Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Công suất liên tục (KVA)
Tần số(Hz)
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Shangchai

Có tất cả 98 sản phẩm
Máy phát điện Shangchai GF-S20 (Diesel Trần)
100.000.000₫
7 gian hàng bán
659
Máy phát điện SHANGCHAI GH-110S-138KVA
140.000.000₫
4 gian hàng bán
281
Máy phát điện SHANGCHAI GH-132S-165KVA
350.000.000₫
5 gian hàng bán
239
Máy phát điện SHANGCHAI GH-300S-375KVA
1.000.000.000₫
3 gian hàng bán
279
Máy phát điện SHANGCHAI GH-350S-438KVA
400.000.000₫
4 gian hàng bán
258
Máy phát điện SHANGCHAI GH-150S-188KVA
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
368
Máy phát điện SHANGCHAI GH-220S-275KVA
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
243
Máy phát điện SHANGCHAI GH-275S-344KVA
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
239
Máy phát điện SHANGCHAI GH-400S-500KVA
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
214
Máy phát điện SHANGCHAI GH-450S-563KVA
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
298
Máy phát điện SHANGCHAI GH-500S-625KVA
Liên hệ gian hàng...
5 gian hàng bán
251
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK50GF - 4135D-1
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
343
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK75GF - 4135AZD-1
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
243
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK75GF - 6135D-3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
151
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK100GF - 4135AZD
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
205
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK100GF - 6135AD
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
141
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK120GF - 6135JZD
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
186
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK150GF - 6135AZD
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
151
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK200GF - G128ZLD
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
101
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK200GF - G128ZLD2
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
174
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK250GF - G128ZLD1
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
209
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK250GF - 12V135JZD
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
239
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK300GF - G128ZLD11
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
241
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK300GF - 12V135AZD
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
240
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK350GF - 12V135AZLD
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
154
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK400GF - 12V135BZLD
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
264
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK500GF - 12V135BZLD2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
151
Máy phát điện công nghiệp Shangchai AK500GF - 12V135BZLD1
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
268
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S12
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
173
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S15
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
149
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S24
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
125
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S30
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
155
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S40 (Vỏ trần)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
228
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S40 (Vỏ cách âm)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
150
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S50 (Vỏ trần)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
149
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S50 (Vỏ cách âm)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
205
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S75 (Vỏ trần)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
135
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S75 (Vỏ cách âm)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
202
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S100 (Vỏ trần)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
164
Máy phát điện SHANGCHAI GF – S100 (Vỏ cách âm)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
202
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật