Từ :
Đến :
HIP Loại bỏ tham số này

Máy chấm công, HIPLoại bỏ tham số này

26 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công vân tay HIP CM160
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.860.000 ₫
(182,29 USD)
HIP CM 280
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Thailand /
0
8.600.000 ₫
(406,14 USD)
HIP BRAVO4
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.250.000 ₫
(153,48 USD)
Máy chấm công HIP K40
 • Hãng sản xuất: HIP
 • Số vân tay tích hợp: 1000
 • Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 0
0
2.060.000 ₫
(97,28 USD)
Máy chấm công HIP CM-231
 • Hãng sản xuất: HIP
 • Số vân tay tích hợp: 1000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
4.200.000 ₫
(198,35 USD)
Hip CM701
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
6.990.000 ₫
(330,11 USD)
Hip CM707
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.600.000 ₫
(170,01 USD)
Hip C100
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, /
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Hip CM110
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.810.000 ₫
(179,93 USD)
Hip CM202
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.880.000 ₫
(136,01 USD)
HIP CM818
 • Hãng sản xuất: HIP
 • Số vân tay tích hợp: 2000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 0
0
5.000.000 ₫
(236,13 USD)
Hip CM1000
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
HIP CMi800
 • Hãng sản xuất: HIP
 • Số vân tay tích hợp: 5000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Liên hệ gian hàng...
Hip CM300
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Hip CM580
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Hip CM110B
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Hip CM4
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Hip CMI300
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Hip F4
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Hip CMI2000
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
HIP CM100
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Hip CM203
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Hip CM260
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
HIP CM 702S
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, / Cổng kết nối: USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
HIP CMI-816
 • Hãng sản xuất: HIP
 • Số vân tay tích hợp: 2000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 1000000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào HIP C806
 • Hãng sản xuất: HIP
 • Số vân tay tích hợp: 2000
 • Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 30000
0
Không có GH bán...

Máy chấm công, HIPLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy chấm công