Từ :
Đến :
Hà Nội 2 Loại bỏ tham số này
ADEL (40)
DAL-ZK (14)
NITGEN (20)
SILICON (18)
- (5)

Máy chấm công

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
643 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ZK SOFTWARE IFACE 302
 • Số vân tay tích hợp: 5000
 • Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE
 • Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Giá tại: HN2
3.290.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ
(94,45 USD)
Máy chấm công Ronald Jack 8000T
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Hãng sản xuất: RONALD JACK
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Giá tại: HN2
2.850.000 VNĐ
2.780.000 VNĐ
(131,29 USD)
Ronald Jack X628
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Hãng sản xuất: RONALD JACK
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 50000
4,7
Giá tại: HN2
2.290.000 VNĐ
2.040.000 VNĐ
(96,34 USD)
Máy chấm công vân tay Granding Q-Clear + ID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Japan /
0
Giá tại: HN2
2.961.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ
(165,29 USD)
Máy chấm công vân tay Granding Q2
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 80000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Sử dụng SQL bảo mật, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , RS-422, / Xuất xứ: Malaysia /
0
Giá tại: HN2
5.800.000 VNĐ
4.300.000 VNĐ
(203,07 USD)
MÁY CHẤM CÔNG IFACE 302
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: - / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
Giá tại: HN2
3.290.000 VNĐ
8.590.000 VNĐ
(405,67 USD)
Máy chấm công Wise Eye WSE 810A
 • Số vân tay tích hợp: 10000
 • Hãng sản xuất: WISE EYE
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Giá tại: HN2
9.350.000 VNĐ
9.290.000 VNĐ
(438,72 USD)
Wise Eye WSE-702
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Hãng sản xuất: ZIMI
 • Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Giá tại: HN2
2.850.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
RONALD JACK 3000T
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Hãng sản xuất: RONALD JACK
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Giá tại: HN2
2.650.000 VNĐ
2.600.000 VNĐ
(122,79 USD)
RONALD JACK X- 628
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 120000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
Giá tại: HN2
2.548.000 VNĐ
2.400.000 VNĐ
(113,34 USD)
RONALD JACK 6868
 • Số vân tay tích hợp: 4000
 • Hãng sản xuất: RONALD JACK
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 4000
0
Giá tại: HN2
3.700.000 VNĐ
3.690.000 VNĐ
(174,26 USD)
Máy chấm công Ronald Jack U160-C
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Hãng sản xuất: RONALD JACK
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Giá tại: HN2
3.600.000 VNĐ
3.590.000 VNĐ
(169,54 USD)
GRANDING – F4 Vista
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Báo hết pin., / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HN2
3.822.000 VNĐ
3.822.000 VNĐ
(180,5 USD)
GRANDING BioSH 5000T
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HN2
3.990.000 VNĐ
3.990.000 VNĐ
(188,43 USD)
NITGEN SW101M1-S
 • Số vân tay tích hợp: 2000
 • Hãng sản xuất: NITGEN
 • Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 20000
0
Giá tại: HN2
7.550.000 VNĐ
7.546.000 VNĐ
(356,36 USD)
NITGEN NAC-2500 Plus
 • Số vân tay tích hợp: 5000
 • Hãng sản xuất: NITGEN
 • Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 67500
0
Giá tại: HN2
9.040.000 VNĐ
8.515.000 VNĐ
(402,13 USD)
NITGEN NAC-2500R Plus
 • Số vân tay tích hợp: 5000
 • Hãng sản xuất: NITGEN
 • Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 67500
0
Giá tại: HN2
9.200.000 VNĐ
8.939.000 VNĐ
(422,15 USD)
NITGEN NAC-5000C (EM)
 • Số vân tay tích hợp: 40000
 • Hãng sản xuất: NITGEN
 • Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ cảm ứng và chụp hình khuôn mặt
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Giá tại: HN2
17.594.300 VNĐ
16.256.000 VNĐ
(767,7 USD)
Máy chấm công Granding 3000TID-C
 • Số vân tay tích hợp: 6000
 • Hãng sản xuất: GRANDING
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Giá tại: HN2
3.250.000 VNĐ
3.050.000 VNĐ
(144,04 USD)
Granding 3000T
 • Số vân tay tích hợp: 1800
 • Hãng sản xuất: GRANDING
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 50000
0
Giá tại: HN2
3.250.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ
(165,29 USD)
GRANDING BioSH - 5000A+ID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
Giá tại: HN2
3.990.000 VNĐ
3.550.000 VNĐ
(167,65 USD)
IDTI BSC-201
Hãng sản xuất: IDTI / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 9000 / Số lần ghi giao dịch: 500000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
Giá tại: HN2
12.915.000 VNĐ
11.570.000 VNĐ
(546,4 USD)
VGILANCE TA701
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
Giá tại: HN2
6.990.000 VNĐ
6.990.000 VNĐ
(330,11 USD)
Smart TK-700F
Hãng sản xuất: SMART / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HN2
5.850.000 VNĐ
5.100.000 VNĐ
(240,85 USD)
Smart TK-700FC
Hãng sản xuất: SMART / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HN2
5.700.000 VNĐ
5.590.000 VNĐ
(263,99 USD)
Máy chấm công Ronal Jack X628C
 • Số vân tay tích hợp: 28000
 • Hãng sản xuất: RONALD JACK
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 0
0
Giá tại: HN2
2.600.000 VNĐ
2.600.000 VNĐ
(122,79 USD)
Máy chấm công ABM5
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HN2
3.822.000 VNĐ
3.750.000 VNĐ
(177,1 USD)
Máy chấm công thẻ cảm ứng Ronald Jack S-200
 • Số vân tay tích hợp: 10000
 • Hãng sản xuất: RONALD JACK
 • Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 50000
0
Giá tại: HN2
1.630.000 VNĐ
1.630.000 VNĐ
(76,98 USD)
NIDEKA NU-3100
 • Số vân tay tích hợp: 10000
 • Hãng sản xuất: METRON NIDEKA
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 200000
0
Giá tại: HN2
7.850.000 VNĐ
7.850.000 VNĐ
(370,72 USD)
ZKSOFTWARE B3-C FINGERPRIN
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
Giá tại: HN2
2.947.000 VNĐ
2.890.000 VNĐ
(136,48 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Máy chấm công

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy chấm công