Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Động cơ
Tần số(Hz)
Số pha
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Honda

Có tất cả 16 sản phẩm
Máy phát điện xăng trần HONDA HK16000TDX
60.000.000₫
15 gian hàng bán
1.8036
Máy phát điện Honda diesel EXT 15D
180.000.000₫
11 gian hàng bán
1.7591
Máy phát điện Honda Kibii EKB-12000R2
63.000.000₫
20 gian hàng bán
1.2493
Máy phát điện Honda MH9000
65.000.000₫
6 gian hàng bán
252
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EX-10KM/KL 8.8kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
10
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EX-15KM/KL 12kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EX-18KM/KL 15.5kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
16
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EX-20KM/KL 17kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
16
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EX-25KM/KL 23kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EX-30KM/KL 27.5kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
10
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EXT-15KM/KL 12.5kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
10
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EXT-18KM/KL 16.5kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EXT-25KM/KL 22kVA
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
13
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EXT-27KM/KL 25kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EXT-35KM/KL 33kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
16
Máy phát điện diesel Kibii Kubota EXT-40KM/KL 40kVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13
Sản phẩm nổi bật
350.000.000₫
  nhaccuthaophuon...  · Hồ Chí Minh
22/11/2016
-5%
198.000.000₫
  nhaccuthaophuon...  · Hồ Chí Minh
22/11/2016
-5%
622.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
177.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
07/12/2016
-5%
30.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
07/12/2016
-5%
150.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
07/12/2016
-5%
152.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
07/12/2016
-5%
173.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
07/12/2016
-5%
186.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
07/12/2016
-5%
214.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
07/12/2016
-5%
210.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
07/12/2016
-5%
420.000.000₫
(1)
  lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%