Bơm hỏa tiễn

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
1.277 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-12
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 3
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
19.000.000 VNĐ
(897,28 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S-14-8
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 1.2 / Tốc độ quay (v/p): 2950 / Đường kính ống thoát (mm): 56 / Dòng điện (A): 6.5 / Trọng lượng (kg): 17.7 / Xuất xứ: Italy /
5
5.400.000 VNĐ
(255,02 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS280-1015 20 20HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 15
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
41.300.000 VNĐ
(1.950,41 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS250-101.5 20 2HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 2
 • Lưu lượng (m3/h): 0.27
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.600.000 VNĐ
(311,69 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 6S36-20
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 18
 • Lưu lượng (m3/h): 36
 • Tốc độ quay (v/p): 2900
 • Xuất xứ: Italy
0
37.645.000 VNĐ
(1.777,8 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4S 6-30
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 2.2
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
21.800.000 VNĐ
(1.029,52 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4S 10-7
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 0.74
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
9.400.000 VNĐ
(443,92 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4S 2-55
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.1
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
12.500.000 VNĐ
(590,32 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4S 6-20
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
16.800.000 VNĐ
(793,39 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-14
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 22
 • Lưu lượng (m3/h): 66
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
38.315.000 VNĐ
(1.809,45 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70-7
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 11
 • Lưu lượng (m3/h): 66
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
39.000.000 VNĐ
(1.841,79 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER NS-95
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 25 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
9.500.000 VNĐ
(448,64 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER S-181
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 228 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
57.800.000 VNĐ
(2.729,63 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX R150-Fe-80-08
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 30
 • Lưu lượng (m3/h): 96
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
80.500.000 VNĐ
(3.801,65 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER NR-201
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
75.700.000 VNĐ
(3.574,97 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 6S48-4
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 5
 • Lưu lượng (m3/h): 48
 • Tốc độ quay (v/p): 2900
 • Xuất xứ: Italy
0
17.450.000 VNĐ
(824,09 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 24-14
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 3
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
7.970.000 VNĐ
(376,39 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 48-6
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 9.19
 • Lưu lượng (m3/h): 48
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
27.000.000 VNĐ
(1.275,09 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24 - 19
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 4
 • Lưu lượng (m3/h): 24
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
27.560.000 VNĐ
(1.301,53 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-61.5 20 2HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 441
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.605.000 VNĐ
(311,92 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-82.2 20 3HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 2.2
 • Lưu lượng (m3/h): 441
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
7.885.000 VNĐ
(372,37 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-223.7 2 5HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 3.7
 • Lưu lượng (m3/h): 274
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-142.2 2 3HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 2.2
 • Lưu lượng (m3/h): 274
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
7.950.000 VNĐ
(375,44 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-61.5 2 2HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 441
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.660.000 VNĐ
(314,52 USD)
Bơm chìm Ebara OY 4N15-6/1.5
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 21
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
13.385.000 VNĐ
(632,11 USD)
Bơm chìm Ebara OYM 4N7-12/1.5
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 9.6
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
24.400.000 VNĐ
(1.152,3 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS250-325.5 20 7.5HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 5.5
 • Lưu lượng (m3/h): 0.27
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
15.500.000 VNĐ
(732 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 10-19
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 2.2
 • Lưu lượng (m3/h): 9.6
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24 - 14
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 3
 • Lưu lượng (m3/h): 24
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
8.280.000 VNĐ
(391,03 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX R150-ES-13
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 18.5
 • Lưu lượng (m3/h): 40
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
43.000.000 VNĐ
(2.030,7 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Bơm hỏa tiễn

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Vật tư, thiết bị công nghiệp > Bơm các loại > Bơm hỏa tiễn