Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Công suất liên tục (KVA)
Tần số(Hz)
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Kipor

Có tất cả 36 sản phẩm
Máy phát điện KIPOR KDE 19STA3
90.900.000₫
(1)
12 gian hàng bán
1.594
Máy phát điện KIPOR KGE 6500E
17.900.000₫
13 gian hàng bán
1.335
Máy phát điện KIPOR KDE 75SS3
269.000.000₫
14 gian hàng bán
1.480
Máy phát điện KIPOR KDE 45SS3
264.000.000₫
14 gian hàng bán
1.591
Máy phát điện KIPOR KDE 20SS3
143.000.000₫
15 gian hàng bán
1.976
Máy phát điện KIPOR KDE 19STA
83.000.000₫
11 gian hàng bán
1.777
Máy phát điện KIPOR KDE 13SS3
130.900.000₫
11 gian hàng bán
1.269
Máy phát điện Kipor KDE 60SS3
295.000.000₫
14 gian hàng bán
1.897
Máy phát điện KP-KDE19STA3-18.75KVA-VCA
85.000.000₫
11 gian hàng bán
1.320
Máy phát điện KIPOR KDE 35SS3
209.500.000₫
11 gian hàng bán
1.370
Máy phát điện KIPOR KDE 100SS3
210.000.000₫
(2)
15 gian hàng bán
2.417
Máy phát điện KIPOR KDE 9000SS
19.900.000₫
11 gian hàng bán
1.484
Máy phát điện KP-KDE 45-40KVA-VCÂ
295.000.000₫
7 gian hàng bán
568
Máy phát điện Kipor KDE12STA3
68.000.000₫
9 gian hàng bán
2.237
Máy phát điện KIPOR KDE 30SS3
202.000.000₫
13 gian hàng bán
1.778
Máy phát điện KP-KDE20 - 18.5KVA- VCÂ
149.000.000₫
6 gian hàng bán
538
Máy phát điện KIPOR KDE 35SS
178.800.000₫
10 gian hàng bán
1.250
Máy phát điện KIPOR KDE 16STA
100.000.000₫
10 gian hàng bán
1.800
Máy phát điện KIPOR KDE 25SS1
145.000.000₫
10 gian hàng bán
1.003
Máy phát điện KIPOR KDE 11SS1
97.000.000₫
8 gian hàng bán
919
Máy phát điện KIPOR KDE 13SS
98.000.000₫
11 gian hàng bán
1.137
Máy phát điện Kipor KDE12STA
74.900.000₫
9 gian hàng bán
3.2434
Máy phát điện KIPOR KDE 30SS
169.000.000₫
6 gian hàng bán
631
Máy phát điện KP-KDE19STA-VCÂ
110.000.000₫
5 gian hàng bán
830
Máy phát điện KP-KDE40ST3-40KVA-VCÂ
110.000.000₫
6 gian hàng bán
935
Máy phát điện Kipor 80KVA Ultra silent
300.000.000₫
4 gian hàng bán
1.736
Máy phát điện KIPOR KDE 16SS1
Liên hệ gian hàng...
5 gian hàng bán
509
Máy phát điện Kipor KDE75SS
Liên hệ gian hàng...
5 gian hàng bán
583
Máy phát điện KIPOR KDE 9000S3
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
464
Máy phát điện KP-KDE 30 - 26KVA-VCÂ
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
538
Máy phát điện KP-KDE 100-85KVA-VCÂ
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
553
Máy phát điện KP-KDE 75-66KVA-VCÂ
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
489
Máy phát điện KP-KDE 60-54KVA-VCÂ
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
379
Máy phát điện KP-KDE35 - 31KVA-VCÂ
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
419
Máy phát điện KIPOR KDE 40STA3
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
324
Máy phát điện KIPOR KDE 13SS1
Liên hệ gian hàng...
5 gian hàng bán
422
Sản phẩm nổi bật
470.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
24/04/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
360.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
375.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
150.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
385.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
18/04/2017
75.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
24/04/2017
200.000.000₫
  mayphatdiensaig...  · Hồ Chí Minh
12/04/2017