Bơm hỏa tiễn

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
1.240 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 10-19
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 2.2
 • Lưu lượng (m3/h): 9.6
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24 - 14
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 3
 • Lưu lượng (m3/h): 24
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
8.280.000 VNĐ
(391,03 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX R150-ES-13
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 18.5
 • Lưu lượng (m3/h): 40
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
43.000.000 VNĐ
(2.030,7 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 24-10
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 2.2
 • Lưu lượng (m3/h): 8.4
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
6.180.000 VNĐ
(291,85 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4S 14-20
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 3.7
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
12.000.000 VNĐ
(566,71 USD)
Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-24 - 7.5HP
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 5.5
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
32.800.000 VNĐ
(1.549 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS250-101.5 20 2HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 2
 • Lưu lượng (m3/h): 0.27
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.605.000 VNĐ
(311,92 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 6S36-24
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 22
 • Lưu lượng (m3/h): 36
 • Tốc độ quay (v/p): 2900
 • Xuất xứ: Italy
0
44.000.000 VNĐ
(2.077,92 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4S 10-10
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.1
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
4.200.000 VNĐ
(198,35 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER MBS
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 18 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
10.100.000 VNĐ
(476,98 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-101.5 2 2HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 274
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.485.000 VNĐ
(306,26 USD)
Bơm hỏa tiễn PENTAX 4ST-24-26
 • Hãng sản xuất: Pentax
 • Công suất (kw): 5.5
 • Lưu lượng (m3/h): 24
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
24.415.000 VNĐ
(1.153,01 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER NS-95
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 25 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
9.400.000 VNĐ
(443,92 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER NR-201
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
66.800.000 VNĐ
(3.154,66 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 6S48-15
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 22
 • Lưu lượng (m3/h): 48
 • Tốc độ quay (v/p): 2900
 • Xuất xứ: Italy
0
47.800.000 VNĐ
(2.257,38 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4ST 10-24
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 3
 • Lưu lượng (m3/h): 9.6
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
10.900.000 VNĐ
(514,76 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 48-6
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 9.19
 • Lưu lượng (m3/h): 48
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
27.000.000 VNĐ
(1.275,09 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S-10-13/OF
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (kw): 1 / Lưu lượng (m3/h): 1.2 / Tốc độ quay (v/p): 2950 / Đường kính ống thoát (mm): 56 / Dòng điện (A): 6.5 / Trọng lượng (kg): 19.2 / Xuất xứ: Italy /
0
17.000.000 VNĐ
(802,83 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER S-181
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 228 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
57.800.000 VNĐ
(2.729,63 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS280-1015 20 20HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 15
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
43.700.000 VNĐ
(2.063,75 USD)
Bơm chìm Ebara OY 4N15-6/1.5
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 21
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
13.385.000 VNĐ
(632,11 USD)
Bơm hỏa tiễn Submersible SWS280-45.5 21 7.5HP - 380 V
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 7.5
 • Lưu lượng (m3/h): 1.31
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
15.300.000 VNĐ
(722,55 USD)
Bơm chìm Ebara OY 4N15-9/2.2
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 2.2
 • Lưu lượng (m3/h): 21
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
19.000.000 VNĐ
(897,28 USD)
Bơm chìm Ebara OYM 150 C5/10
 • Hãng sản xuất: EBARA
 • Công suất (kw): 1.1
 • Lưu lượng (m3/h): 7.8
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
14.754.000 VNĐ
(696,77 USD)
Bơm hỏa tiễn Pentax 6S13-13
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 5
 • Lưu lượng (m3/h): 13
 • Tốc độ quay (v/p): 2900
 • Xuất xứ: Italy
0
17.700.000 VNĐ
(835,89 USD)
Bơm hỏa tiễn SAER NR-151
Hãng sản xuất: Saer / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 34 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
20.500.000 VNĐ
(968,12 USD)
Bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-4
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 5.5
 • Lưu lượng (m3/h): 48
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
32.200.000 VNĐ
(1.520,66 USD)
Bơm hỏa tiễn NTP SWS250-223.7 2 5HP
 • Hãng sản xuất: Nation pump
 • Công suất (kw): 3.7
 • Lưu lượng (m3/h): 274
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
10.000.000 VNĐ
(472,26 USD)
Bơm chìm giếng khoan PENTAX 4S 24-7
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 1.5
 • Lưu lượng (m3/h): 0
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
4.300.000 VNĐ
(203,07 USD)
Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 48-5
 • Hãng sản xuất: PENTAX
 • Công suất (kw): 7.5
 • Lưu lượng (m3/h): 48
 • Tốc độ quay (v/p): 0
 • Xuất xứ: Italy
0
24.000.000 VNĐ
(1.133,41 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Bơm hỏa tiễn

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Vật tư, thiết bị công nghiệp > Bơm các loại > Bơm hỏa tiễn