Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Động cơ
Công suất liên tục (KVA)
Tần số(Hz)
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Kama

Có tất cả 97 sản phẩm
Máy phát điện KAMA- KDE 12STA
37.900.000₫
13 gian hàng bán
3.255
Máy phát điện KAMA- KDE 30ST3
149.000.000₫
14 gian hàng bán
2.4531
Máy phát điện Kama 500Kva
400.000.000₫
1 gian hàng bán
70
Máy phát điện KAMA- KDE 12STA3
68.900.000₫
12 gian hàng bán
2.989
Máy phát điện KAMA KDE 13SS
63.540.000₫
9 gian hàng bán
1.828
Máy phát điện Kama 300Kva
300.000.000₫
0 gian hàng bán
115
Máy phát điện Kama 450Kva
400.000.000₫
2 gian hàng bán
100
Máy phát điện Kama 350Kva
350.000.000₫
0 gian hàng bán
73
Máy phát điện KAMA KDE 25SS
124.000.000₫
23 gian hàng bán
3.7313
Máy phát điện KAMA KDE 13SS3
130.000.000₫
23 gian hàng bán
3.077
Máy phát điện KAMA KDE 35SS3
212.000.000₫
22 gian hàng bán
4.4623
Máy phát điện KAMA KDE 20SS3
136.500.000₫
22 gian hàng bán
4.6053
Máy phát điện KAMA KDE 160T3D
448.000.000₫
6 gian hàng bán
4469
Máy phát điện KAMA- KDE 35ST3
165.000.000₫
12 gian hàng bán
2.1161
Máy phát điện KAMA KDE50T3D
205.000.000₫
6 gian hàng bán
5492
Máy phát điện KAMA KDE-10S
117.000.000₫
21 gian hàng bán
2.2793
Máy phát điện KAMA KDE 100SS3
252.960.000₫
26 gian hàng bán
4.5943
Máy phát điện KAMA KDE65T3D
300.000.000₫
10 gian hàng bán
6814
Máy phát điện KAMA KDE 75SS3
310.000.000₫
23 gian hàng bán
3.9402
Máy phát điện KAMA KDE 30SS3
192.000.000₫
24 gian hàng bán
3.3332
Máy phát điện Kama – KD6500T
17.000.000₫
18 gian hàng bán
3.790
Máy phát điện KAMA KDE 75ST3
95.000.000₫
12 gian hàng bán
2.4006
Máy phát điện KAMA KDE 60SS3
264.000.000₫
23 gian hàng bán
4.0882
Máy phát điện Kama 200Kva
200.000.000₫
2 gian hàng bán
46
Máy phát điện Kama 150Kva
150.000.000₫
1 gian hàng bán
73
Máy phát điện KAMA KDE75T3D
202.000.000₫
7 gian hàng bán
4376
Máy phát điện Kama 250Kva
280.000.000₫
2 gian hàng bán
76
Máy phát điện KAMA KDE 16SS
14.000.000₫
21 gian hàng bán
3.8072
Máy phát điện Kama 25Kva
50.000.000₫
1 gian hàng bán
106
Máy phát điện KAMA KDE40T3D
100.000.000₫
6 gian hàng bán
348
Máy phát điện KAMA KDE-25TDN
190.000.000₫
9 gian hàng bán
754
Máy phát điện Kama 400Kva
390.000.000₫
2 gian hàng bán
55
Máy phát điện KAMA KDE 45ST3
195.000.000₫
10 gian hàng bán
1.6566
Máy phát điện KAMA KDE12T
98.000.000₫
5 gian hàng bán
1.027
Máy phát điện KAMA KDE12T3
94.000.000₫
7 gian hàng bán
889
Máy phát điện KAMA KDE-6500EW
28.000.000₫
5 gian hàng bán
8041
Máy phát điện KAMA KDE 100ST3
270.000.000₫
12 gian hàng bán
1.8715
Máy phát điện KAMA KDE 60ST3
250.000.000₫
10 gian hàng bán
1.8065
Máy phát điện KAMA KDE10T
83.000.000₫
7 gian hàng bán
890
Máy phát điện KAMA KGE3600X
8.069.000₫
7 gian hàng bán
1.685
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
470.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
24/04/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
360.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
375.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
150.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
385.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
18/04/2017
75.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
24/04/2017
200.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
12/04/2017