Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Động cơ
Công suất liên tục (KVA)
Tần số(Hz)
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Kama

Có tất cả 97 sản phẩm
Máy phát điện KAMA KDE 100SS3
220.000.000₫
30 gian hàng bán
4.4923
Máy phát điện KAMA KDE 25SS
122.000.000₫
29 gian hàng bán
3.6593
Máy phát điện KAMA KDE 35SS3
155.000.000₫
30 gian hàng bán
4.3633
Máy phát điện KAMA KDE 75SS3
162.000.000₫
27 gian hàng bán
3.8472
Máy phát điện KAMA KDE 13SS3
83.000.000₫
26 gian hàng bán
3.020
Máy phát điện KAMA KDE 60SS3
100.000.000₫
27 gian hàng bán
4.0372
Máy phát điện KAMA KDE 20SS3
97.000.000₫
27 gian hàng bán
4.5243
Máy phát điện KAMA KDE 30SS3
105.000.000₫
29 gian hàng bán
3.2672
Máy phát điện KAMA KDE 160T3D
499.000.000₫
7 gian hàng bán
3929
Máy phát điện KAMA- KDE 30ST3
150.000.000₫
18 gian hàng bán
2.3241
Máy phát điện Kama – KD6500T
17.000.000₫
21 gian hàng bán
3.724
Máy phát điện KAMA KDE75T3D
210.000.000₫
11 gian hàng bán
4256
Máy phát điện Kama 200Kva
250.000.000₫
2 gian hàng bán
37
Máy phát điện Kama 450Kva
500.000.000₫
2 gian hàng bán
79
Máy phát điện Kama 350Kva
380.000.000₫
2 gian hàng bán
46
Máy phát điện Kama 300Kva
360.000.000₫
2 gian hàng bán
64
Máy phát điện Kama 250Kva
280.000.000₫
2 gian hàng bán
67
Máy phát điện KAMA KDE 16SS
14.000.000₫
26 gian hàng bán
3.7382
Máy phát điện Kama 25Kva
48.000.000₫
3 gian hàng bán
70
Máy phát điện KAMA- KDE 12STA
38.000.000₫
16 gian hàng bán
3.213
Máy phát điện KAMA KDE 75ST3
95.000.000₫
14 gian hàng bán
2.3856
Máy phát điện KAMA KDE40T3D
100.000.000₫
7 gian hàng bán
327
Máy phát điện KAMA KDE65T3D
380.000.000₫
13 gian hàng bán
6604
Máy phát điện KAMA KDE-25TDN
173.985.000₫
13 gian hàng bán
733
Máy phát điện Kama 150Kva
200.000.000₫
2 gian hàng bán
61
Máy phát điện Kama 500Kva
650.000.000₫
2 gian hàng bán
43
Máy phát điện Kama 400Kva
390.000.000₫
3 gian hàng bán
46
Máy phát điện KAMA KDE 45ST3
195.000.000₫
13 gian hàng bán
1.6416
Máy phát điện KAMA- KDE 35ST3
168.000.000₫
15 gian hàng bán
2.0741
Máy phát điện KAMA KDE12T
98.000.000₫
10 gian hàng bán
1.012
Máy phát điện KAMA KDE12T3
94.000.000₫
10 gian hàng bán
868
Máy phát điện KAMA KDE 13SS
64.000.000₫
13 gian hàng bán
1.801
Máy phát điện KAMA KDE-6500EW
28.000.000₫
7 gian hàng bán
7891
Máy phát điện KAMA KDE 100ST3
270.000.000₫
16 gian hàng bán
1.8565
Máy phát điện KAMA KDE 60ST3
250.000.000₫
14 gian hàng bán
1.7885
Máy phát điện KAMA KDE10T
83.000.000₫
8 gian hàng bán
875
Máy phát điện KAMA KDE-10S
110.000.000₫
26 gian hàng bán
2.2223
Máy phát điện KAMA- KDE 12STA3
69.000.000₫
15 gian hàng bán
2.977
Máy phát điện KAMA KGE3600X
8.069.000₫
6 gian hàng bán
1.667
Máy phát điện KAMA KDE30T3D
130.000.000₫
5 gian hàng bán
1631
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
90.000.000₫
  LePhanCorp  · ĐNai, HCM
07/02/2017
117.000.000₫
  LePhanCorp  · ĐNai, HCM
21/02/2017
249.000.000₫
  LePhanCorp  · ĐNai, HCM
07/02/2017
155.000.000₫
  LePhanCorp  · ĐNai, HCM
07/02/2017
710.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
08/02/2017
3.245.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
08/02/2017
275.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
08/02/2017
1.395.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
08/02/2017
3.395.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
08/02/2017
500.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
09/02/2017