Máy phát điện công nghiệp, KiporLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
36 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy phát điện KIPOR KDE 75SS3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 62
0
280.000.000 ₫
(13.223,14 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 35SS
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 30
0
177.000.000 ₫
(8.358,91 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 45SS3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 37
0
183.800.000 ₫
(8.680,05 USD)
Máy phát điện Kipor KDE12STA3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 10.5
0
70.000.000 ₫
(3.305,79 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 19STA
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 pha - 3 dây
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 15
0
83.000.000 ₫
(3.919,72 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 30SS3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 23
0
130.000.000 ₫
(6.139,32 USD)
Máy phát điện KIPOR KGE 6500E
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 100Hz
 • Số pha: 1 pha - 2 dây
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 5.5
0
16.250.000 ₫
(767,41 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 20SS3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 17
0
100.000.000 ₫
(4.722,55 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 25SS1
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 20
0
145.000.000 ₫
(6.847,7 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 13SS
 • Động cơ: Kipor
 • Hãng sản xuất: Kipor
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 10
0
98.000.000 ₫
(4.628,1 USD)
Máy phát điện Kipor KDE 60SS3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 pha - 4 dây
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 50
0
20.000.000 ₫
(944,51 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 13SS3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 12.5
0
110.000.000 ₫
(5.194,81 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 9000SS
 • Động cơ: Kipor
 • Hãng sản xuất: Kipor
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 6
0
18.900.000 ₫
(892,56 USD)
Máy phát điện KP-KDE19STA3-18.75KVA-VCA
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 18.5
0
110.000.000 ₫
(5.194,81 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 16STA
 • Động cơ: Kipor
 • Hãng sản xuất: Kipor
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 pha - 3 dây
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 12
0
100.000.000 ₫
(4.722,55 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 100SS3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 80
3
210.000.000 ₫
(9.917,36 USD)
Máy phát điện Kipor KDE12STA
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz
 • Số pha: 1 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: Japan
 • Công suất (KVA): 10
0
70.000.000 ₫
(3.305,79 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 11SS1
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 8.5
0
97.000.000 ₫
(4.580,87 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 16SS1
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 1.3
0
132.000.000 ₫
(6.233,77 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 35SS3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 28
0
20.000.000 ₫
(944,51 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 19STA3
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 16.25
4
91.000.000 ₫
(4.297,52 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 30SS
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 23
0
169.000.000 ₫
(7.981,11 USD)
Máy phát điện Kipor KDE75SS
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 pha - 4 dây
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 75
0
228.000.000 ₫
(10.767,41 USD)
Máy phát điện KP-KDE19STA-VCÂ
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 17
0
110.000.000 ₫
(5.194,81 USD)
Máy phát điện Kipor 80KVA Ultra silent
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Công suất (KVA): 80
0
300.000.000 ₫
(14.167,65 USD)
Máy phát điện KP-KDE 45-40KVA-VCÂ
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 45
0
125.000.000 ₫
(5.903,19 USD)
Máy phát điện KP-KDE 100-85KVA-VCÂ
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 85
0
195.000.000 ₫
(9.208,97 USD)
Máy phát điện KP-KDE35 - 31KVA-VCÂ
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 31
0
230.000.000 ₫
(10.861,87 USD)
Máy phát điện KP-KDE20 - 18.5KVA- VCÂ
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 3 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 18.5
0
150.000.000 ₫
(7.083,83 USD)
Máy phát điện KIPOR KDE 13SS1
 • Động cơ: KIPOR
 • Hãng sản xuất: KIPOR
 • Tần số(Hz): 50HZ
 • Số pha: 1 Pha
 • Nhiên liệu: Diesel
 • Xuất xứ: China
 • Công suất (KVA): 10
0
101.316.000 ₫
(4.784,7 USD)
Trang:  [1]  2   

Máy phát điện công nghiệp, KiporLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Máy điện > Máy phát điện công nghiệp