Từ :
Đến :
Sdmo Loại bỏ tham số này
50HZ (45)
3 Pha (45)
Không (45)
Pháp (45)

Máy phát điện công nghiệp, SdmoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
45 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy phát điện công nghiệp SDMO T8K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 8
0
249.000.000 ₫
(11.759,15 USD)
Máy phát điện công nghiệp SDMO J44K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 44
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J22
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 22
0
Không có GH bán...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J300K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 300
0
Không có GH bán...
Máy phát điện công nghiệp SDMO X3300
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 3300
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO V700C2
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 700
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO X715
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 715
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO X2200
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 2200
0
Không có GH bán...
Máy phát điện công nghiệp SDMO X1100
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 1100
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO X880
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 880
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO X1000
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 1001
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J66K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 66
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO V350C2
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 350
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J88K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 88
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J110K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 110
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO V410C2
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 410
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO T22K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 22
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO T33K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 33
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J33
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 33
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J130K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 130
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J200K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 200
0
Không có GH bán...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J220K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 220
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO V630C2
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 630
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J77K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 77
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO V275C2
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 275
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO T12K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 12
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO V220C2
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 220
0
Không có GH bán...
Máy phát điện công nghiệp SDMO T16K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 16
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO J165K
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 165
0
Liên hệ gian hàng...
Máy phát điện công nghiệp SDMO V440C2
 • Hãng sản xuất: SDMO
 • Động cơ: Đang cập nhật
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Xuất xứ: France
 • Công suất (KVA): 440
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2   

Máy phát điện công nghiệp, SdmoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Máy điện > Máy phát điện công nghiệp