Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Công suất liên tục (KVA)
Tần số(Hz)
Thêm lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp, Kama

Có tất cả 76 sản phẩm
Máy phát điện Kama – KD6500T
17.000.000₫
21 gian hàng bán
3.754
Máy phát điện KAMA KDE 160T3D
499.000.000₫
7 gian hàng bán
4199
Máy phát điện KAMA KDE 100SS3
252.960.000₫
28 gian hàng bán
4.5433
Máy phát điện KAMA KDE 25SS
124.000.000₫
25 gian hàng bán
3.6893
Máy phát điện KAMA KDE 35SS3
154.000.000₫
27 gian hàng bán
4.3993
Máy phát điện KAMA KDE 45SS3
169.000.000₫
24 gian hàng bán
3.5693
Máy phát điện KAMA KDE 13SS3
83.000.000₫
25 gian hàng bán
3.059
Máy phát điện KAMA KDE 20SS3
97.000.000₫
26 gian hàng bán
4.5573
Máy phát điện KAMA KDE 30SS3
105.000.000₫
26 gian hàng bán
3.3092
Máy phát điện KAMA KDE 75SS3
310.000.000₫
25 gian hàng bán
3.8862
Máy phát điện Kama 350Kva
350.000.000₫
2 gian hàng bán
61
Máy phát điện Kama 450Kva
400.000.000₫
2 gian hàng bán
97
Máy phát điện Kama 500Kva
400.000.000₫
2 gian hàng bán
61
Máy phát điện Kama 200Kva
200.000.000₫
2 gian hàng bán
46
Máy phát điện Kama 300Kva
300.000.000₫
2 gian hàng bán
94
Máy phát điện Kama 150Kva
150.000.000₫
2 gian hàng bán
70
Máy phát điện KAMA KDE 60SS3
100.000.000₫
25 gian hàng bán
4.0672
Máy phát điện KAMA KDE75T3D
210.000.000₫
9 gian hàng bán
4316
Máy phát điện Kama 250Kva
280.000.000₫
2 gian hàng bán
73
Máy phát điện KAMA KDE 16SS
14.000.000₫
24 gian hàng bán
3.7712
Máy phát điện Kama 25Kva
50.000.000₫
3 gian hàng bán
85
Máy phát điện KAMA KDE40T3D
100.000.000₫
7 gian hàng bán
339
Máy phát điện KAMA KDE65T3D
380.000.000₫
13 gian hàng bán
6694
Máy phát điện KAMA KDE-25TDN
173.985.000₫
11 gian hàng bán
748
Máy phát điện Kama 400Kva
390.000.000₫
2 gian hàng bán
52
Máy phát điện KAMA KDE12T
98.000.000₫
8 gian hàng bán
1.018
Máy phát điện KAMA KDE12T3
94.000.000₫
10 gian hàng bán
880
Máy phát điện KAMA KDE 13SS
64.000.000₫
12 gian hàng bán
1.807
Máy phát điện KAMA KDE-6500EW
28.000.000₫
7 gian hàng bán
7981
Máy phát điện KAMA KDE10T
83.000.000₫
8 gian hàng bán
884
Máy phát điện KAMA KDE-10S
117.000.000₫
23 gian hàng bán
2.2373
Máy phát điện KAMA KGE3600X
8.069.000₫
7 gian hàng bán
1.679
Máy phát điện KAMA KDE30T3D
130.000.000₫
5 gian hàng bán
1691
Máy phát điện KAMA KDE50T3D
19.000.000₫
7 gian hàng bán
5342
Máy phát điện KAMA KDE12T3X
135.450.000₫
7 gian hàng bán
234
Máy phát điện Kama 75Kva
120.000.000₫
3 gian hàng bán
124
Máy phát điện Kama 100Kva
150.000.000₫
3 gian hàng bán
76
Máy phát điện Kama 50Kva
110.000.000₫
0 gian hàng bán
28
Máy phát điện KAMA KDE10TX
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
199
Máy phát điện KAMA KDE10T3X
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
240
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
470.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
360.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
375.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
120.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
150.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
200.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
20/03/2017
385.000.000₫
  mayphatdienhoch...  · Hồ Chí Minh
23/03/2017