính năng: Full HD
0
719.000.000 VNĐ
(33.955,14 USD)
EIKI LC-XL200
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: EIKI
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
79.144.000 VNĐ
(3.737,62 USD)
Barco HDX-W12
 • Độ sáng tối đa: 12000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
0
1.437.000.000 VNĐ
(67.863,05 USD)
Sony SRX-R515 (SXRD, 15000 lumens, 5000:1, 4K HD (4096 x 2160), 3D Ready)
 • Độ sáng tối đa: 15000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 4096 x 2160
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Tính năng: 3D Ready, Full HD
0
1.890.000.000 VNĐ
(89.256,2 USD)
Epson EB-G6550WU (LCD, 5200 Lumens, 5000:1, WUXGA (1920 x 1200))
 • Độ sáng tối đa: 5200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: EPSON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Tính năng: Wireless, Full HD
0
124.750.000 VNĐ
(5.891,38 USD)
Sony VPL-FH36 (LCD, 5200 lumens, 2000:1, WUXGA (1920 x 1200))
 • Độ sáng tối đa: 5200 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
94.950.000 VNĐ
(4.484,06 USD)
Barco RLM-W6
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
0
750.000.000 VNĐ
(35.419,13 USD)
Barco RLM-W8
 • Độ sáng tối đa: 8000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
0
990.000.000 VNĐ
(46.753,25 USD)
Epson EB-Z8000WU
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: EPSON
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
0
350.000.000 VNĐ
(16.528,93 USD)
Sony VPL-FH300L
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
0
100.590.000 VNĐ
(4.750,41 USD)
Sanyo PLC-ZM5000L
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: SANYO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
100.000.000 VNĐ
(4.722,55 USD)
Barco FLM HD14 (DLP, 14000 Lumens, 2400:1, Full HD)
 • Độ sáng tối đa: 14000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu
 • Tính năng: 3D Ready, Full HD
0
750.000.000 VNĐ
(35.419,13 USD)
Barco DP2K-12C
 • Độ sáng tối đa: 9500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
450.000.000 VNĐ
(21.251,48 USD)
Barco HDX-W14
 • Độ sáng tối đa: 14500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
0
1.800.000.000 VNĐ
(85.005,9 USD)
EIKI LC-WGC500A
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Hãng sản xuất: EIKI
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
154.900.000 VNĐ
(7.315,23 USD)
Barco DP2K-23B
 • Độ sáng tối đa: 18000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
1.960.000.000 VNĐ
(92.561,98 USD)
Barco DP2K-20C
 • Độ sáng tối đa: 18000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
1.980.000.000 VNĐ
(93.506,49 USD)
Barco DP2K-15C
 • Độ sáng tối đa: 14500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1080
 • Hãng sản xuất: BARCO
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
650.000.000 VNĐ
(30.696,58 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Projector (máy chiếu), ≥ 5000 lumensLoại bỏ tham số này, ≥ 1920 x 1080 (16:9)Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)