Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Động cơ
Công suất liên tục (KVA)
Tần số(Hz)
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Kama

Có tất cả 97 sản phẩm
Máy phát điện KAMA KDE 13SS3
126.500.000₫
25 gian hàng bán
3.059
Máy phát điện KAMA KDE 30SS3
104.000.000₫
26 gian hàng bán
3.3092
Máy phát điện KAMA- KDE 30ST3
156.000.000₫
17 gian hàng bán
2.3991
Máy phát điện KAMA KDE 75SS3
159.000.000₫
25 gian hàng bán
3.8862
Máy phát điện Kama 350Kva
350.000.000₫
2 gian hàng bán
61
Máy phát điện Kama 450Kva
400.000.000₫
2 gian hàng bán
97
Máy phát điện Kama 500Kva
400.000.000₫
2 gian hàng bán
61
Máy phát điện Kama 200Kva
200.000.000₫
2 gian hàng bán
46
Máy phát điện Kama 300Kva
300.000.000₫
2 gian hàng bán
91
Máy phát điện Kama 150Kva
150.000.000₫
2 gian hàng bán
70
Máy phát điện KAMA KDE 100SS3
252.960.000₫
28 gian hàng bán
4.5433
Máy phát điện KAMA KDE 60SS3
100.000.000₫
25 gian hàng bán
4.0672
Máy phát điện KAMA KDE 35SS3
199.600.000₫
27 gian hàng bán
4.3993
Máy phát điện KAMA KDE 25SS
124.000.000₫
26 gian hàng bán
3.6863
Máy phát điện KAMA KDE 160T3D
499.000.000₫
7 gian hàng bán
4199
Máy phát điện KAMA KDE 20SS3
135.800.000₫
26 gian hàng bán
4.5573
Máy phát điện Kama – KD6500T
20.800.000₫
20 gian hàng bán
3.751
Máy phát điện KAMA KDE75T3D
210.000.000₫
9 gian hàng bán
4316
Máy phát điện Kama 250Kva
280.000.000₫
2 gian hàng bán
73
Máy phát điện KAMA KDE 16SS
14.000.000₫
24 gian hàng bán
3.7622
Máy phát điện Kama 25Kva
50.000.000₫
3 gian hàng bán
85
Máy phát điện KAMA- KDE 12STA
38.520.000₫
17 gian hàng bán
3.240
Máy phát điện KAMA KDE 75ST3
96.500.000₫
14 gian hàng bán
2.3886
Máy phát điện KAMA KDE40T3D
100.000.000₫
7 gian hàng bán
339
Máy phát điện KAMA KDE65T3D
380.000.000₫
13 gian hàng bán
6694
Máy phát điện KAMA KDE-25TDN
173.985.000₫
11 gian hàng bán
748
Máy phát điện Kama 400Kva
390.000.000₫
2 gian hàng bán
52
Máy phát điện KAMA KDE 45ST3
195.000.000₫
13 gian hàng bán
1.6506
Máy phát điện KAMA- KDE 35ST3
165.000.000₫
15 gian hàng bán
2.0921
Máy phát điện KAMA KDE12T
98.000.000₫
8 gian hàng bán
1.018
Máy phát điện KAMA KDE12T3
94.000.000₫
10 gian hàng bán
877
Máy phát điện KAMA KDE 13SS
64.000.000₫
12 gian hàng bán
1.807
Máy phát điện KAMA KDE-6500EW
28.000.000₫
7 gian hàng bán
7981
Máy phát điện KAMA KDE 100ST3
270.000.000₫
15 gian hàng bán
1.8655
Máy phát điện KAMA KDE 60ST3
250.000.000₫
15 gian hàng bán
1.7915
Máy phát điện KAMA KDE10T
83.000.000₫
8 gian hàng bán
884
Máy phát điện KAMA KDE-10S
110.000.000₫
23 gian hàng bán
2.2373
Máy phát điện KAMA- KDE 12STA3
69.000.000₫
15 gian hàng bán
2.983
Máy phát điện KAMA KGE3600X
8.069.000₫
7 gian hàng bán
1.676
Máy phát điện KAMA KDE30T3D
130.000.000₫
5 gian hàng bán
1691
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
470.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
360.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
375.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
120.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
150.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
385.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
11 giờ trước
595.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
11 giờ trước