Sản phẩm nhiều người bán.

Bơm hỏa tiễn

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
967 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-14
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 22
 • Lưu lượng (m3/h): 66
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
38.318.000 VNĐ
(1.809,59 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6ST 70-9
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 15
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
52.000.000 VNĐ
(2.455,73 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6ST 48-5
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 7.5
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
39.000.000 VNĐ
(1.841,79 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-61.5 20 2HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 441
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.500.000 VNĐ
(306,97 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS250-325.5 20 7.5HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 5.5
 • Lưu lượng (m3/h): 0.27
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
15.500.000 VNĐ
(732 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-133.7 20 5HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 3.7
 • Lưu lượng (m3/h): 441
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER S-525
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 90 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
115.000.000 VNĐ
(5.430,93 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS280-711 20 15HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 15
 • Lưu lượng (m3/h): 1
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
35.100.000 VNĐ
(1.657,62 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS250-101.5 20 2HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 2
 • Lưu lượng (m3/h): 0.27
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.600.000 VNĐ
(311,69 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS280-45.5 21 7.5HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 7.5
 • Lưu lượng (m3/h): 1.31
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
22.543.000 VNĐ
(1.064,6 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-3
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 5.5
 • Lưu lượng (m3/h): 66
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
33.000.000 VNĐ
(1.558,44 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-82.2 20 3HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 2.2
 • Lưu lượng (m3/h): 441
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
7.885.000 VNĐ
(372,37 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS280-1015 20 20HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 15
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
43.726.000 VNĐ
(2.064,98 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER NR-250
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 210 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
27.500.000 VNĐ
(1.298,7 USD)
Bơm chìm Ebara OY 4N15-6/1.5
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 21
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
16.385.000 VNĐ
(773,79 USD)
Bơm chìm Ebara OYM 4N15-6/1.5
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 21
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
15.385.000 VNĐ
(726,56 USD)
Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST-24-19
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (kw): 4 / Lưu lượng (m3/h): 3.6 / Tốc độ quay (v/p): 2950 / Đường kính ống thoát (mm): 56 / Dòng điện (A): 5.7 / Trọng lượng (kg): 39.5 / Xuất xứ: Italy /
0
8.800.000 VNĐ
(415,58 USD)
Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST-14-12
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 1.2 / Tốc độ quay (v/p): 2950 / Đường kính ống thoát (mm): 56 / Dòng điện (A): 5.09 / Trọng lượng (kg): 21.7 / Xuất xứ: Italy /
0
11.400.000 VNĐ
(538,37 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6ST-70-7
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (kw): 11 / Lưu lượng (m3/h): 30 / Tốc độ quay (v/p): 2950 / Đường kính ống thoát (mm): 80 / Dòng điện (A): 21 / Trọng lượng (kg): 65.2 / Xuất xứ: Italy /
0
31.980.000 VNĐ
(1.510,27 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24 - 14
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 3
 • Lưu lượng (m3/h): 24
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
8.290.000 VNĐ
(391,5 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS280-57.5 20 10HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 7.5
 • Lưu lượng (m3/h): 1
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
23.500.000 VNĐ
(1.109,8 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER XS-151
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 90 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
200.000.000 VNĐ
(9.445,1 USD)
Bơm hỏa tiễn Pentax 6S13-13
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 5
 • Lưu lượng (m3/h): 13
 • Tốc độ quay (v/p): 2900
 • Xuất xứ: Italy
0
17.800.000 VNĐ
(840,61 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER NR-201
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
75.700.000 VNĐ
(3.574,97 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 48-6
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 9.19
 • Lưu lượng (m3/h): 48
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
27.180.000 VNĐ
(1.283,59 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24 - 34
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 7.5
 • Lưu lượng (m3/h): 24
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
32.190.000 VNĐ
(1.520,19 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 24-14
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 3
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
7.970.000 VNĐ
(376,39 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST 24-34
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 7.5
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
39.000.000 VNĐ
(1.841,79 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-11
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 18.5
 • Lưu lượng (m3/h): 66
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
45.200.000 VNĐ
(2.134,59 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-8
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 13
 • Lưu lượng (m3/h): 66
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
39.000.000 VNĐ
(1.841,79 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Bơm hỏa tiễn

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Vật tư, thiết bị công nghiệp > Bơm các loại > Bơm hỏa tiễn