Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Công suất liên tục (KVA)
Công suất dự phòng (KVA)
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Hyundai

Có tất cả 72 sản phẩm
Máy phát điện HYUNDAI DHY 17 KSE
212.000.000₫
12 gian hàng bán
555
Máy phát điện xăng Hyundai HY 9000LEE
20.680.000₫
11 gian hàng bán
9403
Máy phát điện Hyundai DHY9KSEM
163.800.000₫
27 gian hàng bán
3.1452
Máy phát điện  HYUNDAI DHY 12000LE-3
91.000.000₫
22 gian hàng bán
2.3322
Máy phát điện HYUNDAI DHY 20KSE
180.000.000₫
19 gian hàng bán
2.6043
Máy phát điện Hyundai DHY 11KSEM
152.000.000₫
29 gian hàng bán
2.751
Máy phát điện Hyundai DHY60KSE
327.470.000₫
16 gian hàng bán
1.394
Máy phát điện HYUNDAI DHY 22 KSE
228.910.000₫
12 gian hàng bán
1.077
Máy phát điện HYUNDAI DHY 28 KSE
220.000.000₫
11 gian hàng bán
1.249
Máy phát điện Hyundai DHY 55KSE
250.000.000₫
16 gian hàng bán
2.242
Máy phát điện HYUNDAI DHY 120KSE
425.000.000₫
12 gian hàng bán
999
Máy phát điện Hyundai DHY 60KSE (3pha)
337.997.000₫
22 gian hàng bán
2.951
Máy phát điện HYUNDAI DHY 200KSE
580.000.000₫
18 gian hàng bán
1.491
Máy phát điện Hyundai DHY 90KSE
329.000.000₫
21 gian hàng bán
2.171
Máy phát điện Hyundai 110KVA
325.000.000₫
11 gian hàng bán
1.1706
Máy phát điện HYUNDAI DHY 15KSE (3 pha)
174.500.000₫
21 gian hàng bán
2.3072
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY 6000LEE
30.000.000₫
11 gian hàng bán
794
Máy phát điện HYUNDAI DHY 250KSE
622.000.000₫
19 gian hàng bán
1.584
Máy phát điện Hyundai DHY 18KSEM
180.000.000₫
26 gian hàng bán
2.093
Máy phát điện Hyundai DHY 22KSEM
186.000.000₫
22 gian hàng bán
1.976
Máy phát điện HYUNDAI HY 3000S
9.190.000₫
11 gian hàng bán
1.571
Máy phát điện  HYUNDAI DHY 30KSE
210.000.000₫
18 gian hàng bán
2.4122
Máy phát điện Hyundai DHY 12KSE (3pha)
160.000.000₫
21 gian hàng bán
2.3263
Máy phát điện chạy dầu diesel Hyundai DHY 11KSE
185.000.000₫
14 gian hàng bán
1.519
Máy phát điện 1 pha Hyundai DHY 11 KSEm
172.000.000₫
6 gian hàng bán
1642
Máy phát điện  HYUNDAI DHY 25KSE
210.000.000₫
19 gian hàng bán
1.7642
Máy phát điện HYUNDAI DHY 34 KSE
230.000.000₫
13 gian hàng bán
1.290
Máy phát điện Hyundai DHY 110KSE (3pha)
177.000.000₫
(1)
26 gian hàng bán
2.9972
Máy phát điện Hyundai DHY 28KSEM
200.000.000₫
18 gian hàng bán
2.094
Máy phát điện Hyundai DHY 80KSE (3pha)
369.000.000₫
18 gian hàng bán
2.6092
Máy phát điện Hyundai DHY 40KSE (3pha)
233.000.000₫
13 gian hàng bán
1.7153
Máy phát điện Hyundai HY 14000LE
79.800.000₫
15 gian hàng bán
1.370
Máy phát điện chạy dầu diesel Hyundai DHY 16KSE
181.000.000₫
11 gian hàng bán
1.079
Máy phát điện Hyundai DHY 10KSE (3pha)
160.000.000₫
(1)
19 gian hàng bán
2.6892
Máy phát điện HYUNDAI HY22OOF
7.400.000₫
(1)
9 gian hàng bán
1.694
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
470.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
15 giờ trước
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
360.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
375.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
150.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
13/04/2017
180.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
15 giờ trước
385.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
18/04/2017