Điện thoại Trung Quốc

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
648 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vertu Signature S 2011 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 2
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
4.500.000 VNĐ
2.950.000 VNĐ
(139,32 USD)
Vertu Signature S Gold loại 1 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
3
Giá tại: QNinh
3.000.000 VNĐ
2.990.000 VNĐ
(141,2 USD)
Vertu Signature S Design (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Ghi âm
4
Giá tại: QNinh
3.280.000 VNĐ
2.960.000 VNĐ
(139,79 USD)
Vertu Signature S Design Silver (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
3
Giá tại: QNinh
2.800.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
Vertu Ascent Ti Ferrari Black (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
1.650.000 VNĐ
1.650.000 VNĐ
(77,92 USD)
Vertu Signature Solid Gold (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: -
0
Giá tại: QNinh
2.600.000 VNĐ
2.290.000 VNĐ
(108,15 USD)
Vertu signature mini (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
2
Giá tại: QNinh
1.800.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ
(80,28 USD)
Vertu Signature S Design loại 1 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Ghi âm
3
Giá tại: QNinh
3.100.000 VNĐ
2.900.000 VNĐ
(136,95 USD)
Samsung Galaxy Note 2 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 5inch
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Kết nối GPS, Quay Video
2,6
Giá tại: QNinh
1.980.000 VNĐ
3.000.000 VNĐ
(141,68 USD)
Mobiado 105 GMT L1 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
5
Giá tại: QNinh
3.300.000 VNĐ
3.300.000 VNĐ
(155,84 USD)
Mobiado GCB 105 White (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
2.600.000 VNĐ
2.600.000 VNĐ
(122,79 USD)
Mobiado 105 GCB M3 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
2.700.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ
(94,45 USD)
iPhone 5GS Wifi (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Quay Video
3,5
Giá tại: QNinh
1.840.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ
(61,39 USD)
Iphone Ipad Mini (TRung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 5inch
 • Số sim sử dụng: 2
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Xem Tivi, Quay Video
3
Giá tại: QNinh
2.790.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ
(94,45 USD)
Suntek BMW 760 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 2
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
1.420.000 VNĐ
440.000 VNĐ
(20,78 USD)
Mobiado 712MG Angular Momentum Edition (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Kết nối GPS, Quay Video
3
Giá tại: QNinh
4.000.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ
(184,18 USD)
Air phone (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
1.800.000 VNĐ
1.800.000 VNĐ
(85,01 USD)
Samsung i9220 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 5inch
 • Số sim sử dụng: 2
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Quay Video
0
Giá tại: QNinh
1.190.000 VNĐ
800.000 VNĐ
(37,78 USD)
Samsung Galaxy Ace S5830 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Số sim sử dụng: 2
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Xem Tivi, Kết nối GPS, Quay Video
5
Giá tại: QNinh
2.200.000 VNĐ
2.200.000 VNĐ
(103,9 USD)
Suntek U-mate A81 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 2inch
 • Số sim sử dụng: 2
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Quay Video
2,7
Giá tại: QNinh
2.290.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ
(80,28 USD)
Samsung Revo S4 HD (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 5inch
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Quay Video
0
Giá tại: QNinh
2.800.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
Vertu BouCheron Signature (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
3
Giá tại: QNinh
2.950.000 VNĐ
2.950.000 VNĐ
(139,32 USD)
Vertu Signature Diamond Collection (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
2.900.000 VNĐ
2.900.000 VNĐ
(136,95 USD)
Vertu Singnature gold (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Quay Video
0
Giá tại: QNinh
3.150.000 VNĐ
3.150.000 VNĐ
(148,76 USD)
Vertu Signature S Stainless Steel (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
2.800.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
Nokia N8-00 Wifi, Tivi (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 2
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Xem Tivi
0
Giá tại: QNinh
1.490.000 VNĐ
1.490.000 VNĐ
(70,37 USD)
Mobiado 105 GCB Gold (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
5
Giá tại: QNinh
2.750.000 VNĐ
2.750.000 VNĐ
(129,87 USD)
Samsung Galaxy Note N9000 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 5.8 inch
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm, Kết nối GPS, Quay Video
1
Giá tại: QNinh
2.850.000 VNĐ
2.850.000 VNĐ
(134,59 USD)
iPhone 5 I5 (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Số sim sử dụng: 2
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
600.000 VNĐ
600.000 VNĐ
(28,34 USD)
Mobiado Classic 712 ZAF Silver (Trung Quốc)
 • Kiểu dáng: Kiểu thẳng
 • Số sim sử dụng: 1
 • Tính năng nổi bật: Chụp ảnh, Ghi âm
0
Giá tại: QNinh
4.650.000 VNĐ
4.400.000 VNĐ
(207,79 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Điện thoại Trung Quốc

Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Điện thoại Trung Quốc