Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Động cơ
Công suất liên tục (KVA)
Tần số(Hz)
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Kama

Có tất cả 97 sản phẩm
Máy phát điện KAMA KDE 35SS3
153.500.000₫
26 gian hàng bán
4.2313
Máy phát điện KAMA KDE 100SS3
219.000.000₫
27 gian hàng bán
4.3363
Máy phát điện KAMA KDE 16SS
92.500.000₫
23 gian hàng bán
3.6722
Máy phát điện KAMA KDE 25SS
121.000.000₫
26 gian hàng bán
3.5813
Máy phát điện KAMA KDE 30SS3
104.000.000₫
25 gian hàng bán
3.2192
Máy phát điện KAMA KDE 60SS3
99.000.000₫
24 gian hàng bán
3.9622
Máy phát điện KAMA KDE 75SS3
159.000.000₫
23 gian hàng bán
3.7752
Máy phát điện KAMA- KDE 30ST3
150.000.000₫
16 gian hàng bán
2.2851
Máy phát điện KAMA KDE 20SS3
95.000.000₫
24 gian hàng bán
4.4253
Máy phát điện Kama 400Kva
390.000.000₫
3 gian hàng bán
19
Máy phát điện KAMA KDE 160T3D
448.000.000₫
5 gian hàng bán
3509
Máy phát điện KAMA KDE 13SS3
81.000.000₫
24 gian hàng bán
2.924
Máy phát điện KAMA KDE 75ST3
95.000.000₫
13 gian hàng bán
2.3676
Máy phát điện Kama – KD6500T
17.000.000₫
21 gian hàng bán
3.634
Máy phát điện KAMA- KDE 12STA
38.000.000₫
16 gian hàng bán
3.165
Máy phát điện KAMA KDE 45ST3
195.000.000₫
12 gian hàng bán
1.6146
Máy phát điện KAMA- KDE 35ST3
168.000.000₫
14 gian hàng bán
2.0381
Máy phát điện KAMA KDE40T3D
100.000.000₫
7 gian hàng bán
318
Máy phát điện KAMA KDE12T
98.000.000₫
9 gian hàng bán
1.012
Máy phát điện KAMA KDE12T3
94.000.000₫
9 gian hàng bán
847
Máy phát điện KAMA KDE 13SS
64.000.000₫
13 gian hàng bán
1.783
Máy phát điện KAMA KDE-6500EW
28.000.000₫
8 gian hàng bán
7741
Máy phát điện KAMA KDE 100ST3
270.000.000₫
16 gian hàng bán
1.8385
Máy phát điện KAMA KDE 60ST3
250.000.000₫
14 gian hàng bán
1.7675
Máy phát điện KAMA KDE10T
83.000.000₫
8 gian hàng bán
848
Máy phát điện KAMA KDE65T3D
380.000.000₫
12 gian hàng bán
6514
Máy phát điện KAMA KDE-25TDN
173.985.000₫
11 gian hàng bán
700
Máy phát điện KAMA KDE-10S
110.000.000₫
22 gian hàng bán
2.1413
Máy phát điện KAMA- KDE 12STA3
69.000.000₫
14 gian hàng bán
2.953
Máy phát điện KAMA KGE3600X
8.069.000₫
7 gian hàng bán
1.649
Máy phát điện KAMA KDE75T3D
210.000.000₫
11 gian hàng bán
4016
Máy phát điện KAMA KDE30T3D
130.000.000₫
6 gian hàng bán
1601
Máy phát điện KAMA KDE50T3D
19.000.000₫
9 gian hàng bán
4862
Máy phát điện KAMA KDE12T3X
135.450.000₫
6 gian hàng bán
219
Máy phát điện Kama 75Kva
120.000.000₫
1 gian hàng bán
40
Máy phát điện Kama 100Kva
150.000.000₫
3 gian hàng bán
67
Máy phát điện Kama 150Kva
200.000.000₫
2 gian hàng bán
31
Máy phát điện Kama 25Kva
50.000.000₫
3 gian hàng bán
22
Máy phát điện Kama 50Kva
110.000.000₫
1 gian hàng bán
13
Máy phát điện Kama 200Kva
250.000.000₫
2 gian hàng bán
13
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
350.000.000₫
      nhaccuthaophuon...  · Hồ Chí Minh
22/11/2016
-5%
     
198.000.000₫
      nhaccuthaophuon...  · Hồ Chí Minh
22/11/2016
-5%
     
622.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
177.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
30.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
150.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
152.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
173.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
186.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
214.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
210.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%
     
420.000.000₫
(1)
      lehoangco  · Hà Nội
01/12/2016
-5%